Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Етапи роботи диригента над оркестровою партитурою
- музично-інструментальний;

- аналітичний;

- диригентський (вибір необхідних штрихів та прийомів).

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІХ

1. Читання партитури.

2. Практична репетиційна робота з оркестром по партитурі твору на екзамен.

3. Підготовка анотації.

4. Аналіз тестових завдань.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ Х

1. Закріплення знань та удосконалення практичних навичок мануальної техніки.

2. Комплексна підготовка до державного екзамену.

 

Примітка: зміст та навчальна реалізація ІХ, Х змістових модулів поступово засвоюються за певні періоди 7, 8 семестрів під контролем викладача і залежить від організаційних та музичних здібностей студента, його самостійної роботи.

САМОСТІЙНА РОБОТА

Згідно з навчальним планом на цю важливу форму становлення диригента виділяється 78 годин (денна форма навчання) та 115 годин (заочна форма навчання).

Розподіл цих годин показаний у вище наведених схемах.

У ці години самостійної роботи студент працює, виходячи з необхідності та завдань викладача в таких напрямках:

- фізичні вправи для розвитку свободи, культури жестів і всього апарату;

- вдосконалення диригентських штрихів та прийомів;

- конспектування теоретичного матеріалу з визначених тем змістових модулів;

- читання на фортепіано оркестрових партій у транспонуванні, а також підголосків, гармонії, груп;

- складання репетиційного плану;

- розвиток музично-теоретичного мислення під час написання анотацій;

- візуальне та слухове прослуховування музичних творів;

- комп’ютерний набір партитур, оркестрових партій, клавірів, анотацій для забезпечення вимог до Державного екзамену.

ФОРМИ КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ

ІІІ СЕМЕСТР

- конспектування та теоретичне опрацювання тем модулів І-ІІ;

- практична робота з розвитку диригентської техніки в межах вказаних вимог на індивідуальних заняттях і під час самостійної підготовки;

- запланувати 4 невеликих твори в розмірі 44, 34;

- на семестровій атестації студент диригує по клавіру 2 різнохарактерні твори, в яких відображені програмові техніко-диригентські вимоги.

ІV СЕМЕСТР

- конспектування та теоретичне опрацювання тем змістових модулів ІІІ, ІV;

- практична робота з розвитку диригентської техніки в межах модульних вимог на індивідуальних заняттях і під час самопідготовки;

- запланувати 4-5 невеликих твори в розмірах 44, 34, 24;

- на 2-х місячній атестації диригує 2 твори та показує знання тем змістового модуля ІІІ;

- на семестровій атестації студент диригує 2 твори по клавіру, в яких відображені диригентські навички, засвоєні за рік навчання, а також виявляє знання тем змістового модуля ІV.

V СЕМЕСТР

- конспектування та теоретичне опрацювання тем змістових модулів V, VІ;

- практична робота з становлення диригентської техніки на індивідуальних заняттях;

- самопідготовка передбачає вдосконалення диригентських навичок минулих семестрів та початку даного семестру;

- на 2-х місячній атестації студент диригує 2 твори по клавіру та розкриває зміст тем змістового модуля V;

- на семестровому екзамені студент диригує 2 різнохарактерні твори в розмірах 44, 34, 24 та робить їх усний музично-теоретичний аналіз (творчість композитора, характер твору, форму, фразування, мелодичний та гармонічний розвиток, тональний план, аргументація штрихів та прийомів). Студент виявляє знання змістового модуля VI.

VІ СЕМЕСТР

- конспектування та опрацювання тем змістового модуля VІІ;

- становлення диригентської техніки на індивідуальних заняттях;

- самопідготовка спрямовується не тільки на досягнення досконалості жестів та прийомів, але і на музично-теоретичне вивчення запланованих творів;

- на 2-х місячній атестації студент диригує 2 твори та відповідає на питання з музично-теоретичного аналізу творів, грає на фортепіано та інтонує основну мелодію та підголоски;

- на диференційованому заліку студент диригує 2 різнохарактерних твори в розмірах 24, 34, 44, 68 та виявляє знання змістового модуля VII.

VІІ СЕМЕСТР

- конспектування та опрацювання змістового модуля VIІI;

- під час самопідготовки студент готує музично-теоретичний та оркестрово-диригентський аналіз (анотацію) одного твору;

- на 2-х місячній атестації диригує 2 твори з партитурою;

- на семестровому екзамені студент також диригує 2 твори, один з них виноситься на державний екзамен. До цього твору представляє надруковану анотацію, а також читає на фортепіано його партитуру. Можна ввести тести з даної дисципліни.

VІІІ СЕМЕСТР

- теоретичне та практичне повторення тем всіх модулів;

- самостійна робота студента зосереджується не тільки на глибокому осмисленні змістових модулів, а також на підготовку анотації до другого твору на державний екзамен;

- на індивідуальних заняттях проводиться диригентське вивчення творів напам’ять;

- на диференційованому заліку студент виявляє практичні навички та вміння проводити репетицію з оркестром;

Державний екзамен передбачає:

- концертне виконання студентом 2-х творів, різних по характеру, один з них може бути з солістом-вокалістом чи з інструменталістом;

- студент готує друковані партитури, партії, клавіри та анотації;

- готується виконувати тестові відповіді з дисципліни «Методика роботи з оркестром» і «Диригування та читання партитур»;

- демонструє читання партитур і відповідає на усні запитання членів Державної кваліфікаційної комісії.Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2021 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных