Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Порядок виконання роботи. 1. На моделях кристалічних ґраток шляхом обертання навколо умовної осі визначаємо наявність, кількість і типи елементів симетрії в моделях кристалічних
 

1. На моделях кристалічних ґраток шляхом обертання навколо умовної осі визначаємо наявність, кількість і типи елементів симетрії в моделях кристалічних ґраток.

2. Заносимо одержані результати в журнал (Додаток 1).

3. Шляхом порівняння з табличними даними визначаємо сингонію досліджуваного кристалу.

4. На моделі або на природному кристалі визначаємо кількість елементів обмеження.

5. За допомогою гоніометра визначаємо значення двогранних кутів кристалу.

6. Результати вимірювання заносимо в журнал (Додаток 2).

7. Шляхом порівняння з рис.15; рис.16; рис.17 класифікуємо тип досліджуваного кристалу.

8. На підставі результатів лабораторної роботи з вивчення кристалічної будови робимо висновки щодо фізичних властивостей досліджуваного кристалу.

Контрольні запитання

1.Що таке кристал?

2.Що таке кристалічна ґратка?

3.Які типи зв’язків існують в кристалах?

4.Що називають елементами обмеження кристалу?

5.Яку будову мають аморфні тіла?

6.Що таке анізотропія?

7.Які приклади явища анізотропії ви можете навести?

8.Чим пояснюється явище спайності?

9.Як формулюється закон збереження кутів?

10.Що таке гоніометр?

11.Які елементи симетрії існують в кристалі?

12.Що таке площина симетрії?

13.Скільки може бути осей симетрії, як вони позначаються?

14.Що таке інверсійні вісі симетрії?

15.Що таке центр симетрії, як він позначається?

16.Що таке сингонія, скільки існує сингоній, як вони поділяються?

17.Чим відрізняються триклинна та моноклінна сингонії?

18.Чим відрізняються ромбічна та тригональна сингонії?

19.Чим відрізняється тетрагональна сингонія від гексагональної?

20.Які види симетрії ви можете назвати?

21.Які прості форми у нижчих сингоніях ви можете назвати?

22.Які прості форми середньої категорії сингоній ви можете назвати?

23.Які елементи симетрії складають кубічну сингонію?

24.У чому полягає явище ізоморфізму?

25.Що таке поліморфізм?

26.У чому полягає явище псевдоморфізму?

 

 

Список рекомендованої літератури

 

1.Аллисон А., Палмер Д., Геология. М.: Мир. 1984

2.Ершов В.И. Общая геология. М.: Недра. 1989.

3.Иванова М.Ф. Общая геология. М.: Высшая школа. 1969.

4.Кузьменко А.Х. Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу «Геологические дисциплины». К.: КПИ. 1984. 5.Серпухов В.И. Курс общей геологии. М.: Недра. 1976.

6.Смит Г., Драгоценные камни. М.: Мир. 1980

7.Шаскольская М.П., Кристаллография. М.: Высшая школа. 1976.

8.Шаскольская М.П., Кристаллы. М.: Наука. 1978.

 

 

Додаток 1

Журнал 1 Обробки даних досліджень з визначення сингоній

Сингонія  
Одержана формула  
Елементи симетрії Центр  
Площина n  
тип  
Вісь n  
тип  
№ п/п  

 

 

Додаток 2

Журнал 2 Обробки даних визначення форми кристалу

Значення двогранних кутів  
Форма кристалу  
Елементи обмеження Вершини  
Ребра  
Грані  
Мінерал  
№ п/п  

 

Лабораторна робота 2Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2022 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных