Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Опис винаходу та вимоги до нього
Опис винаходу повинен розкривати суть винаходу (корисної моделі) настільки повно й зрозуміло, щоб його міг здійснити фахівець у зазначеній галузі.

Опис винаходу необхідно викладати в зазначеному Прави­лами порядку.

Опис починається із зазначення індексу рубрики чинної Міжнародної патентної класифікації (МПК), до якої належить винахід (корисна модель), та назви винаходу.

Опис містить такі розділи:

1) галузь техніки, до якої належить винахід (корисна модель);

2) рівень техніки, тобто характеристику аналогів та прото­типу, а також критику прототипу;

3) суть винаходу (корисної моделі);

4) перелік фігур креслення, якщо на них є посилання в описі;

5) відомості, які підтверджують можливість здійснення ви­находу (корисної моделі).

Назва винаходу (корисної моделі) повинна відповідати суті винаходу (корисної моделі) і характеризувати його (її) призначення.

Назву винаходу (корисної моделі) слід викладати в однині.

Д о винятків належать:

- назви, які не вживаються в однині;

- назви винаходів, що є хімічними сполуками, охопленими загальною структурною формулою.

Назва групи винаходів, що стосуються об’єктів, один із яких призначений для одержання, здійснення або використання іншо­го, повинна містити повну назву одного винаходу й скорочену – іншого.

Назва групи винаходів, що стосуються об’єктів, один із яких призначений для використання в іншому, повинна містити повні назви винаходів, які входять до групи.

У розділі «Галузь техніки, до якої належить винахід (ко­рисна модель)» зазначають галузь техніки, до якої належить винахід (корисна модель), а також, за потреби, галузь засто­сування винаходу (корисної моделі).

У розділі «Рівень техніки» наводять дані про відомі заявни­ку аналоги винаходу (корисної моделі) з виділенням серед них аналога, найбільш близького за сукупністю ознак до винаходу (корисної моделі), тобто прототипу.

Аналог винаходу (корисної моделі) – це засіб того самого призначення, який відомий із джерел, що стали загально­доступними до дати подання заявки в Укрпатент або до. дати пріоритету й характеризуються сукупністю ознак, подібних до сукупності суттєвих ознак винаходу (корисної моделі).

Якщо аналогів декілька, то останнім описують найближчий аналог (прототип).

При описі кожного з аналогів наводять:

- бібліографічні дані джерела інформації, де він розкритий: його ознаки із зазначенням тих із них, що збігаються із суттєвими ознаками винаходу, що заявляється;

- причини, що перешкоджають одержанню очікуваного технічного результату.

Для виявлення та обґрунтування причин, що перешкоджають при використанні найближчого аналога (прототипу) одержанню очікуваного технічного результату, необхідно

- проаналізувати технічні властивості прототипу, обумов­лені сукупністю притаманних йому ознак;

- проаналізувати характер виявлення цих властивостей при використанні прототипу;

- показати їхні недоліки для досягнення потрібного технічного результату.

Суть винаходу (корисної моделі) визначається сукупністю суттєвих ознак, достатніх для досягнення технічного результату, який забезпечує винахід (корисна модель).

Ознаки належать до суттєвих, якщо вони впливають на тех­нічний результат, якого можна досягти, тобто перебувають у причинно-наслідковому зв’язку із зазначеним результатом.

У розділі «Суть винаходу» детально розкривають технічну задачу, на вирішення якої спрямовано винахід (корисну модель), що заявляється, і вказують технічний результат, якого можна досягти при здійсненні винаходу (корисної моделі).

Технічна задача, як правило, полягає у створенні об’єкта, характеристики якого відповідають заданим вимогам. Цим об’єктом може бути пристрій, спосіб тощо.

Розкриття задачі містить зазначення:

- об’єкта, який підлягає вдосконаленню;

- у загальному вигляді характеру вдосконалень, що вно­сяться до об’єкта;

- технічного результату, якого можна досягти при здійс­ненні винаходу (корисної моделі).

У цьому ж розділі зазначають усі суттєві ознаки, що харак­теризують винахід (корисну модель), з виділенням ознак, від­мінних від прототипу, та з поділом останніх на ознаки, достатні в усіх випадках, на які поширюється обсяг правової охорони, і ознаки, що характеризують винахід (корисну модель) лише в окремих випадках, а саме в конкретних формах виконання чи в особливих умовах його використання.

Під технічним результатом, якого можна досягти при здійс­ненні винаходу (корисної моделі), розуміють виявлення нових властивостей або поліпшення характеристик відомих власти­востей об’єкта винаходу (корисної моделі), що можуть бути одержані при здійсненні винаходу (корисної моделі).Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2021 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных