Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 14
 

Тема: Набутий імунітет. Антигени і антитіла. Серологічний метод мікробіологічної діагностики інфекційних захворювань. Реакції преципітації та нейтралізації.

Завдання для самостійної роботи:


а) Перелік питань, що підлягають вивченню:

1. Антигени: визначення, характеристика, класифікація.

2. Антигенна будова мікроорганізмів. Локалізація, хімічний склад і специфічність антигенів бактерій, вірусів, ферментів, токсинів. Роль мікробних антигенів в інфекційному процесі та розвитку імунної відповіді.

3. Антигени гістосумісності людини, їх характеристика та функції.

4. Антитіла: визначення, структура, класифікація, синтез. Поняття про валентність антитіл. Антигенна будова імуноглобулінів: ізо-, ало-, ідіотипові детермінанти. Практичне застосування.

5. Динаміка утворення антитіл. Первинна та вторинна імунна відповідь, їх особливості.

6. Поняття про імунологічну пам'ять та імунологічну толерантність.

7. Серологічні реакції, їх механізми і практичне використання.

8. Основні компоненти серологічних реакцій. Діагностичні імунні сироватки, діагностикуми. Моноклональні антитіла, їх використання.

9. Реакції, засновані на феномені преципітації: кільцепреципітація, флокуляція, преципітація у гелі. Практичне застосування.

10. Реакція нейтралізації (токсинів, вірусів, рикетсій). Практичне застосування.

б) Перелік практичних навичок та вмінь, якими необхідно оволодіти:

Вміти проводити облік і оцінювати результати реакцій преципітації та нейтралізації.

Література:

1) с.210-221; 232-237; 243-244; 261-262; 272-276; 278-280; 282-283; 285; 324-325; 2) с.145-158; 177-179; 3) с.165-186; 193-198; 232-233; 238; 4) с. 137-140; 5) с.44-46; 63; 6) с.112-113; 115-117; 8) с.177-200; 220-221; 223; 9) с.170-181; 194-195; 197-200.


Протокол практичного заняття

 

Практичні завдання, що підлягають виконанню:

Завдання1: Поставити реакцію термокільцепреципітації (за Асколі) з преципітуючою сибірковою сироваткою і екстрактом, який одержано із органів загиблої тварини. Зробити облік і оцінити результати.

 

  Номер пробірок Інгредієнти (мл) Дослід Контроль Контроль Контроль
       
Протисибіркова сироватка 0,5   0,5 0,5  
Досліджуваний екстракт 0,5 0,5      
Нормальна сироватка   0,5      
Сибірковий екстракт       0,5  
Екстракт без сибіркових антигенів     0,5    
Облік          

 

Висновок: ___________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання2: Провестиоблік і оцінити результати реакції преципітації в гелі (демонстрація). Зробити висновок.

 

       
   

 


Реакція позитивна/негативна (невірне викреслити) Реакція позитивна/негативна (невірне викреслити)

 

1. Специфічна імунна преципітуюча сироватка (протидифтерійна);

2. Відомий антиген (токсигенна культура збудника дифтерії Сorynebacterium diphtheriае);

3. Нормальна сироватка;

4. Невідомий антиген (досліджувані культури Corynebacterium diphtheriae 4а і 4б).

 

Висновок: __________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

 

Підпис викладача______________________

 

 

Дата__________


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2023 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных