Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Порядок виконання роботи. Завдання 1. Дослідити дисперсію провідності біологіч­ної тканини
Завдання 1. Дослідити дисперсію провідності біологіч­ної тканини.

1. Підготувати таблицю для занесення результатів вимірів.

Таблиця. Результати вимірів амплітуд падіння напруги і розрахунків імпедансу

2. Приєднати макет з опором до звукового генератора (ЗГ) та до осцилографа (ЕО). На голкоподібних штирях макета розташувати об'єкт дослідження. Увімкнути в електричну мережу ЗГ і ЕО.

3. Встановити на ЗГ частоту Амплітуда вихід­ного сигналу не повинна перевищувати

4. Підібрати чутливість осцилографа таким чином, щоб амплітуда сигналу на опорі була близько 10 мм. Підключити контакти до об'єкта і поміряти (не змінюючи чутливості осцилографа) амплітуду сигналу на об'єкті. Якщо вона близько 10-15 мм, то чутливість достатня для проведення вимірювань. У разі малої амплітуди напруги на об'єкті (менше 5 мм) необхідно збільшити сигнал падіння напруги на опорі вдвічі (до 20 мм).

Дані про амплітуди занести до відповідних граф таблиці.

5. Повторити аналогічні процедури для всіх частот, що вказані в таблиці.

6. Замінити об'єкт дослідження та виконати аналогічні операції з дослідження дисперсії імпедансу.

7. Побудувати графіки залежності від частоти для різних об'єктів.

8. Розрахувати коефіцієнти дисперсії для досліджу­ваних об'єктів.

9. Зробити висновки з проведених досліджень. Офор­мити протокол лабораторної роботи.

Протокол повинен містити:

- мету роботи та стислі теоретичні відомості;

- таблицю вимірювань та розрахунків;

- графіки залежності імпедансу від частоти для різних об'єктів;

- висновки за результатами досліджень.

 

Задачі та запитання для самоконтролю

 

1. Що таке векторна діаграма і як вона будується для найпростіших електричних кіл (кіл, що вміщують лише: а) резистор; б) ємність; в) індуктивність), а також паралельне та послідовне з'єднання цих елементів?

2. Що таке імпеданс та як його розрахувати для електричних кіл, вказаних у попередньому запитанні?

3. Поясніть, чому навіть у "мертвій" тканині зберігається дисперсія імпедансу.

4. Чим пояснюється зменшення коефіцієнта дисперсії імпедансу при відмиранні біологічних тканин?

5. У скільки разів відрізняються імпеданси електричних кіл, що складаються з: а) послідовно та паралельно з'єднаних індуктивності та ємності

б) послідовно та паралельно з'єднаних опору та ємності (в обох випадках частота змінного струму

6. Побудувати векторні діаграми для еквівалентних електричних схем біологічних тканин.

 

4.6.3. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА "Вимірювання концентраційного потенціалу компенсаційним методом"

 

Мета роботи: Вивчити природу виникнення концент­раційного потенціалу. Ознайомитись з роботою концентра­ційного елемента і виміряти електрорушійну силу (ЕРС) концентраційного елемента компенсаційним методом.

 

Питання для підготовки до лабораторної роботи

 

1. Мембранні потенціали спокою:

а) рівноважний потенціал Нернста;

б) дифузійний потенціал;

в) доннанівський потенціал;

г) стаціонарний потенціал Гольдмана-Ходжкіна-Катца.

2. Компенсаційний метод вимірювання різниці потенціалів.

 


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2023 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных