Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Іонна поляризація (поляризація іонного зміщення).
Віонних кристалах (наприклад, NaCl) можна умовно виділити підгратки, які утворені позитивними і негативни­ми іонами. Дією зовнішнього поля обидві підгратки зміщуються у протилежні боки і на поверхні діелектрика з'являється зв'язаний заряд.

Спонтанна поляризація. У кристалах-сегнетоелектриках при відсутності зовнішнього електричного поля існують області, всередині яких дипольні моменти молекул однаково направлені. Такі області самовільної (спонтанної) поляризації називають доменами. Електричний момент до­мену має великі значення, оскільки в домені міститься значна кількість молекул (об'єм домену 10-1 мм ). Поляризація сегнетоелектриків зводиться до орієнтації доменів у зовнішньому полі ео (мал. 2.12). Діелектрична проникність є зростає при збільшенні Е0 (в міру посилення поля зростає впорядкованість доменів) і досягає значень є ~ 104. Сегнетоелектрики зберігають деяку залишкову

поляризацію навіть після припинення дії зовнішнього електричного поля. На сегнетоелектричні властивості речовини значно впливає зміна температури. Температура, при якій внаслідок зростання інтенсивності теплового руху молекул домени руйнуються, називається температурою Кюрі.

Мал. 2.12. Мал. 2.13.

Для біологічних тканин характерні всі типи поляри­зації. Крім описаних раніше, суттєву роль відіграє об'ємна поляризація (ефект Максвелла-Вагнера), яка має місце в електричне ізольованих від оточуючого середовища об'ємах (наприклад, клітинах) (мал. 2.13).

Рух вільних носіїв, в основному іонів, у постійному електричному полі напруженості Е призводить до порушення звичного для клітини розподілу зарядів і, як наслідок, її функцій. На дії постійного електричного поля високої на­пруженості на весь організм або окремі його ділянки базується лікувальний метод - франклінізація.

 
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных