Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


В. Легкоусвояемые углеводы 4 страница
В Піримідинів

С Холестерину

D Фенілаланіну

Е Гліцерину

Жирні кислоти, як висококалорійні сполуки зазнають перетворень у мітохондріях у результаті яких утворюється велика кількість енергії. Якими шляхами проходять ці процеси ?

А *Бета - окиснення

В Декарбоксилювання

С Трансамінування

D Дезамінування

Е Відновлення

При підвищенні концентрації чадного газу в повітрі може наступити отруєння. При цьому порушується транспортування гемоглобіном кисню від легень до тканин. Яке похідне гемоглобіну при цьому утворюється?

А *Карбоксигемоглобін

В Оксигемоглобін

С Метгемоглобін

D Карбгемоглобін

Е Гемохромоген

Відомо, що синовіальна рідина зменшує тертя суглобових поверхонь. При ревматизмі чи артриті її в’язкість знижується внаслідок деполімеризації (руйнування) такої речовини :

А *Гіалуронової кислоти

В Глікогену

С Колагену

D Гепарину

Е Альбуміну

У хворого встановлено зниження синтезу вазопресину, що призводить до поліурії і, як наслідок, до вираженої дегідратації організму. Що з переліченого є найбільш ймовірним механізмом поліурії?

А *Зниження канальцієвої реабсорбції води

В Порушення канальцієвої реабсорбції іонів На

С Зниження канальцієвої реабсорбції белка

D Порушення реабсорбції глюкози

Е Підвищення гідростатичного тиску

При нанесенні стоматологом пероксиду водню на слизову оболонки порожнини роту з'явилась інтенсивна піна. Наявність якого ферменту розкладає пероксиду водню?

А *Каталаза.

В Холінестераза

С Ацетілтрасфераза

D Глюкозо-6-фосфатдегідрогеназа

Е Метгемоглобінредуктаза

Известно, что в некоторых биогеохнмических зонах распространено заболевание эндемичный зоб. Недостаток какого биоэлемента вызывает это заболевание?

А *Йода

В Железа

С Цинка

D Меди

Е Кобальта

У ребенка имеется нарушение формирования эмали и дентина зубов из-за пониженного содержания ионов кальция в крови. Дефицит какого гормона может вызвать такие изменения?

А *Тиреокальцитонина

В Соматотропного гормона

С Тироксина

D Инсулина

Е Трийодтиронина

У больного сахарным диабетом после инъекции инсулина наступила потеря сознания, судороги. Какой результат может дать биохимический анализ крови на содержание сахара?

А *1,5 ммоль/л

В 8,0 ммоль/л

С 10,0 ммоль/л

D 3,3 ммоль/л

Е 5,5 ммоль/л

Еритроцити людини не містять мітохондрій. Який основний шлях утворення АТФ в цих клітинах?

А *Анаеробний гліколіз

В Аеробний гліколіз

С Окиснювальне фосфорилювання

D Креатинкіназна реакція

Е Аденілаткіназна реакція

В організмі людини є пептид, в утворенні якого бере участь гамма-карбоксильна група глутамінової кислоти. Цей пептид називається:

А *Глутатіоном

В Карнозином

С Ансерином

D Окситоцином

Е Вазопресином

При інтенсивній роботі в м’язах утворюється значна кількість аміаку. Яка амінокислота відіграє основну роль в транспортуванні його в печінку та використовується в реакціях глюконеогенезу?

А *Аланін

В Аргінін

С Лізин

D Орнітин

Е Аспартат

Центральну роль в обміні амінокислот у нервовій тканині відіграє глутамінова кислота. Це пов’язано з тим, що дана амінокислота:

А *3в’язує аміак з утворенням глутаміну

В Використовується для синтезу ліків

С Використовується для синтезу глюкози

D Використовується для синтезу нейроспецифічних білків

Е Використовується для синтезу ацетонових тіл

У хлопчика 9 років, що знаходиться на стаціонарному лікуванні виявлено ураження нирок та підвищенний артеріальний тиск. З підвищенням якого біологічно активного пептиду пов'язаний цей стан?

А * Ангіотензину II

В Антидіуретичного гормону

С Глюкагон

D Калідину

Е Інсуліну

Під час аналізу крові виявлено високий вміст холестерину в ліпопротеїнах низької щільності (ЛПНЩ). Які можливі наслідки для організму цього явища?

А * Виникнення атеросклерозу

В Цукрового діабету

С Ожиріння

D Гіпертонія

Е Жовтяниця

У хворого вкрові та сечі виявлено високий вміст індикану - показника активації процесів гниття білків в кишечнику. Яка амінокислота є джерелом індикану?

А * Триптофан

В Тирозин

С Пролін

D Фенілаланін

Е Гістидин

Хворий поступив в реанімаційне відділення з підозрою на отруєння чадним газом (монооксидом вуглецю). Яка сполука гемоглобіну буде виявлена при спектральному аналізі?

А *Карбоксигемоглобін

В Карбгемоглобін

С Метгемоглобін

D Оксигемоглобін

Е Дезоксигемоглобін

Біологічне окислення та знешкодження ксенобіотиків відбувається за рахунок гемвмісних ферментів. Який метал є обов'язковою складовою цих ферментів?

А *Ре

В Zn

С Со

D Мі

Е Мп

В лікарню поступив хворий з підозрою на гострий панкреатит. Підвищення активності якого ферменту в сечі або крові слід очікувати при цьому?

А *Амілази.

В Пепсину.

С Гастриксину.

В Креатинкінази.

Е Аспартаттрансамінази.

Для визначення антитоксичної функції печінки хворому призначено бензонат натрію, який в печінці перетворюється в гіппурову кислоту. Яка сполука використовується для цього процесу?

А * Гліцин.

В Цистеїн.

С Метіонін.

В ФАФС.

Е УДФ - Глюкуронова к-та.

 

 

Визначення активності трансаміназ широко застосовується з метою діагностики пошкоджень внутрішніх органів. Кофактором цих ферментів є активна форма вітаміну

А *В6

В Ві

с В12

D в2

Е РР

Лікар призначив аспірин хворому на ревматизм як протизапальний засіб. Синтез яких речовин, пов’язаних з запаленням блокує аспірин?

А *Простагландинів.

В Гліцерину.

С Треоніну.

В Глюкагону.

Е Дофаміну.

Хвороба Гірке - це захворювання, при якому спостерігається накопичення глікогену в печінці та нирках. Дефіцит якого ферменту є причиною цього захворювання?

А *Глюкозо-6-фосфатази

В Глікогенфосфорилаза

С Кінази фосфорилази

D Фосфоглюкомутаза

Е Глюкокіназа

При цукровому діабеті збільшується вміст кетонових тіл у крові, що приводить до метаболічного ацидозу. З якої речовини синтезуються кетонові тіла?

А *Ацетил-КоА

В Сукциніл-КоА

С Пропіонил-КоА

D Малонил-КоА

Е Метилмалонил-КоА

У хворого спостерігається кетонурія. При якому захворюванні в сечі з’являються кетонові тіла?

А *Цукровий діабет

В Гострий гломелуронефрит

С Сечокам’янна хвороба

D Туберкульоз нирки

Е Інфаркт нирки

У пацієнта 40 років непереносимість вуглеводів молока. Недостатністю якого ферменту травлення можна пояснити це явище?

А *Лактази

В Лактатдегідрогенази

С Мальтази

D Ліпази

Е Амілази

Чоловік 58 років звернувся до лікаря зі скаргою на біль в суглобах. При обстеженні виявлено підвищення концентрації сечової кислоти в крові та сечі. Вкажіть, при розпаді яких речовин утворюється сечова кислота

А *Пуринових нуклеотидів

В Піримідинових нуклеотидів

С Амінокислот

D Білків

Е Хромопротеїнів

У чоловіка 58 років клінічна картина гострого панкреатиту. Підвищення в сечі якої з перерахованих нижче речовин буде підтвердженням діагнозу?

А *Амілази

В Залишкового азоту

С сечовини

D Альбуміну

Е Сечової кислоти

Іони Са2+ - один з еволюційно найдревніших вторинних месенджерів в клітинах. Вони є активаторами глікогенолізу, якщо взаємодіють з:

А *Кальмодуліном.

В Кальцитоніном.

С Кальциферолом.

D Кіназою легких ланцюгів міозину.

Е Фосфорилазою С.


Недостатня секреція якого ферменту зумовлює неповне перетравлювання жирів в кишково-шлунковому тракті та появу великої кількості нейтральних жирів в калових масах?

А *Панкреатичної ліпази

В Фосфоліпази

С Ентерокінази

D Амілази

Е Пепсину

Чоловік 55 років, що страждає на болі в області нирок, надійшов в лікарню. При ультразвуковому обстеженні пацієнта виявлено наявність ниркових каменів. Наявність якої речовини в сечі є найбільш вірогідною причиною утворення каменів в даного пацієнта?

А *Сечової кислоти.

В Білірубіну.

С Білівердину.

D Уробіліну.

Е Креатиніну.

Ріст дорослого чоловіка становить 112 см при пропорційному складові тіла та нормальному розумовому розвитку. Недостатність вироблення якого гормону спричинила такі симптоми?

А *Соматотропного гормону.

В Гонадотропного гормону.

С Антидіуретичного гормону.

D Тиреотропного гормону.

Е Тироксину.

Під дією опромінення ультрафіолетовими променями у людини темніє шкіра, що є захисною реакцією організму. Яка захисна речовина - похідне амінокислот - синтезується в клітинах під впливом ультрафіолету?

А *Меланін.

В Аргінін.

С Метіонін.

D Фенілаланін.

Е Тироксин.

Після крововиливу в мозок з пошкодженням ядер гіпоталамусу у хворої 67-річної жінки виник нецукровий діабет. Що стало причиною поліурії в даному випадку?

А *3меншення реабсорбції води.

В Зменшення реабсорбції іонів калію.

С Прискорення клубочкової фільтрації.

D Гіперглікемія.

Е Гіпоглікемія.

Хворому з печінковою недостатністю проведено дослідження електрофоретичного спектру білків сироватки крові. Які фізико-хімічні властивості білкових молекул лежать в основі цього методу?

А *Наявність заряду.

В Гідрофільність.

С Здатність набрякати.

D Оптична активність.

Е Нездатність до діалізу.

Простагландины используются в клинике как терапевтические средства. Что является основой для их синтеза?

А * Арахидоновая кислота

В Фосфатидная кислота

С Пальмитиновая кислота

D Стеариновая кислота

Е Глютаминовая кислота

У ребенка, страдающего дифтерией, выявлены фибринозные налеты на миндалинах. Какой процесс ингибирует дифтерийний токсин?

А * Синтеза белка

В Глюконеогенеза

С Фибринолиза

D ?-окисления жирных кислот

Е Синтеза биогенных аминов

Уотсон и Крик установили, что двойная спираль ДНК стабилизируется за счет связей между комплементарными азотистыми основаниями. Какие это связи?

А * Водородные

В 14- гликозидные

С Фосфодиэфирные

D Пептидные

Е Сложно-эфирные

У всех живых организмов одни и те же триплеты кодируют одни и те же аминокислоты, что позволяет пересадить Е.СоП ген инсулина человека. Как называется это свойство генетического кода?

А *Универсальностью

В Вырожденностью

С Избыточностью

D Триплетностью

Е Непрерывностью

При избыточной секреции гормона у больного развился экзофтальм, возникла тахикардия, раздражительность и исхудание. О каком гормоне идет речь?

А * Тироксине

В Адреналине

С Дезоксикортикостероне

D Тестостероне

Е Эстрадиоле

У больного в возрасте 28 лет вследстие опухоли наблюдается непропорционально интенсивный рост рук, ног, подбородка (акромегалия). Избыток какого гормона вызвал подобные нарушения?

А * Соматотропина

В Тироксина

С Гонадотропина

D Аденокортикотропина

Е Тиротропина

Особенностью обмена тирозина является включение его в процесс синтеза гормонов. Укажите один из них, образующийся в мозговом слое надпочечников.

А * Адреналин.

В Глюкагон.

С Тироксин.

D Гистамин.

Е Серотонин.

Тирозин используется в качестве субстрата в процессе синтеза тироксина. Укажите химический элемент, участвующий в этом процессе.

А *Йод.

В Кальций.

С Железо.

D Медь.

Е Цинк.

При декарбоксилировании аминокислот образуется ряд биологически активных веществ. Укажите одно из них.

А * ГАМК.

В Оксалоацетат.

С Глутамин.

D Глутатион.

Е (-Кето-глутарат.

Наряду с нормальными типами гемоглобина в организме взрослого человека могут присутствовать патологические. Укажите один из них.

А *НЬ8.

В НЬБ.

С НЬА1.

D НЬА2.

Е НЮ2.

В очаге воспаления образуется биогенный амин, обладающий сосудорасширяющим действием. Назовите его.

А *Гистамин.

В Серотонин.

С ДОФА.

D Триптамин.

Е ГАМК.


В лікарню потрапила дитина 7 років у стані алергічного шоку, який розвився після укусу оси. В крові підвищена концентрація гістаміна. В наслідок якої реакції утворюється цей амін?

А *Декарбоксилювання

В Дегідрування

С Дезамінування

D Гідроокислення

Е Відновлення

У хворого виявлена серповидноклітинна анемія. Заміна якої амінокислоти в поліпептидному ланцюгу НЬ на валін призводить до цього захворювання?

А *Глутаміновоїкислоти

В Аспарагінової кислоти

С Лецину

D Аргініну

Е Треоніну

Хворому 65 років з ознаками загального ожиріння жирової дистрофії печінки рекомендована дієта, збагачена ліпотропними речовинами, серед яких важливе значення має:

А *Метіонін

В Холестерин

С Глюкоза

D Вітамін С

Е Гліцин

У хворого відмічається схуднення, підвищення основного обміну при підвищеному апетиті

і доброму харчуванні. Надлишок якого гормону спричиняє такі зміни:

А *Тироксину

В Глюкагону

С АКТГ

D Інсуліну

Е Адреналіну

У хворою 50 років є спрага. Добовий діурез 4-5 літрів. Рівень глюкози в крові 4,6 ммоль/л, в сечі глюкоза не виявлена. У даному випадку доцільно перевірити вміст у крові:

А *Вазопресину

В Естрогенів

С Альдостерону

D Кортизолу

Е Тироксину

Для роботи серцевого м’язу необхідна енергія. Вказати, який субстрат є основним джерелом енергії в працюючому м’язі?

А *Жирні кислоти

В Амінокислоти

С Молочна кислота

D Піровиноградна кислота

Е (-Кетоглутарова кислота

Чоловік 46 років звернувся до лікаря зі скаргами на болі в дрібних суглобах, які загострилися після вживання м’ясної їжі. У хворого діагностована сечо- кам’яна хвороба з накопиченням сечової кислоти. Цьому пацієнту призначено аллопуринол, який є конкурентним інгібітором ферменту:

А *Ксантиноксидази

В Уреази С Аргінази

D Дигідроурацилдегідрогенази

Е Карбамоїлсинтетази

Біоенергетика мозку характеризується значною залежністю від постачання киснем.

Який субстрат окислення має найбільше значення для забезпечення енергією мозку?

А * Глюкоза

В Жирні кислоти

С Кетонові тіла

D Гліцерол-З-Ф

Е Фосфоенолпіруват

Ті організми, які в процесі еволюції не створили захисту від Н202, можуть жити лише в анаеробних умовах. Які з перелічених ферментів можуть руйнувати пероксид водню?

А * Пероксидаза та каталаза

В Оксигеназита гідроксилази

С Цитохромоксидаза, цитохром в5

D Оксигеназа та каталаза

Е Флавінзалежні оксидази

На основі тестостерону синтезовані препарати, які використовують при захворюваннях, що супроводжуються з виснаженням, при переломах і т.д. Який ефект в дії цих препаратів максимально посилений в порівнянні з вихідними структурами?

А * Анаболічний

В Андрогенний

С Естрогенний

D Катаболічний

Е Амфіболічний

Чоловік 52 років звернувся до лікаря зі скаргами на ураження суглобів. Був поставлений діагноз подагра. Порушення якого ферменту приводить до розвитку цієї патології?

А *Ксантиноксидази

В сукцинатдегідрогенази

С піруватдегідрогенази

D епімерази

Е трансамінази

Гіповитаминоз С приводить до зменшення утворення органічного матриксу, порушенню синтезу коллагену, тому що цей вітамін бере участь у процесах:

А *Гідроксилювання проліну

В Карбоксилювання проліну

С Карбоксилювання лізину

D Гідроксилювання аргініну

Е Гідроксилювання триптофану

В слюне содержится альфа-амилаза, способная расщеплять питательные вещества. На какие субстраты может действовать этот фермент?

А * Углеводы

В Липиды

С Простые белки

D Нуклеопротеины

Е Хромопротеины

У экспериментальных животных из рациона питания исключили липоевую кислоту, при этом у них наблюдалось ингибирование пируватдегидрогеназного комплекса. Чем является липоевая кислота для этого фермента?

А * Коферментом

В Субстратом

С Ингибитором

D Аллостерическим регулятором

Е Продуктом

Катіонні глікопротеїни є основними компонентами слини привушних залоз. Які амінокислоти обумовлюють їх позитивний заряд?

А * Лізин, аргінін, гістидин

В Аспартат, глутамат, гліцин

С Аспартат, аргінін, глутамат

D Глутамат, валін, лейцин

Е Цистеїн, гліцин, пролін

Яка речовина надає слині в’язкий, слизовий характер, виконує захисну роль, попереждує слизові ротової порожнини від механічного пошкодження?

А *Муцин

В Глюкоза

С Калікреїн

D Амілаза

Е Лізоцим

Хлопчик 10-ти років поступив в лікарню для обстеження з приводу маленького росту. За два останні роки він виріс всього на 3 см. Недостатністю якого гормону зумовлений такий стан?

А *Соматотропного

В Адренокортикотропного

С Гонадотропного

DТиреотропного

Е Паратгормону

Чоловік 50 років пережив сильний стрес. У крові різко збільшилась концентрація адреналіну і норадреналіну. Які ферменти каталізують процес інактивації останніх?

А *Моноамінооксидази


В Глікозидази

С Пептидази

D Карбоксилаза

Е Тирозиназа

В організмі людини амінокислоти дезамінуються шляхом трансамінування в результаті чого аміногрупа переноситься на:

А *Альфа-кетоглутарат

В Сукцинат

С Цитрат

D Фумарат

Е Малат

Гемоглобін дорослої людини (НЬА) - білок-тетрамер, який складається з двох альфа- та двох бета-пептидних ланцюгів. Яку назву має така структура цього білка?:

А * Четвертинна

В Третинна

С Вторинна

D Первинна

Е -

В слині міститься фермент, який здатний руйнувати альфа-1,4- глікозидні зв’язки в молекулі крохмалю. Вкажіть на цей фермент.

А *альфа-Амілаза;

В Фосфатаза;

С Фруктофуранозидаза;

D Бета-галактозидаза;

Е Лізоцим.

При декарбоксилюванні амінокислот утворюються біогенні аміни. Назвіть, який з них відноситься до медіаторів запалення?

А * гістамін

В адреналін

С ГАМК

D таурін

Е дофамін

Механізм дії поширеного протипухлинного препарату метотрексату полягає в тому, що він є структурним аналогом:

А * Фолієвої кислоти

В Віт.РР (нікотинової кислоти)

С Пара-амінобензойної кислоти

D Ціанкобаламіну

Е Ретиноєвої кислоти

Для профілактики пеллагри (авітамінозу РР) в організм людини повинна надходити така амінокислота яка є попередником вітаміну РР, як:

А * триптофан

В глутамат

С аспартат

D метионін

Е гліцин

При хворобі Коновалова-Вільсона має місце зниження вмісту в плазмі крові білка, що транспортує іони міді. Вкажіть цей білок:

А * Церулоплазмін

В Трансферин

С Гаптоглобін

D Фібронектин

Е С-реактивний білок

Який вітамін завдяки гідрофобному бічному радикалу вбудовується в фосфоліпідний матрикс біомембрани, стабілізуючи його, і виконує функцію потужного біоантиоксиданта:

А * Токоферол

В Вітамін Б С Вітамін Вб

D Нікотинамід

Е Ціанкобаламін

Знешкодження ксенобіотиків та активних ендогенних метаболітів часто відбувається за рахунок введення в молекулу субстрату атому кисню. Вкажіть які з перерахованих процесів причетні до цього?

А *гідроксилювання

В декарбоксилювання

С переамінування

D фосфорилювання

Е дезамінування

Прояви аліментарної недостатності ніацину (пелагри) можуть бути пом'якшені збільшенням в дієті амінокислоти:

А * триптофану

В Проліну

С Тирозину

D Треоніну

Е Лейцину

До біорегуляторів клітинних функцій ліпідної природи належать тромбоксани. Джерелом для синтезу цих сполук є:

А * арахідонова кислота

В стеаринова кислота

С пальмітинова кислота

D фосфатидна кислота

Е пальмітоолеїнова кислота


При перетворенні глюкози в пентозному циклі утворюються фосфати різних моносахаридів. Яка з цих речовин може бути використана для синтезу нуклеїнових кислот?

А *Рибоза- 5-фосфат

В Рибулоза-5-фосфат

С Еритрозо-4-фосфат

D Седогептулозо-7-фосфат

Е Єксилулозо-5-фосфат

В легенях вугільна кислота (Н2С03) за допомогою фермента розкладається до води та вуглекислого газу, який виділяється з повітрям. Який фермент каталізує цю реакцію?

А *Карбоангідраза

В Каталаза

С Пероксидаза

D Цитохром

Е Цитохромоксидаза

Больной жалуется на снижение веса, боли в области желудка после приема пищи, при анализе желудочного сока общая кислотность 20 ед. Пищеварение каких компонентов пищи нарушено в первую очередь?

А *Белков

В Фосфолипидов

С Нейтральных жиров

D Олигосахаридов

Е Крахмала

Похідні птерину - аміноптерин і метотрексат - є конкурентними інгібіторами дігідрофолатредуктази, внаслідок чого вони пригнічують регенерацію тетрагідрофолієвої кислоти з дигідрофолату. Ці лікарські засоби приводять до гальмування міжмолекулярного транспорту одновуглецевих груп. Біосинтез якого полімеру при цьому пригнічується?

А *ДНК

В Білок

С Гомополісахариди

D Гангліозиди

Е Глікозаміноглікани

У пацієнта, що перебував у зоні радіаційного ураження, в крові збільшилась концентрація малонового діальдегіду, гідропероксидів. Причиною даних змін могло послужити:

А * Збільшення в організмі кисневих радикалів і активація ПОЛ

В Збільшення кетонових тіл

С Збільшення молочної кислоти

D Збільшення холестерину

Е Зменшення білків крові

Ціанід калію, що потрапив в організм пацієнта Б і викликав смерть через кілька хвилин на фоні явищ гіпоксії. Найбільш ймовірною причиною токсичної дії ціаніду було гальмування активності:

А * Цитохромоксидази

В НАДН-дегідрогенази

С АТФ-синтетази

D НАДФН-дегідрогенази

Е АТФ-ази

Длительный отрицательный эмоциональный стресс, сопровождающийся выбросом катехоламинов, может вызвать заметное похудание. Это связано с

А *Усилением липолиза

В Нарушением пищеварения

С Усилением окислительного фосфорилирования

D Нарушением синтеза липидов

Е Усилением распада белков

Нормальное строение и функция эмали обеспечивается динамическим равновесием процессов деминерализации и реминерализации. Какие гормоны обладают наиболее выраженным действием на баланс этих процессов?

А *Тиреокальцитонин и паратгормон

В Кортизол и дезоксикортикостерон

С Инсулин и глюкагон

D Тестостерон и паратгормон

Е Тироксини соматотропин

Після переводу на змішане харчування у новонародженої дитини виникла диспепсія з діареєю, метеоризмом, відставанням у розвитку. Біохімічна основа даної патології полягає у недостатності:

А *Сахарази й ізомальтази

В Лактази і целобіази

С Трипсину і хімотрипсину

D Ліпази і креатинкінази

Е Целюлази

Біохімічний аналіз сироватки крові пацієнта з гепатолентикулярною дегенерацією (хвороба Вільсона-Коновалова) виявив зниження вмісту церулоплазміну. Концентрація яких іонів буде підвищена в сироватці крові цього пацієнта?

А *Мідь

В Кальцій

С Фосфор

D Калій

Е Натрій

У немовляти на 6 день життя в сечі виявлено надлишок фенілпірувату та фенілацетату. Обмін якої амінокислоти порушено в організмі дитини?

А *Фенілаланін

В Триптофан

С Метіонін

D Гістидин

Е Аргінін

У сироватці крові пацієнта встановлено підвищення активності гіалуронідази. Визначення якого біохімічного показника сироватки крові дозволить підтвердити припущення про патологію сполучної тканини?

А *Сіалові кислоти

В Білірубін

С Сечова кислота

D Глюкоза

Е Галактоза

У регуляції активності ферментів важливе місце належить їхній постсинтетичній ковалентній модифікації. Яким із зазначених механізмів здійснюється регуляція активності глікогенфосфорилази і глікогенсинтетази?

А *Фосфорилювання-дефосфорилювання

В Метилювання

С Аденілювання

D Обмежений протеоліз

Е АДФ-рибозилювання

Відомо, що в деяких біогеохімічних зонах розповсюджене захворювання на ендемічний зоб. Недостача якого біоелемента викликає це захворювання?

А *Йода

В Заліза

С Цинка

D Міді

Е Кобальта

Хворий 45 скаржиться на невгамовну спрагу, споживання великої кількості рідини (до 5 л), виділення значної кількості сечі (до 6 л на добу). Концентрація глюкози крові становить 4,4 ммоль/л, рівень кетонових тіл не підвищений. Сеча незабарвлена, питома вага 1,002; цукор у сечі не визначається. Дефіцит якого гормону може призводити до таких змін?

А *Вазопресину

В Альдостерону

С Інсуліну

D Глюкагону

Е АКТГ

Гідроксипролін є важливою амінокислотою у складі колагену. За участю якого вітаміну відбувається утворення цієї амінокислоти шляхом гідроксилювання проліну?

А *С

В Б

С В!

D В,

Е В6

Захисна функція слини зумовлена декількома механізмами, в тому числі наявністю ферменту, який має бактерицидну дію, викликає лізис полісахаридного комплексу оболонки стафілококів, стрептококів. Укажіть цей фермент

А * Лізоцим

В альфа-амілаза

С Оліго-1,6-глюкозидаза

D Колагеназа

Е бета-глюкуронідаза

Альбіноси погано переносять сонячний загар, з'являються опіки. Порушення метаболізму якої амінокислоти лежить в основі цього явища?

А *Фенілаланіну

В Метіоніну

С Триптофану

D Глутамінової кислоти

Е Гістидину

В основі ліполізу (мобілізації жирних кислот (з жирових депо) лежить ферментативний процес гідролізу жиру до жирних кислот та гліцерину. Утворені жирні кислоти надходять в кров і транспортуються в складі:

А *Альбумінів

В Глобулінів

С ЛПВЩ(ліпопротеїнів високої щільності)

D ЛПНЩ (ліпопротеїнів низької щільності)

Е Хіломікронів

При гострих запальних процесах в плазмі крові з"являється "білок гострої фази", визначення якого має діагностичне значення. Який це білок?

А *С-реактивний білок

В Альбумін

С Міоглобін

D Гемоглобін

Е Карбгемоглобін 21

В процесі катаболізму гемоглобіну звільняється залізо, яке в складі спеціального транспортного білку надходить в кістковий мозок і знову використовується для синтезу гемоглобіну. Цим транспортним білком є:

А *Трансферин (сидерофілін)

В Транскобаламін

С Гаптоглобін

D Церулоплазмін

Е Альбумін 22

У хворої суглоби збільшені, болючі.У крові пацієнтки підвищений рівень уратів.Як називається така патологія?

А *Подагра

В Рахіт

С Скорбут

D Пелагра

Е Карієс

Після прийому жирної їжі хворий відчуває дискомфорт, а а у калі неперетравлені краплі жиру. Реакція сечі на жовчні кислоти позитивна.Причиною такого стану є нестача:

А *Жовчних кислот

В Жирних кислот

С Хіломікронів

D Тригліцеридів

Е Фосфоліпідів


При дії окислювачів (перекис водню, оксиди азоту та інші), гемоглобін, до складу якого входить Ре2+, перетворюється на сполуку, що містить Бе3*. Ця сполука нездатна переносити кисень і має назву?

А *Метгемоглобін

В Карбоксигемоглобін

С Карбгемоглобін

Б Оксигемоглобін
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных