Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Характеристика палива.
ВСТУП

2. ЗАВДАННЯ НА РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНУ РОБОТУ

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЛИВА.

4. РОЗРАХУНОК КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ В БУДІВНИЦТВО ТЕС

5. РОЗРАХУНОК ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА НА ТЕС:

Витрати на паливо

Амортизаційна складова

Плинні ремонти

Витрати на заробітну плату

Плата за воду

Інші витрати

Збори за забруднення навколишнього середовища

 

6. ЛІТЕРАТУРА

 

 

 

ВСТУП

Розвиток енергетики в значної мірі визначають темпи росту економіки держави і рішення важливих соціальних задач. Але сама енергетика має розвиватися спираючись на досягнення науки, на базі найсучаснішої техніки. В умовах перехідного періоду економіки до ринкових відносин, обмеженості запасів первинних енергоносіїв, необхідності забезпечення енергетичної незалежності країни розвиток енергетики має специфічний характер. При цьому головними задачами є: підтримка працездатності діючого енергетичного обладнання, економія первинних енергоресурсів, підвищення ефективності виробітку електричної енергії та теплоти, захист довколишнього середовища як локально в районі розміщення генеруючи потужностей, так і в глобальному всесвітньому масштабі.

Можливі направлення вирішення цих задач:

- ремонт, реконструкція, модернізація обладнання ТЕС, АЕС, місцевих котелень;

- підвищення техніко-економічних показників діючих та енергопідприємств, які проектують;

- децентралізація генеруючих потужностей;

- створення приватних теплових електричних станцій та котелень малої і середньої потужності:

- збільшення долі когенераційних станцій (ТЕЦ) і АЕС в виробництві електричної енергії.

Перераховані направлення розвитку енергетики потребують капітальних вкладень, ефективність яких має бути початково обґрунтована необхідними техніко-економічними розрахунками. Техніко-економічне обґрунтування ускладнюється зміною цінності грошей у часі, відсутністю випуску деякого енергетичного обладнання в Україні та відповідно його вартості, певними ускладненнями з перерахунками вартості закордонного обладнання в українську національну валюту. Тому майбутньому спеціалісту - енергетику вкрай необхідно вміти вирішувати технічні та техніко-економічні задачі проектування, будівництва, ефективної і надійної експлуатації енергетичного обладнання. Цьому має сприяти вивчення курсу “Техніко-економічні основи проектування ТЕС і АЕС”, виконання економічної складової частини дипломного проекту, виконання курсової роботи або курсового проекту по дисципліні.

2. ЗАВДАННЯ НА РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНУ РОБОТУ

Об’єкт проектування – теплова електрична станція, промислова або опалювальна котельня (окремий енергоблок, апарати або механізми тепломеханчного обладнання). Темою РГР є розрахунок техніко-економічних показників варіанта ТЕС с паротрубними енергоблоками.

Метою РГР є вибір варианту основного енергетичного обладнання ТЕС на основі на основі розрахунку техніко-економічних показників будівництва і експлуатації.

Вихідні данні: 1.Електрична потужність Nе=300 МВт

1. Тип електростанції – КЕС

2. Паливо – Донецький АСШ

3. Число часів використання установленої потужності – tу = 4000 год

Характеристика палива.

Донецький АСШ

Qр=28,89 МДж/кг.

4. РОЗРАХУНОК КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ В БУДІВНИЦТВО ТЕС

Капітальні вкладення в будівництво електростанції складаються із вартості обладнання, будівельної частини, витрат на проектування, монтаж і налагодження обладнання. Приблизну оцінку капітальних вкладень можна виконати по укрупненим показникам за формулою:

Ктес = ×Ру = 4545* 300000 = 1363500000 грн.

де Ктес – повні капітальні вкладення в будівництво ТЕС;

- питомі капітальні вкладення на одиницю електричної потужності ( =900 у.е.) ;

Ру - встановлена електрична потужність ТЕС (Ру =300 МВт).

Аналогічна формула використовується при розрахунку капітальних вкладень в будівництво котельні, але встановлена потужність приймається по тепловій потужності, а питомі капітальні вкладення – на одиницю теплової потужності.

Всі об’єкти ТЕС поділяють на чотири групи за впливом на капітальні вкладення:

5. об’єкти, питому вартість котрих визначає тільки потужність станції і котрі не залежать від типу головного обладнання;

6. об’єкти, питома вартість котрих залежить від типу головних агрегатів і яка не пов’язана з потужністю станції;

7. об’єкти, питома вартість котрих визначається як типом основних агрегатів, так і повною потужністю станції;

8. об’єкти, питома вартість котрих залежить від прийнятої схеми постачання електроенергії споживачам.

До першої групи включають всі об’єкти ТЕС, окрім головного корпусу, ХВО, підвищуючих трансформаторів з головним розподільчім пристроєм (ГРП), а також витрати на проектування, підготовку кадрів, витрати на планування і освоєння площадки під будівництво і так далі.

До другої групи включають турбіни, генератори, котли з допоміжним обладнанням (виключно димові труби, котрі відносять до першої групи), будівельну частина головного корпусу в межах блоку.

Приблизний розподіл капіталовкладень по елементам цієї групи:

9. тепломеханічне обладнання . . . . . . . 65 – 72% ;

10. електротехнічне обладнання . . . . . . 8 – 10% ;

11. будівельні конструкції та

спеціальні будівельні роботи

(ізоляція і обмурівка) . . . . . . . . 20 –10%.

 
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных