Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Розробка виробничої програми
Розробку виробничої програми починають, виходячи з того, що виробнича програма визначає кількість продукції певного асортименту, що виготовляє підприємство. Вона складається з врахуванням особливостей продукції, на якій спеціалізується підприємство, і обґрунтовується виробничою потужністю виробника.

Виробнича потужність – це максимально можливий випуск продукції певного асортименту в кількісному співвідношенні, який може здійснити виробник за певний період часу при встановленому режимі роботи, повному використанні площ і всіх засобів виробництва, при раціональній організації праці і виробництва.

Потужність підприємства виражається в натуральній і вартісній формі, або в умовних одиницях.

Визначення виробничої потужності починається з розрахунку балансу робочого часу на одного робітника. Розрахунок проводять в табличній формі таблиця 1., виходячи з загальної кількості календарних днів у році.

Далі необхідно зробити висновки про величину корисного фонду робочого часу на підприємстві.

Використовуючи величину корисного фонду робочого часу, визначаємо значення виробничої потужності по кожному виду обладнання, а також в цілому по підприємству (таблиця 2) за формулою

,

де

М – потужність певного виду обладнання, год.;

Фк – фактичний час роботи обладнання протягом розрахункового періоду, год.;

Nобл – кількість одиниць певного виду обладнання на підприємстві, шт.

 

Таблиця 1

Баланс робочого часу на _______ рік

Назва показників Відсоток від номінального фонду Кількість днів
1. Загальна кількість календарних днів    
2. Кількість неробочих днів 2.1. святкових 2.2. вихідних    
3. Кількість календарних робочих днів (номінальний фонд робочого часу)    
4. Невиходи на роботу, всього: 4.1. чергові і додаткові відпустки 4.2. відпустки по вагітності 4.3. виконання державних обов’язків 4.4. через хворобу 4.5. навчання 4.6. неявка з дозволу адміністрації 4.7. прогули 4.8. простої (з різних причин)    
5. Корисний фонд робочого часу    

 

Таблиця 2

Розрахунок виробничої потужності підприємства

№ п/п Види обладнання Кількість обладнання, Nобл.шт. Виробнича потужність в умовних од., станко-год.(М)
1. Металоріжуче    
….    
  ВСЬОГО    

Фактичний час роботи обладнання протягом розрахункового періоду розраховується за формулою

,

де

Кф – корисний фонд робочого часу в днях;

Т – тривалість робочої зміни, год.

 

У висновках дається оцінка величини виробничої потужністі підприємства.

Визначення можливої кількості виготовлення продукції за асортиментом проводять в таблиці 3 (додаток 2), використовуючи норму витрат станко-годин на виготовлення одиниці продукції певного виду в такій послідовності:

- визначаємо величину потужності за видами обладнання, що необхідно для виготовлення мінімальної кількості продукції певного асортименту за формулою

,

де

Ні – норма станко-год. на одиницю і-ого виду продукції;

Nminі – мінімальна кількість продукції і-ого виду.

- розрахуємо залишок потужності за всіма видами обладнання:

 

;

 

- визначимо потреби в потужності на виготовлення одиниці всіх видів продукції:

;

- визначимо на скільки одиниць всіх видів продукції можна випустити більше:

;

- визначимо найменшу величину додаткової кількості продукції і збільшимо мінімальну кількість продукції на цю величину. Визначаємо необхідну потужність для такої кількості і асортименту продукції:

;

- визначаємо вільний залишок потужності за кожним видом обладнання:

.

 

У висновках до таблиці дається характеристика «вузького» місця на підприємстві і шляхи покращення ситуації.

Вузьке місце – найменша кількість обладнання, яка лімітує всі інші види обладнання.

Отже, виробнича програма підприємства виглядатиме наступним чином (див табл. 4)

Таблиця 4

Виробнича програма підприємства

Вид продукції Мінімальна кількість продукції, од. Можлива кількість продукції, од. Максимальна кількість продукції, од.
А      
     
Cума      

У висновках дається оцінка виробничої програми підприємства та шляхи її оптимізації. А також аналізується ефективність використання виробничої потужності підприємства.
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных