Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Перерахувати обстановки осадконакопичення на континентах.
Відповідь: такими обстановками є: рівнини арідного та гумідного клімату, передгір’я та міжгірських западин, льодовикова обстановка (територій материкового зледеніння), а також області наземного вулканізму.

41. Для якого етапу літогенезу характерне утворення глинистих стланців?

Відповідь: 6-й етап - етап метагенезу або раннього метаморфізму (продовження стадії епігенезу).

42. Які завдання вирішуються із застосуванням методів літології?

Відповідь: 1)визначення й опис гірських порід, 2)уточнення та визначення стратифікації товщ при відсутності фауністичних залишків, 3)визначення, з врахуванням палеонтологічних даних, основних рис палеогеографічного середовища осадконакопичення. 4)детальне петрографічне вивчення родовищ осадових корисних копалин, їх складу, будови, співвідношення з вміщуючими породами.

43. Які мінерали та речовини стійкі при Еh< - 0,2?

44. Які осадки характерні для рівнин гумідного клімату.

Відповідь: осаджуються карбонати заліза, деякі глинясті мінерали, вівіаніт та закисні мінерали, утворюються каолініт та галуазит. У зв’язаних з морем болотах у значних кількостях осаджуються сульфіди.

45. Написати реакцію розкладання альбіту під дією С02 та Н20.

Відповідь: 2NaAlSi3O8+11H2O+2CO2=Al2Si2O7*2H2O +2Na++2HCO3-+4H4SiO4.

46. Які осадки характерні для рівнин аридного клімату

Відповідь: спочатку спостерігається хемогенне осадження найменш розчинних карбонатів (кальцит, доломіт), потім - більш розчинних сульфатів (гіпс, мірабаліт) і, нарешті, найбільше роз чинних хлоридів (галіт, сильвін, карналіт). Таким чином, в арідних умовах реалізується осадова диференціація і накопичення геохімично найбільш рухливих компонентів.

Для арідного типу літогенезу, на думку М. М. Страхова, характерно накопичення з'єднань міді, свинцю і цинку завдяки своєрідним гідрохімічним умовам, що обмежують рухливість цих елемен­тів і сприяють їх вилученню з шляхів міграції.

47. Назовіть головні профілі вивітрювання і в чому їх принципова відмінність.

48. Які осадки притаманні лагунам, що осолонюються?

Відповідь: кам’яна сіль, гіпс, ангідрит, полігаліт.

49. Як змінюється пористість глин при діагенезі за рахунок тільки ущільнення?

50. Перерахувати кліматичні типи літогенезу.

Відповідь: вважаючи, що саме клімат визначає всі характерні риси осадкоутворення, М. М. Страхов виді­лив три кліматичних типи літогенезу: нівальний (льодовий), гумідний і арідний. Крім того, у якос­ті самостійного типу літогенезу він розглядав акліматичний вулканогенно-осадовий літогенез.

51. Написати реакцію гідролізу каолініту.

Відповідь: Al4(Si4O10)(OH)3+10H2O=Al(OH)3+4H4SiO4

52. Що відрізняє тропічний тип літогенезу від арідного?

53. Які глинисті мінерали утворюються частіше всього в процесі хімічного розкладання материнських порід при різних рН

54. Особливість вулканогенно-осадового літогенезу.

Відповідь: характерною особливістю вулканогенно-осадового літогенезу є його акліматичність, тобто незалежність характеру речовини, що надходить у зону осадкоутворення, від кліматичних умов.
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных