Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Збори за забруднення навколишнього середовища
Збори за забруднення складаються із:

- плати за викиди забруднювальних речовин в атмосферу;

- за скиди забруднюючих речовин в водні об’єкти;

- за захоронення (розміщення) шкідливих речовин або відходів.

Для енергетичних установок при спаленні органічного палива найбільш поширені такі шкідливі речовини:

- летка зола та донна зола (шлак);

- оксиди сірки SOx , у перерахунку на діоксид сірки або сірчистий ангідрид SO2 ;

- оксиди азоту NOx , у перерахунку на діоксид азоту NO2 ;

- сполуки ванадію, у перерахунку на п’ятиоксид ванадію.

По кожній шкідливій речовини збори залежать від валового викиду (масової кількості викиду) за проміжок часу Р, з урахуванням заходів спрямованих на зниження викидів, і

норматива збору за забруднення навколишнього природного середовища

= 50*3,246 = 163,3 грн.

де – збори за викиди j-ї речовини, грн.;

- валовий викид j-ї речовини за проміжок часу звітності Р, т;

- норматив збору за забруднення навколишнього природного середовища j-ю забруднюючою речовиною, грн./т (табл. 26, 27, 28)

Тверді частинки

Показник емісії суспендованих твердих частинок (далі скорочено – твердих частинок) розраховується за формулою

,

або

=

=10^6/24,63*(0,95*(22,9/100)+(1/100)*24,63/32,68)*

(1- 0,95)+160=616,9 г/ГДж

де - показник емісії твердих частинок, г/ГДж;

- нижча робоча теплота згоряння палива, МДж/кг;

- теплота згоряння вуглецю до СО2, яка дорівнює 32,68 МДж/кг;

- масовий вміст золи в паливі на робочу масу, % ( =1%);

- частка золи, яка виходить з котла у вигляді леткої золи ( =0,05);

- втрати тепла з виносом від механічного недопала палива, %;

- ступень уловлювання твердих частинок в золоуловлювачах;

- показник емісії твердих продуктів взаємодії сорбенту та оксидів сірки і твердих частинок сорбенту, г/ГДж (з табл.№35 =160 г/ГДж)

Доля виносу леткої золи із котла залежить від технології спалювання палива. При відсутності даних випробувань, або паспортних даних, значення можуть бути прийняті згідно з табл. 31.

 

 

Таблиця 1- Техніко-економічні показники конденсаційної

електричної станції

Найменування показника Позначення Одиниця величини Величина
Установлена потужність станції (блоку) Число годин використання установленої потужності за рік Коефіцієнт витрат електроенергії на власні потреби станції Вид палива Ціна 1т палива Питомі капітальні вкладення на 1кВт установленої потужності Капітальні вкладення в КЕС ККД станції брутто ККД станції нетто Питома витрата палива на відпущену 1 кВт.год Штатний коефіцієнт на 1 МВт Річні експлуатаційні витрати Собівартість 1 кВт.год електро- енергії: відпущеної   tу Кв.п. - Цп К стбр стн bн nшт И се,від   МВт год     %   грн.   грн. млрд.грн. % %   кг/(кВт.год) люд. млн.грн.     коп.         3,5     1,3635 0,93 0,376   0,369 0,25 322864329 40,36

 

 

Висновок:

 

У даній роботі я розрахував показники по виробництву і відпуску енергії, для визначення величини капітальних витрат і експлуатаційних витрат, для оцінки техніко-економічних показників ТЕС. У розділі "Техніко-економічна характеристика енергопідприємств ТЕС і задачі галузі в сучасних умовах” я порахував загальну чисельність персоналу, яка складає 75 чоловіки. Заробітна плату складає 1266408грн. на рік. У розділі – „Техніко-економічні розрахунки по ТЕС” я визначив необхідну чисельність ремонтного персоналу, вартість ремонту яка складає 10908000 грн. А загальні затрати по всій ТЕС складають 322864329грн. Собівартість електричної енергії складає 40,36коп.

 

 

6. ЛІТЕРАТУРА

 

1. Вишневский И.Н. Трофименко А.П. Анализ экономических показателей и экологического воздействия различных источников энергии. – УкрЯО , 1996.

1. Дыбан Е.П. Газотурбинные и парогазовые установки для стационарной и муниципальной электроэнергетики (обзор). - "Промышленная теплотехника", ИТТФ НАН України. Том 16. № 2-3,1994. С.72-92.

2. Тумановский А.Г. Экологические проблемы тепловых электростанций. – Электрические станции,2005, №1, С.17-27

3. Федоренко О.І. Екологія та енергозбереження України. – Енергетична безпека України. Серія “Охорона навколишнього середовища”, серпень 2005, №8, С.19-27

4. Инструкция по определению себестоимости паровых конденсационных турбин по их техническим характеристикам. - Л.: ЦКТИ, 1985. - 62 с.

5. Метод определения себестоимости и цены паровых котлов по их техническим характеристикам. - Л.: ЦКТИ, 1971. - 12 с.

6. Шелепов I.Г., Заруба В.К., Яцкевич С.В. Теплоенергетичнi установки електростанцій

(дослiдження i розрахунок низькопотенцiальних комплексiв ТЕС i АЕС).Учбовий

посiбник.: Київ, УМК ВО. 1993. - 195 ст.

 
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных