Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Морфологія оборотного і необоротного ушкодження клітини і тканини. Внутрішньоклітинне накопичення білків, вуглеводів та ліпідів.
Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова

Кафедра патологічної анатомії, судової медицини та права

 

МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ

Для ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ПАТОМОРФОЛОГІЇ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІІІ КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

Вінниця – 2013


Методичні рекомендації підготували:

 

доцент, к.м.н Гаврилюк А.О.,

доцент, к.м.н Вернигородський С.В.,

доцент, к.м.н. Федорченко О.В.

 

Методичні рекомендації затверджені на засіданні кафедри патологічної анатомії, судової медицини та права, протокол № 8 від 22. 01. 2013р.та на засіданні методичної ради з морфологічних дисциплін Вінницького національного медичного університету ім.. М.І.Пирогова.

 

Протокол № 4 від 14. 02. 2013р

 

 

Рецензенти:

Завідувач кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії проф..Костюк Г.Я.

Завідувач кафедри гістології проф.. Пушкар М.С.

 

 

Редакційно-видавнича група:

 

Відповідальний редактор проф.. Фоміна Л.В.

Секретар – викладач Верлан О.О.

 


Тема 1: Предмет і задачі патоморфології. Методи патоморфологічних досліджень. Основні етапи розвитку патоморфології.

Морфологія оборотного і необоротного ушкодження клітини і тканини. Внутрішньоклітинне накопичення білків, вуглеводів та ліпідів.

Патоморфологія (від грец. pathos – хвороба) – це наука, що вивчає структурні основи хвороби, які проявляються на різних рівнях організації (організменному, системному, органному, тканинному, клітинному, субклітинному, молекулярному).

Предметом її дослідження є вивчення морфологічного базису загальної патології хвороб:

1. Етіологія (причини виникнення хвороби).

2. Патогенез (механізми їх розвитку).

3. Морфогенез (морфологічні основи цих змін).

4. Саногенез (механізми видуження та наслідків).

5. Танатогенез (смерть та механізми смерті).

6. Патоморфоз (мінливість хвороби).


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных