Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ. 1. Артерії яких органів найчастіше пошкоджуються при атеросклерозі?
1. Артерії яких органів найчастіше пошкоджуються при атеросклерозі?

2. Які морфологічні ознаки доліпідної стадії атеросклерозу?

3. Назвати макроскопічні стадії атеросклерозу.

4. Назвіть мікроскопічні стадії атеросклерозу.

5. Назвіть ускладнення атеросклерозу.

6. Які фактори мають найбільше значення у розвитку атеросклерозу?

7. Назвіть клініко-морфологічні форми атеросклерозу.

8. Морфологічна характеристика ниркової форми гіпертонічної хвороби.

9. Що таке злоякісна форма гіпертонічної хвороби?

10. Зміни в артеріолах при гіпертонічній хворобі.

11. Які характерні зміни виникають в серці при гіпертонічній хворобі?

12. Що таке первинно-зморщена нирка?

13. Етіологія інфаркту міокарда.

14. Дайте визначення ішемічної хвороби серця.

15. На фоні яких хвороб виникає ІХС?

16. Назвіть причини смерті при хронічній ІХС.

17. Назвіть причини смерті при гострій ІХС.

 

СИТУАЦІЙНІ ЗАДАЧІ

Задача 1. Хворий поступив у лікарню зі скаргами на сильний біль у че-ревній порожнині, загальну слабкість. Через декілька хвилин хворий втратив свідомість. На операції у черевній порожнині знайдено біля 1500 мл крові, у черевному відділі аорти - мішкоподібне вибухання з розривом стінки. З боку інтими - численні плями та смужки жовтого кольору.

1. З яким утворенням у аорті пов’язаний крововилив у черевну порожнину?

2. Про який різновид цього утворення можна казати?

3. Про ускладнення якої хвороби йде мова у даному випадку?

Задача 2. У хворого, який страждав на атеросклероз і помер від інфаркту міокарда, при розтині знайдено стенозуючий атеросклероз вінцевих артерій серця, правої ниркової та стегнової артерій.

1. Які зміни можуть бути знайдені у правій нирці (дати назву процесу)?

2. Які морфологічні стадії атеросклерозу супроводжуються звуженням просвіту артерій (перерахувати)?

Задача 4. У хворого, який страждав 15 років на гіпертонічну хворобу, з’явились скарги на слабкість, швидку втому, поліурію. При обстеженні виявлено: білок у сечі, значне підвищення креатиніну у крові. Хворий помер при зростаючих явищах аутоінтоксикації від хронічної ниркової недостатності.

1. Яка це клініко-морфологічна форма гіпертонічної хвороби?

2. Як назвати патологічний процес, що з’явився у нирках?

Задача 5. При розтині трупа чоловіка 27 років, що помер раптово, в інтимі черевного відділу аорти знайдені вогнища жовтого кольору у виді плям і смуг, що не піднімаються над поверхнею інтими, а при фарбуванні суданом ІІІ дають жовтогарячий колір. Яка стадія морфогенезу атеросклерозу виявлена?

A. Ліпоідозу

B. Ліпосклерозу

C. Атероматозу

D. Атерокальцинозу

E. Доліпідна

Задача 6. Під час мікроскопічного дослідження стінки аорти виявлена осередкова інфільтрація інтими ліпідами, білками. Ліпіди просочують інтиму і накопичуються в м'язових клітинах і макрофагах. Установите стадію атеросклерозу.

A. Ліпосклероз

B. Ліпоідоз

C. Атероматоз

D. Атерокальциноз

E. Доліпідна

Задача 7. У хворого о 8 годин ранку з'явилися болі за грудиною, у 9 годині ранку в прийомному відділенні по даними ЕКГ встановлено інфаркт міокарда. Через 10 хвилин хворий помер. Яку найбільш достовірну морфологічну ознаку інфаркту міокарда знайдуть при гістологічному дослідженні?

A. Вакуольну дистрофію кардіоміоцитів

B. Зникнення глікогену в кардіоміоцитах

C. Жирову інфільтрацію кардіоміоцитів

D. Падіння активності дегідрогеназ у фібробластах

E. Розслаблення міофібрилл кардіоміоцитів

Задача 8. Під час розтину тіла чоловіка 68 років, що умер від серцевої декомпенсації, у міокарді передньої стінки лівого шлуночка виявлено неправильної форми вогнище розмірами 5х4 см, щільної консистенції, волокнистої структури, сіруватого кольору з чіткими границями. Який патологічний процес у міокарді знайшов патологоанатом?

A. Постінфарктний кардіосклероз

B. Дрібновогнищевий кардіосклероз

C. Інфаркт

D. Міокардит

E. Ревматизм

Задача 9. При розтині тіла чоловіка 66 років, що помер від гострої серцевої недостатності, встановлено гостре венозне повнокров'я внутрішніх органів. Порожнини серця розширені, у передній стінці лівого шлуночка на розрізі міокарду визначається тьмяне вогнище жовтуватого кольору розмірами 3,5х4 см. Коронарні артерії зі стенозирующими атеросклеротичними бляшками. Укажіть, який з перерахованих діагнозів найбільш ймовірний?

А. Міокардит

В. Дрібновогнищевий кардіосклероз

С. Великовогнищевий кардіосклероз

D. Жирова дистрофія міокарда

Е. Інфаркт міокарда

Задача 10. Хворий 58 років, який зловживав тютюном на протязі багатьох років та страждав останні 5 років приступами стенокардії помер під час такого приступу. При розтині тіла знайдений стенозуючий атеросклероз вінцевих артерій серця, жовто - червоний колір передньої стінки лівого шлуночка та в’ялість міокарда. Яким захворюванням страждав померлий?

Задача 11. У чоловіка 78 років ліва ступня з ознаками набряку, чорно-зеленого коліру, зі смердючим запахом. Дайте названня патологічного процесу та його різновидності, назвить можливі причини утворення.

Задача 12. Перелічіть хвороби, при яких можливий розвиток симптоматичних гіпертоній: а)...; б)...;в)...; г)....

Задача 13. Назвіть стадії А..., Б.., В.., та види перебігу гіпертонічної хвороби: а)...; б)....

Задача 14. В яких органах частіше всього виникає плазматичне просякання та гіаліноз судин а)...; б)...; в)...; г)...; д)....

Задача 15. Клініко-морфологічні прояви гіпертонічної кризи: а)...; б)...; в)...; г)...; д)...; е)....

Задача 16. Клініко-морфологічні форми гіпертонічної хвороби: а)...; б)...; в)....

Задача 17. Хворий 74 років, у якого на протязі 10 років був підвищений кров’яний тиск, раптово втратив свідомість і помер. при розтині його тіла в стовбурі головного мозку знайдений темно-червоний осередок розміром 2x1,5x1 см. Серце важить 550,0, товщина стінки лівого шлуночка 2,5 см. Судини основи мозку з різко потовщеними стінками, жовтувато-білого кольору із завуженим просвітом. Ваш діагноз.


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных