Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ. 1. Дайте визначення поняття „анемія”.
1. Дайте визначення поняття „анемія”.

2. Назвіть причини розвитку постгеморагічних анемій.

3. Чим відрізняється перебіг гострої та хронічної постгеморагічної анемії?

4. Наведіть класифікацію анемій внаслідок порушення кровотворення.

5. Картина крові та зміни в шлунково-кишковому тракті при анемії Адисон-Бірмера.

6. Класифікація гемолітичних анемій.

7. Яка тріада симптомів характерна для гемолітичних анемій?

8. Що таке лейкоз?

9. Класифікація гострих та хронічних лейкозів.

10. Назвіть загальні морфологічні ознаки гострих та хронічних лейкозів.

11. Які зміни відбуваються в кістках при мієломній хворобі?

12. Назвіть клітинний склад пухлинного вузла при лімфогрануломатозі.

Ситуаційні задачі

Задача 1. При гістологічному дослідженні збільшеного лімфатичного вузла виявлена проліферація лімфоцитів, гістіоцитів, ретикулярних клітин, еозінофільних лейкоцитів, малих і великих клітин Ходжкіна, багатоядерних клітин Березовського-Штернберга. Якому з перерахованих захворювань відповідають описані морфологічні дані?

1. Лімфосаркома

2. Метастаз раку

3. Хронічний лейкоз

4. Гострий лейкоз

5. Лімфогранулематоз

Задача 2. При гістологічному дослідженні збільшеного шийного лімфовузла виявлені наступні мікроскопічні ознаки: проліферація лімфоїдних клітин різного ступеня зрілості, наявність гігантських клітин Ходжкіна і Рід-Березовського-Штернберга, а також еозінофілов, плазматичних клітин, нейтрофільних лейкоцитів, серед яких визначаються вогнища некрозу і фіброзу. Який з перерахованих варіантів лімфогранулематозу найбільш імовірний?

1. З перевагою лімфоїдної тканини

2. Нодулярний склероз

3. Змішано-клітинний варіант

4. З пригніченням лімфоїдної тканини

5. Саркома Ходжкіна

Задача 3. На розтині померлого в гематологічному відділенні виявлені множинні крововиливи в шкірі, слизових і серозних оболонках, збільшені мигдалики темно-сірого кольору. Лімфатичні вузли різних локалізацій до 1,5 см у діаметрі, м'які, сіро-рожеві на розрізі. Кістковий мозок стегнової кістки темно-червоного кольору. При мікроскопічному дослідженні в лімфатичних вузлах, печінці, селезінці і нирках виявлені лейкозні інфільтрати з лімфобластів. Відомо, що в клінічному аналізі крові при житті визначалося: еритроцитів до 3х1012 / л, лейкоцитів 100х109 /л, багато лімфобластів при наявності зрілих форм і відсутності пролімфоцитів. Який з перерахованих діагнозів найбільш імовірний?

1. Лімфагранулематоз

2. Хронічний лімфолейкоз

3. Гострий лімфолейкоз

4. Лімфосаркома

5. Хронічний мієлолейкоз

Задача 4. На розтині чоловіка, що страждав частими переломами кісток і загинув від уремії, у кістках черепа, ребрах і хребті - явища остеопорозу і множинні гладкостінні начебто штамповані дефекти. При мікроскопічному дослідженні кісткового мозку виявлена дифузна інфільтрація його пухлинними клітинами лімфоплазмоцитарного ряду. Який з перерахованих діагнозів найбільш імовірний?

1. Мієломная хвороба

2. Первинна макроглобулінемія

3. Хвороба важких ланцюгів

4. Хвороба Педжета

5. Хвороба Реклінгхаузена

Задача 5. У хворого в локусі патологічного перелому ребра виявлена пухлина. В клініці захворювання вказується на стійку протеїнурію з присутністю аномальних білків типу Бенс-Джонса, а також наявність остеолітичних вогнищ у кістках хребта, черепа і таза. Гістологічно клітини пухлини представлені плазмобластами і плазмоцитами. Ваш діагноз.

1. Первинна макроглобулінемія

2. Хвороба важких ланцюгів

3. Остеосаркома

4. Мієломна хвороба

5. Фібросаркома

Задача 6. Смерть семирічного хлопчика наступила внаслідок гострої постгеморагічної анемії, що обумовлена профузною кровотечею зі шлунково-кишкового тракту. В процесі патологоанатомічного дослідження виявлено: макроскопічно – недокрів'я внутрішніх органів, збільшення різних груп лімфатичних вузлів, тимомегалія, помірно виражена гепатоспленомегалія, яскраво-червоний кістковий мозок; мікроскопічно – гіперцелюлярний кістковий мозок з мономорфним інфільтратом із бластних клітин, дифузно-осередкові пухлинні інфільтрати в печінці, селезінці, лімфатичних вузлах, оболонках і речовині головного мозку. Діагностуйте форму лейкозу.

1. Гострий лімфобластний лейкоз

2. Гострий мієлобластний лейкоз

3. Гострий недиференційований лейкоз

4. Гострий монобластний лейкоз

5. Гострий плазмобластний лейкоз

Задача 7. На розтині померлого хворого виявлені збільшені, спаяні між собою, щільні, з біло-жовтими вогнищами некрозу лімфатичні вузли різної локалізації (шийні і медіастинальні). Селезінка має "порфірний" вигляд. При мікроскопічному дослідженні лімфатичних вузлів і селезінки виявлена проліферація поліморфних клітин з наявністю атипічних клітин, серед яких відзначаються багатогоядерні гігантські клітини Рід-Березовського-Штернберга. Яке захворювання було у даному випадку?

1. Лімфогранулематоз

2. Хронічний лімфолейкоз

3. Лімфосаркома

4. Ретікулосаркома

5. Грибоподібний мікоз

Задача 8. У померлого чоловіка 30 років, на розтині виявлена збільшена селезінка (вага 900,0), збільшена печінка (вага 4000,0), збільшені лімфатичні вузли, кістковий мозок діафіза стегна соковитий, малиново-червоного кольору. Мікроскопічно в печінці відзначаються густі інфільтрати переважно по ходу портальних трактів, що складаються з незрілих кровотворних клітин з ядром округлої форми і вузьким ободком цитоплазми. Про яке захворювання можна думати?

1. Хронічний лімфолейкоз

2. Хронічний мієлоїдний лейкоз

3. Генералізована форма лімфогранулематозу

4. Гострий мієлобластний лейкоз

5. Гострий лімфобластний лейкоз

Задача 9. 70-літньму хворому з вираженою гепатоспленомегалією і кахексією зроблена діагностична пункційна біопсія печінки. При гістологічному дослідженні встановлено: по ходу портальних трактів відзначаються множинні інфільтрати з мономорфних круглих клітин, що веріфіцировані як пролімфоцити і В-лімфоцити. Для якого захворювання характерні перераховані вище зміни?

1. Лімфосаркома

2. Гострий лімфолейкоз

3. Лімфогранулематоз

4. Хронічний лімфолейкоз

5. Хвороба Сезарі

Задача 10. На розтині трупа патологоанатом виявив: кістковий мозок плоских кісток малиново-червоний, соковитий, в трубчастих кістках він має вид малинового желе. При мікроскопічному дослідженні в кістковому мозку спостерігаються еритробласти, нормобласти та мегалобласти.

1. Про яке захворювання кровотворної тканини може іти мова?

Задача 11. У хворого (6 років) 3 місяці тому констатовано збільшення лімфовузлів на шиї. При біопсії їх виявлено: проліферація лімфоцитів, гістіоцитів, зустрічаються еозинофіли, ділянки фіброзу, атипові ретикулярні клітини Ходжкіна. Попередній діагноз - лімфогрануломатоз.

1. На підставі яких ознак діагностований лімфогрануломатоз?

2. Чого не вистачає, щоб бути упевненим у цьому діагнозі?

Задача 12. В переферичній крові людини в нормі виявляються формені елементи наступних класів:

1. I-го та II-го

2. II-го та III-го

3. III-го та IV-го

4. IV-го та V-го

5. V-го та VI-го

Задача 13. Мегакаріоцитарний росток кровотворення кісткового мозку дає початок наступним елементам переферичної крові:

1. Ерітроцитам

2. Лімфоцитам

3. Тромбоцитам

4. Моноцитам

5. Сегменто-ядерним клітинам (нейтрофілам, базофілам, еозінофілам)

 

Задача 14. Яка форма лімфогранулематозу вважається найбільш доброякісною?

1. Варіант з перевагою лімфоїдної тканини

2. Нодулярний склероз

3. Змішаноклітинний варіант

4. Варіант з пригніченням лімфоїдної тканини

5. Саркома Ходжкіна


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных