Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Жалпы түсінік
Есептеудің негізі - әсер ететін күштерге байланысты флангты жіктердің қажетті өлшемдері анықталады. Содан кейін бұрыштық жіктерді орналастыру шартынан бұрыштық фасонканың өлшемдерін табады.

Ферма түйіндерін құрастыруды түйінде кездесетін стерженьдердің осьтік сызықтарын түсіруден бастайды (6.1-сурет). Содан кейін осьтік сызықтарға бұрыштар контурлары байланыстырылады.

Стерженьдер контурларын (М 1:10, 1:20) сәйкес профильдердегі қималардың ауырлық центрлері осьтік сызықтармен сәйкес келетіндей етіп салады [3] 545-550б.

6.1-сурет. Стерженьдердің центрленуі

а) түйін стерженьдерінің осьтері; б) бұрыштар байламы;

в) қима өзгерісі жеріндегі бұрыштар байламы

 

Жіктер есебі

Жік екі қиманың біреуіне шартты кесуге есептеледі. Жіктің бағытталған металы бойынша (6.3-сурет, 1-1қима):

 

Мұнда N – стерженьдегі күш;

kf - жік катеті, минимальді мәні дәнекерленетін элементтердің ішінен ең үлкен қалыңдыққа байланысты 3 қосымшасы бойынша анықталады. kf максимальді мәні ≤1,21 болуы керек, мұндағы:

t – дәнекерленетін элементтердің ең аз қалыңдығы;

l w– жіктің есептік ұзындығы, оның толық ұзындығынан 10мм-ге кем етіп қабылданады. Жіктің максимальді ұзындығы 85 βf kf көп емес, минимальді ұзындығы – 4 kf немесе 40мм кем емес болуы керек;

βf βz – дәнекерлік жіктің тереңдік коэффициенті, дәнекерлеу түріне байланысты қабылданады, жіктің және жік катетінің орналасуы 4 қосымша бойынша қабылданады;

γwf γwz – дәнекерлік жіктің жұмыс шарты коэффициенті, t = -400C және одан төмен жұмыс жасайтын конструкциялардан басқа, барлық жағдайда 1-ге тең;

Жапсырмалар қалыңдығы – 12мм.

Түйіндердегі есептеулер біткеннен кейін конструкцияларды жинақтау мен дайындауға қажетті барлық өлшемдерді қояды.

Әр бұрыштық жікке оның қалыңдығы мен ұзындығын көрсетіп өлшемдерін жазады. Мысалы, қалыңдығы 6 мм және ұзындығы 100 мм жікті сызбада «6-10» деп көрсетеді.

 

6.2-сурет. Түйін бөлшектері

 

Обушкадан бұрыш қимасының ауырлық центріне дейінгі ара қашықтық сортаменттен алынады және 5мм-ге дейінгі үлкен жаққа қарай дөңгелектенеді.

 

Ұзындық бойынша өзгертілген қималы фермада байламның орташа мәнін қабылдайды:

 

Дәнекерлеу қысымының концентрациясын азайту мақсатымен стерженьдердің бір біріне жақындауын 50мм қабылдайды. Тор стерженьдерін кесуді ережеге байланысты стержень осіне жақындатып жүргізеді. Үлкен стерженьдер үшін қиғаш кесуге болады, фасонкаларды қысқарту мақсатымен.

Жіктердің міндетті ауданы есеппен анықталады (6.2.п. қараңыз).

Алынған жіктердің ұзындығын стерженьдер қимасы үшін қабылданған масштабта обушка және перо бойынша бұрыштар шеттерінен алып қояды. Осы нүктелермен фасонка габариттерін сызады. Күштің тор стерженінен жиегінің белдеуіне жатық өтуін қамтамасыз ету үшін стержень осіне қатысты фасонканы бұрыштан 15-200 кеседі (6.2.а-сурет).

Фасонкаларды белдеулік бұрыштардың обушкаларынан 10-15мм шығарып қояды және осы жерді дінекерлемейді (6.2.б-сурет).

Возможна сварка «втопленным» швом, (6.2.б-сурет).

Үлкен панельді плиталардың тірелу жерлерінде фермалардың жоғарғы белдеуін жапсырмалармен


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2023 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных