Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Завдання 2.Відкрита та закрита композиція.
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Завдання виконують на основі геометричних форм, які технологічно можливо реалізувати як архітектурний вид мистецтва (декор, вітраж, решітка, мозаїка) з таких матеріалів, як дерево, метал, скло, кераміка, цінні породи каменю.

· Відкритою композицією вважають таку, яку можна розширювати і продовжувати не регулярно у різних векторах (напрямах).

Регулярне повторення якогось елемента одного композиційного мотиву у засобах відкритої композиції називають “рапортом” (з фр. доповнення). Композиція може розгортатися як лінійно (радіально, діагонально, спірально, концентрично), так і площинно (нерегулярно, регулярно), симетрично, асиметрично.

· Закритою композицією вважають таку, в якій розташування елементів (компонентів) не допускають змін (доповнення–віднімання) без порушення первісного задуму композиції. Закрита композиція зосереджена та має чіткі межі, вона не може мати тенденції розгортання.

· Композиція несе як інформативно-тематичне, так і емоційно-мистецьке навантаження. Для підсилення композиційної виразності та знаковості використовують (або ні) такий творчий засіб, як композиційний центр. Він може збігатися з геометричним та мати окреме символічно-знакове або філософське значення, а може уявлятися поза площиною компонування.

Площина може розглядатися як поверхня:

а) екстер’єру фасаду (фрагмент стіни, вітраж, панно);

б) інтер’єру приміщень (фрагмент стіни, вітраж, панно, перегородка);

в) як мала форма – елемент впорядкування (благоустрій – рос.), в ландшафті (сквер, газон).

· Послідовність виконання завдання:

Студентам коротко (1 год.) викладають терміни та поняття, пов’язані із тематикою композиційного вирішення двох підзавдань. Студенти протягом відведеного часу (аудиторної та самостійної роботи) виконують завдання за довільно вибраною схемою з врахуванням засобів акцентування композиційного центру або без такого (лінійне, центричне або рапортне рішення).

· Техніка виконання (в кольорі): аплікація та паперове моделювання (решітки, мозаїчного панно, віконного вітражу).

 
 

Завдання 3. Композиція засобами метру та ритму (2 год.)

Завдання виконують на основі співмірностей (лат. – пропорціювання) як художню композицію математичних співвідношень. Математичними закономір­ностями студенти вчаться вирішувати архітектурну гармонію як структурне співвідношення елементу (форми–модуля), естетизують закони його кількісно-метричної та ритмічно-конфігуративної зміни як засобів архітектурного та технологічно–опоряджувального мистецтва.

· Композицію засобами метра (з гр. – міра) вирішують як естетику, з використанням математичних рядів “прогресії” послідовного повторення (раз–раз–раз) або послідовної зміни (раз–і, раз–і) одного і того самого елементу.

· Композиція засобами ритму (з гр. роз – міра) є змінений метричний ряд, що послідовно повторюється в арифметичній або геометричній прогресії.

· Рядом називають впорядковану у періодичному повторенні пропор­ційних відношень “метра–ритму” систему елементів. Елемент, який має форму та метричну, кількісну, конфігуративну або дистанційну закономірність повторен­ня, називають періодом ряду.

· Ритм та метр можуть бути простими та складними:

а) простий ритм – повторення однакових елементів з різним інтервалом.

б) складний ритм – зміна складності елементів та інтервалів між елементами.

в). Простий метр – повторення однакових елементів та інтервалів.

г). Складний метр – повторення різних елементів у метричних рядах, спрямо­ваних композиційно у протилежних напрямах.

Отже, метричній та ритмічній композиції властива змінність та повто­рюваність, що дає системі відчуття організованості як статики або змінності як динаміки, яка може розвиватися в різних напрямах. Композиції можуть бути варіантом поєднання засобів метра–ритму.

Площина може розглядатись як поверхня: інтер’єру, екстер’єру, елементів впорядкування.

· Послідовність виконання завдання:

Студентам коротко (1 год) викладають терміни та поняття, необхідні для вирішення двох підзавдань.

Студенти протягом відведеного часу (аудиторної та самостійної роботи) виконують завдання за довільно вибраною схемою з врахуванням:

а) засобів естетики метричних рядів (форми, маси, кольору, відстані між елементами);

б) засобів естетики ритмічних рядів (композиції на основі арифметичної, геометричної прогресії);

Композицію виконують на основі технології та сировини опоряджувально–декоративних матеріалів (скло, метал, кераміка, дерево).

· Техніка виконання (в кольорі): аплікація та паперове моделювання (решітки, мозаїчного панно, віконного вітражу).Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2022 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных