Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 18
Тема: Імунопрофілактика та імунотерапія інфекційних хвороб.


Завдання для самостійної роботи:

а) Перелік питань, що підлягають вивченню:

1. Активна і пасивна імунопрофілактика та імунотерапія.

2. Вакцини: типи, одержання, оцінка ефективності та конт роль. Ад’юванти.

3. Вакцинопрофілактика і вакцинотерапія. Аутовакцини.

4. Протипоказання та ускладнення, що спостерігаються при вакцинопрофілактиці і вакцинотерапії. Запобігання ускладнень.

5. Сироватки: класифікація, принципи одержання, очистки і контролю сироваток та імуноглобулінів.

6. Серопрофілактика і серотерапія.

7. Ускладнення при серотерапії та серопрофілактиці. Запобігання ускладнень.

б) Перелік практичних навичок та вмінь, якими необхідно оволодіти:

1. Проводити облік та оцінювати результати серологічних реакцій.

 

Література: 1) с.299 -309; 2) с.183 -187; 3) с. 225 - 228; 4) с. 160-171; 6) с.123 -125; 7) с. 108 - 112; 8) с.225 - 230; 9) с. 212 – 216.


Протокол практичного заняття:

Практичні завдання, що підлягають виконанню:


Завдання № 1: Провести облік та оцінити результати реакції флокуляції (РФ). За ініціальною флокуляцією визначити кількість імуногенних одиниць (ІО) в 1 мл анатоксину, користуючись нижченаведеною схемою титрації анатоксину антитоксичною сироваткою відомої сили (800 АО в 1 мл) та поясненням.

 

Інгредієнти П р о б и р к и
           
Анатоксин 2,0 мл 2,0 мл 2,0 мл 2,0 мл 2,0 мл 2,0 мл
Антитоксична сироватка 0,1 мл 0,2 мл 0,3 мл 0,4 мл 0,5 мл 0,6 мл
Результат (флокуляція)            

Пробірки витримують при температурі 450С і відзначають ту пробірку, у якій раніше, ніж в інших відбулася флокуляція (+)


Ініціальна флокуляція (найбільш інтенсивна і рання) настає при повній нейтралізації антигену і відсутності невитрачених антитіл. Тобто, в пробірці, де настала ініціальна флокуляція, кількість атитоксичних одиниць (АО) сироватки еквівалентна кількості імуногенних одиниць (ІО) анатоксину:

 

ІО в 2 мл анатоксину = АО в ____ мл антитоксичної сироватки;

АО в ____мл сироватки = АО в 1 мл сироватки (800 АО) х_____мл сироватки

ІО в 1 мл анатоксину = ІО в 2-х мл анатоксину: 2 = __________ ІО

Висновок:______________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання № 2: Провести облік та оцінити результати реакції флокуляції (РФ). За ініціальною флокуляцією визначити силу антитоксичної сироватки (кількість АО в 1 мл), користуючись нижченаведеною схемою титрації токсину антитоксичною сироваткою та поясненням.

 

Інгредієнти П р о б і р к и
           
Токсин 2,0 мл 2,0 мл 2,0 мл 2,0 мл 2,0 мл 2,0 мл
Антитоксична сироватка 0,1 мл 0,2 мл 0,3 мл 0,4 мл 0,5 мл 0,6 мл
Результат (флокуляція)            

Пробірки витримують при температурі 450С і відзначають ту пробірку, у якій раніше, ніж в інших відбулася флокуляція (+).


Ініціальна флокуляція (найбільш інтенсивна і рання) настає при повній нейтралізації антигену і відсутності невитрачених антитіл. Тобто, в пробірці, де настала ініціальна флокуляція, кількість антитоксичних одиниць (АО) сироватки еквівалентна кількості імуногенних одиниць (ІО) токсину:

При титрації антитоксичної сироватки необхідно знати кількість DLM, що міститься в 1 мл токсину і кількість DLM, що нейтралізує 1 АО антитоксичної сироватки.

Нам потрібно протитрувати антитоксичну дифтерійну сироватку.

Відомо, що в 1 мл токсину міститься 5000 DLM, а 100 DLM дифтерійного токсину нейтралізується 1 АО дифтерійної антитоксичної сироватки. Таким чином, 10000 DLM, що містяться в двох мілілітрах токсину, будуть нейтралізовані 100 АО дифтерійної сироватки. Тобто, в пробірці, де настане ініціальна флокуляція, у відповідному об’ємі антитоксичної сироватки буде міститися 100 АО.

Сила антитоксичної сироватки = ____________________ 100 АО ______________________ = ________________АО

(кількість АО в 1 мл) об’єм (в мл) антитоксичної сироватки в пробірці,

де настала ініціальна флокуляція

Висновок:_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання № 3: Ознайомитись з конкретними імунобіологічними препаратами, які призначені для специфічної профілактики та лікування інфекційних хвороб. Характеристики розглянутих препаратів занести до відповідних таблиць.

Вакцини

  Вакцина №1 Вакцина №2 Вакцина №3
Назва        
Тип        
Склад        
Призначення        
Форма відтворюваного імунітету          

 

 

Сироватки

 

  Сироватка № 1 Сироватка № 2 Сироватка № 3
Назва      
Ступінь очищення (метод одержання)      
Склад (характер антитіл)      
Призначення      
Форма відтворюваного імунітету      

 

Підпис викладача_______________________


 

Дата_____________


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных