Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 19
Тема: Імунний статус людини та методи його оцінки. Природні та набуті імунодефіцитні стани.


Завдання для самостійної роботи:

а) Перелік питань, що підлягають вивченню:

1. Поняття про імунний статус. Імунний статус, як динамічна врівноважена система.

2. Імунодефіцитні стани та причини їх виникнення.

3. Первинні та вторинні імунодефіцитні стани. Особливості імунної відповіді (реактивності) при порушенні найбільш уразливих ланок імунної системи.

4. Показники, що характеризують стан імунної системи організму людини (імунограма):

а) неспецифічні показники (макрофаги, нормальні кілери, комплемент, інтерферони, лізоцим);

б) специфічні показники (імуноглобуліни, Т- і В-лімфоцити та їх субпопуляції, індекс стимуляції

мітогенами та інші).

5. Методи оцінки загального стану імунної системи та мотиви їх вибору:

а) імунологічні тести І рівня (орієнтовні): визначення титру комплементу, оцінка фагоцитарної активності нейтрофілів, концентрації основних класів імуно

 

глобулінів (ІgА, ІgМ, ІgG), загальної

кількості лімфоцитів, Т- і В-лімфоцитів;

б) імунологічні тести II рівня (аналітичні): НСТ-тест, визначення ЛКБ, кількості Т- і В-лімфоцитів та

їх субпопуляцій (СD4+, СD8+ та інші), специфічних ІgЕ, циркулюючих імунних комплексів (ЦІК),

функціональної активності лімфоцитів (реакція бласттрансформації лімфоцитів (РБТЛ).

6. Загальні правила, яких доцільно дотримуватись при інтерпретації імунограм.

7. Практична значимість оцінки імунограм.

б) Перелік практичних навичок та вмінь, якими необхідно оволодіти:

1. Навчитись заповнювати бланки імунограм.

2. Вміти оцінювати імунограму.

Література: 1) с. 266-271; 293 -298; 2) с. 158-160; 183 -187; 3) с. 215-224; 148; 225 - 228; 4) с. 151-160; 5) с.102-107; 123 -125; 6) с. 108 - 112; 7) с.208-209; 216-218; 494-497; 221, 225 - 230; 8) с. 181 – 185; 212 - 216; 9) с. 139 - 141, 170 – 175.


Протокол практичного заняття:

Практичні завдання, що підлягають виконанню:

Завдання1: Мікроскопіювати демонстраційні препарати для визначення НСТ-тесту, замалювати нейтрофіли різних груп (в залежності від кількості гранул диформазану в цитоплазмі).

0 1 2 3

 

               
 
     
       
 
 
 

 


Завдання2: Оцінити кисень-активуючу здатність нейтрофілів за НСТ-тестом у обстежуваних людей,

використовуючи результати підрахунку нейтрофілів в мазку крові та розподілу їх по групам (див. додаток стор. 76-77):

 

 

Розподіл нейтрофілів по групам Обстежувані  
  №1 №2
О - нейтрофіли без гранул    
1 - нейтрофіли з одиничними гранулами або з площею забарвленої цитоплазми до 25-30%    
2 – нейтрофіли, цитоплазма яких на 30-70% заповнена гранулами диформазану    
3 - нейтрофіли, цитоплазма яких на 100% заповнена гранулами диформазану    
       

Розрахувати середній цитохімічний коефіцієнт (СЦК), занести до бланків імунограм.

 

Обстежуваний № 1 СЦК = Обстежуваний № 2 СЦК =

 

Висновок: ___________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

Завдання № 3: Визначити концентрацію імуноглобулінів класів А, М, і G у сироватках крові обстежуваних імуноферментним методом за результатами фотометрії контрольних та досліджуваних зразків, використовуючи обернено-пропорційний розрахунок та враховуючи концентрацію імуноглобулінів у контрольних пробах (див. додаток стор. 74-75):

 

ІgА -1,59 мг/мл; ІgМ -1,32 мг/мл; ІgG - 8,95 мг/мл. Результати фотометрії занести до таблиці. Визначені концентрації Іg (А, М, G) занести до бланків імунограм.

 

                         
А б       б       б      
В б       б     п б      
С кс       кс       кс      
D кс       кс       кс      
E                        
F                        
G   б       б            
Н   б                    
  ІgА ІgМ ІgG

 

  Обстежуваний №1 Обстежуваний №2
IgA    
IgM    
IgG    

 

Висновок:_____________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання № 4: Занести до бланків імунограм результати обстеження пацієнтів, оцінити одержані результати.

Iмунограма

Показники Вміст в 1 мкл (%)   Обстежуваний № 1 Обстежуваний № 2
Абсолютне число лейкоцитів 4500-7000 (100 %)      
У тому числі: нейтрофілів 4000 (65%)      
Еозинофілів 200-400 (4%)      
Абсолютне число лімфоцитів 1500-2000 (25%)      
-CD3 (Т-загальні) 800-1200      
-CD4 (Т-хелпери) 500-900      
-CD8 (Т-кілери) 400-600      
-CD16 (NK) 170-400      
-CD20 (В-клітини) 200-400      
HLA ІІ 340-720      
Імуноглобуліни        
IgG 8-12 г/л      
IgM 0.5-1,9 г/л      
IgA 1,4-4,2 г/л      
IgE 20-100 КЕ/л      
ЦІК, (умов.од.) 20-80      
Фагоцитоз    
  Спонтанний Стимульований Індекс стимуляції    
НСТ-тест (од.млн.кл.) 70-120 150-200 1,2-2    
Фагоцитоз (%) 48-88        
Індекс фагоцитозу 1,3-3        
Адгезія (%) 40-55 70-80      
Реакція бласттрансформації    
  ФГА PWM      
РБТЛ 20-100 5-20      
Комплемент    
C1q 100-250    
C3 700-1800    
C4 200-500    
C5a 0,01-0,03    
             

 

 

Висновок____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных