Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Тақырыбы: ҚАН БИОХИМИЯСЫ. СУ-МИНЕРАЛ АЛМАСУЫ. БҰЛШЫҚ ЕТ БИОХИМИЯСЫ.
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

1004. Қан қандай негізгі бөлімдерден тұрады:

1. 20% эритроциттерден, 80% плазмадан

2. 40% плазмадан, 60% эротроциттерден

3. 20% құрғақ заттан, 80% судан

4. +45% эритроциттерден, 55% плазмадан

5. 70% эритроциттерден, 30% белоктан

 

1005. Қан плазмасының органикалық заттарына жатады:

1. фосфаттар, хлоридтер, бикарбонаттар

2.+ альбумин, фибриноген, глюкоза

3. +белоктар, майлар, көмірсулар және олардың алмасуының аралық өнімдері

4. +глюкоза, холестерин, ПЖҚ, фибриноген, липопротеидтер

5.+ БМҚ, кетон денелері, белоктар, антиденелер

4 дұрыс жауапты табыңыз

 

1006. Қан плазмасындағы белоктардың қалыпты мөлшері:

1. жалпы белоктар-8-10г\л, альбуминдер 3-5 г\л, глобулиндер 5-6г\л, фибриноген 1-2г\л

2. +жалпы белоктар 65-80 г\л, альбуминдер 35-45 г\л, глобулиндер 20-30 г\л, фибриноген 3-5 г\л

3. жалпы белоктар 1-2 г\л, альбуминдер мен глобулиндер 0,5-1,0 г\л

4. жалпы белок 65-80г\л, альбуминдер 35-40г\л, глобулиндер 25-35 г\л, фибриноген 2-4 г\л белок-ферментте, қауіпті фаза белогі

5. жалпы белок 2-3 г\л, альбуминдер1,5-2,0 г\л, глобулиндер0,5-1,0 г\л, белок-феррменттер

1007. Қалыпты жағдайдағы қандағы жалпы белоктың мөлшері:

1. 20-30 г\л

2. 10-20 г\л

3. +65-80 г\л

4. 30-40 г\л

5. 50-60 г\л

1008. Қан плазмасының белоктары қандай функциялар атқарады:

1. құрылымдық, қорғаныстық, тасымалдау,тыныс алу, қанның ұюына қатысады

2.+ қанның онкотикалық қысымын қамтамсыз етеді, қанның ұюына қатысады, тасымалдау, қоректік, қорғаныс

3. тасымалдау, қорғаныс, гомеостатикалық, тіректік

4. құрылымдық, электротрансформациялық, тасымалдау, катализдік

5. гомеостатикалық, липолиттік, қанның онкотикалық қысымын қамтамасыз етеді, серпімділік

 

1009. Қан сарысуындағы альбуминнің мөлшері:

1. 60-80 г\л

2. 5-10 г\л

3. 10-20 г\л

4. 20-30 г\л

5.+ 35-45 г\л

 

1010. Қан сарысуындағы альбуминдердің мөлшері азайғанда байқалады:

1. +ісіну

2. фибринолиз

3. қысымның артуы

4. қан ұюының күшеюі

5. эритроциттердің азаюы

 

 

1011. Қан плазмасының альбуминдерінің глобулиндерден айырмашылығы:

1. альбуминдер «+»» зарядты, молекулалық массасы глобулиндерден үлкен, электрофорез кезінде баяу жылжиды, қандағы мөлшері глобулиндерден көп

2. +альбуминдердің молекулалық массасы кіші, үлкен «-» зарядты, қандағы мөлшері глобулиндерден көп, суда ериді

3. альбуминдер, ферментативті роль атқарады, қанның ұюына қатысады, тасымалдаушы және тыныс алу қызметтерін атқарады

4. альбуминдер жартылай қанықпаған (NH4)2SO4-тың ерітіндісінде тұнбаға түседі, үлкен «-» зарядқа ие, электроферез кезінде тез жылжиды

5. альбуминдер электроферез кезінде баяу жылжиды, молекулалық массасы үлкен, қоректік және тасымалдаушы роль атқарады

 

1012. Келесі түсініктер мен синтезделетін орны, әсері арасындағы сәйкестікті көрсетіңіз:

А. Секреторлы ферменттер

Б. Индикаторлы ферменттер

В.экскреторлы ферменттер

a. Бауырда синтезделіп өз әсерін қанның құрамында көрсетеді

b. Тіндерде синтезделіп, сол жерде әсерін көрсетеді

c. Бауырда синтезделіп, өтке бөлінеді

1. А-б, Б-а, В-в

2. А-в, Б-а, В-б

3. +А-а, Б-б, В-в

4. А-б, Б-в, В-а

5. А-в, Б-б, В-а

1013. Секреторлы ферменттерге жатады

1. Сілтілі фосфатаза

2. Креатинфосфокиназа

3. +Қанның ұю факторлары

4. ЛДГ

5. Лейцинаминопептидаза

 

1014.Экскреторлы ферменттерге жатады

1. +Сілтілі фосфатаза

2. Креатинфосфокиназа

3. Қанның ұю факторлары

4. ЛДГ

5. +лейцинаминопептидаза

2 дұрыс жауапты табыңыз

 

1015. Индикаторлы ферменттерге жатады

1. Сілтілі фосфатаза

2. +Креатинфосфокиназа

3. Қанның ұю факторлары

4. +ЛДГ

5. лейцинаминопептидаза

2 дұрыс жауапты табыңыз

 

1016. Қан плазмасының белок-ферменттері негізінен келесі қызметті атқарады:

1. липидтер мен белоктарды ыдыратады, қанның ұюына қатысады

2. диагностикалық, гемостатикалық, структуралық қызмет атқарады

3. плазма белоктарының синтезіне қатысады, қанда әр түрлі аурулар кезінде пайда болады

4.+ диагностикалық, гемостатикалық, липолиттік

5. гликолизді, БМҚ-ның бетта-тотығуын, аминқышылдарының дезаминденуін тездетеді

1017. Кинин жүйесінің белоктары:

1. артериялық қысымды төмендетеді, бронхыны кеңітеді, мембрана өткізгіштігін жоғарлатады

2. +тамырларды кеңейтеді, артериялық қысымды төмендетеді, бронхыны тарылтады, мембрана өткізгіштігін жоғарылатады

3. тамырларды тарылтады, артериялық қысымды жоғарылатады, бронхыны кеңейтеді, мембрана өткізгіштігіне әсер етпейді

4. мембрана өткізгіштігін төмендетеді, бронхыны тарылтады

5. мембрана өткізгіштігін арттырады, артериялық қысымды арттырады, бронхыны кеңейтеді

1018. Қан плазмасы белоктарының мөлшерінің өзгеруі аталады:

1. +диспротеинемия

2. +гипопротеинемия

3. +гиперпротеинемия

4. полипротеинемия

5. +парапротеинемия

4 дұрыс жауапты табыңыз

1019. Абсолютті гипопротеинемия пайда болуы мүмкін:

1. қанның сұйық бөлімінің артуынан

2. гамма-глобулиндердің мөлшерінің жоғарлауынан

3. жұқпалы аурулар кезінде

4.+ бауыр және бүйрек ауруларында

5. +асқазан-ішек жолдарының ауруларында, ұзақ аштықта

2 дұрыс жауапты табыңыз

1020. Салыстырмалы гипопротеинемия пайда болуы мүмкін:

1. +қанның сұйық бөлімінің артуынан

2. гамма-глобулиндердің мөлшерінің төмендеуінен

3. жұқпалы аурулар кезінде

4. бауыр және бүйрек ауруларынан

5. асқазан-ішек жолдарының ауруларынан, ұзақ аштықтан

1021. Салыстырмалы гиперпротеинемия пайда болуы мүмкін:

1. гамма-глобулиндер мөлшерінің жоғарылауынан

2. С-реактивті белок мөлшерінің жоғарылауынан

3. альбуминдердің мөлшерінің жоғарылауынан

4. +қанның қоюлануынан

5. a және b-глобулиндерінің деңгейінің көбеюінен

1022. Абсолютті гиперпротеинемия пайда болуы мүмкін:

1. +гамма-глобулиндер мөлшерінің жоғарылуынан

2.+ С-реактивті белок мөлшерінің жоғарылауынан

3. +альбуминдердің мөлшерінің жоғарылауынан

4. қанның қоюлануынан

5. +a және b-глобулиндерінің деңгейінің көбеюінен

4 дұрыс жауапты табыңыз

1023. Келесі түсініктер және олардың мағынасы арасындағы сәйкестікті көрсетіңіз:

А. гиперпротеинемия а. қан плазмасының белок фракцияларының қатынасының өзгеруі

Б. гипопротеинемия б. қан плазмасы белоктарының мөлшерінің

көбеюі

В. диспротеинемия в. қан плазмасында арнайылығы жоқ

белоктардың пайда болуы

Г. парапротеинемия г. қан плазмасы белоктарының мөлшерінің азаюы

1. А-г, Б-а, В-б, Г-в

2. +А-б, Б-г, В-а, Г-в

3. А-в, Б-а, В-б, Г-а

4. А-в, Б-б, В-а, Г-г

1024. Қанның альбуминдері негізінен:

1. осмостық қысымды реттейді

2. липидтерді тасымалдайды

3. қан ұюына және липидтердің қорытылуына қатысады

4. +онкотикалық қысымды реттеуге және БМҚ-ны, катиондары, билирубинді тасымалдауға қатысады, қорғаныстық функция атқарады.

5. катиондарды, майда еритін витаминдерді тасымалдайды

1025. Белок және оның қызметі арасындағы сәйкестікті табыңыз:

А. альбуминдер а. қанның онкотикалық қысымын ұстап тұрады,

билирубин мен БМҚ-ны тасымалдайды, токсиндерді залалсыздандырады

Б. альфа-глобулиндер б. антидене түзеді

В. бета-глобулиндер в. мыс пен липидтерді тасымалдайды

Г. гамма-глобулиндер г. темір мен липидтерді тасымалдайды

1. А-а, Б-б, В-в, Г-г

2.+ А-а, Б-в, В-г, Г-б

3. А-г, Б-а, В-б, Г-в

4. А-в, Б-а, В-б, Г-г

5. А-г, Б-в, В-б, Г-а

1026. Орташа молекулалар-бұлар:

1.+ аминқышқылдар, пептидтер және массалары кішірек кейбір белоктар

2.курделі белоктар

3. липидтер (ТАГ, ФЛ, КҚМҚ)

4. мочевина мен несеп қышқылы

5. ПЖҚ, лактат, глюкоза

 

1027. Орташа молекулалы пептидтердің маңызы:

1.+ созылмалы бүйрек жетіспеушілігі кезінде қанда көбееді

2. +қан плазмасының белоктарымен байланысып, олардың функциясының бұзылуына әкеледі

3. +бүйректің проксималды түтікшелерінің жасушаларында аминқышқылдарға дейін ыдырайды

4. қалыпты жағдайда біріншілік зәрге бөлінбейді

5. олар онкотикалық қысымды қалыптастырады

3 дұрыс жауапты табыңыз

1028. Қан плазмасының қалдық азоты – бұл:

1. белоктар азоты

2. белок-ферменттердің азоты

3.+ креатин және креатининнің азоты

4. +белоктар алмасуының аралық және соңғы өнімдерінің азоты

5. +аспарагин мен глутаминнің азоты

3 дұрыс жауапты табыңыз

1029. Қалыпты жағдайдағы қан плазмасындағы қалдық азот концентрациясын көрсетіңіз:

1. 11 ммоль\л

2. 15 ммоль\л

3.+ 15-30 ммоль\л

4. 30-60 ммоль\л

5. 40-70 ммоль\л

1030. Қандағы мочевина мөлшері:

1. 1,4-2,6 мМ\л

2. +3,3-6,6 мМ\л

3. 10,1-12,3 мМ\л

4. 20,2-23,5 мМ\л

5. 8,4-12,0 мМ\л

 

1031. Қан плазмасындағы жалпы билирубиннің қалыпты мөлшері:

1. 1-2 мМ\л

2. 3,4-4,5 мМ\л

3. 10-12 мМ\л

4. 20-23 мМ\л

5. +8-20 мкМ\л

 

1032. Қан сары суындағы несеп қышқылының қалыпты мөлшері:

1.+ 0,12-0,24 мМ\л

2. 0,5-0,7 мМ\л

3. 0,7-0,8 мМ\л

4. 0,9-1,0 мМ\л

5. 1-2 мМ\л

 

 

1033. Ретенционды-ренальды гиперазотемия байқалуы мүмкін:

1. бауыр ауруы кезінде

2. қантты диабет кезінде

3. +бүйрек ауруы кезінде

4. бүйректе қан айналу жылдамдығының бұзылуынан

5. ұзақ құсқанда

1034.Ретенционды-экстраренальды гиперазотемия байқалуы мүмкін:

1. +зәр жолдарының аурулары кезінде

2.+ бүйректе қан айналу жылдамдығының бұзылуынан

3. бүйрек ауруы кезінде

4. В1 авитаминозы кезінде

5. ұзақ құсқанда

2 дұрыс жауапты табыңыз

 

1035. Продукционды гиперазотемия байқалуы мүмкін:

1. зәр жолдарының ауруы кезінде

2. +қантты диабет кезінде

3. бүйрек ауруы кезінде

4.+ күйген кезде

5. +жарақат алған кезде

3 дұрыс жауапты табыңыз

1036. Қан плазмасының азотсыз органикалық заттарына жатады:

1. глюкоза, кетон денелері және креатин

2. хиломикрондар мен липопротеидтер

3. +көмірсулар, липидтер және олардың алмасу өнімдері

4. ПЖҚ, БМҚ, кининдер

5. ӨТТЛП, ТТЛП, БМҚ, гиппур қышқылы

 

 

1037. Гипогликемия пайда болады:

1.+ ұзақ дене еңбегінде

2. майлы тағамды көп қолданғанда

3. сұйықтықты көп ішкенде

4. +инсулин көп болғанда

5. А және В гипервитаминоздары кезінде

 

2 дұрыс жауапты табыңыз

 

1038. Гипергликемия жиі кездеседі:

1. бауыр ауруы кезінде

2. бүйрек ауруы кезінде

3. белок жетіспегенде

4. +инсулин жетіспегенде немесе глюкагон көп болғанда

5. В6 витамині жетіспегенде

 

 

1039. Қан плазмасындағы кетон денелерінің қалыпты мөлшері:

1. 600-700 мкМ\л

2. +90-170 мкМ\л

3. 50-65 мкМ\л

4. 3,4-5,6 мкМ\л

5. 4-8 г\л

 

1040. Қанда кетон денелерінің мөлшері артады:

1. липидтерді көп мөлшерде пайдаланғанда

2. бауыр ауруы кезінде

3. гемолиздік сарғыштануда

4. +қантты диабетте немесе ұзақ аштық кезінде

5. көмірсуларды көп мөлшерде пайдаланғанда

 

1041. Қан плазмасының жалпы липидтерінің қалыпты мөлшері:

1.+ 4-8 г\л

2. 2-3 г\л

3. 1-2 г\л

4. 8-10 г\л

5. 60-80 г\л

 

1042. Гиперхолестеринемия туралы сөз болады, егер қан сары суында жалпы холестериннің деңгейі артса:

1. 4 мМ/л

2. +11 мМ/л

3. 15 мМл/л

4. 20 мМ/л

5. 100 мМ/л

1043. Егер ТТЛП\ЖТЛП индексі келесі шамадан жоғары болса, атеросклероз пайда болуы мүмкін:

1.+ 3-тен

2. 4-тен

3. 5-тен

4. 6-дан

5. 7-ден

1044. Қанның бейорганикалық заттары келесі функцияларды атқарады:

1. +осмостық қысымды қамтамсыз етеді

2. онкотикалық қысымды қамтамсыз етеді

3. +глобулиндердің еруін қамтамсыз етеді

4. +асқазан сөлінде тұз қышқылының түзілуіне

5. +сүйек тінінің минерализациялану процесіне

4 дұрыс жауапты табыңыз

1045. Қан плазмасындағы бейорганикалық заттардың мөлшері:

1. 3,3-5,6 мМ\л

2. 0,1-0,5 %

3. 35-45 мМ\л

4. +1 % шамасында

5. 3-4 %

 

1046. Қан плазмасының бейорганикалық заттарына жатады:

1. кетон денелері, қалдық азот, кальций тұздары

2. ПЖҚ, лактат, NаСІ, фосфаттар

3. Бикарбонаттық буфер

4. АТФ, АДФ, АМФ, фосфор қышқылы

5. +Кальций, натрий, калий, магний катиондары, тұз қышқылы, фосфор, көмір қышқылы аниондары

1047. Калий негізінен:

1. +Жасуша ішілік сұйықтықтың катионы

2 . Жасуша сыртылық сұйықтықтың катионы

3.Асқазан сөлінде көп болады

4. Жасуша аралық сұйықтықтың катионы

5.Қан плазмасының катионы

1048. Ацидоз бен алкалоз және олардың белгілері арасындағы сәйкестікті көрсетіңіз:

А. ацидоз а. қышқыл өнімдерінің мөлшерінің азаюы

Б. алкалоз б. сілті өнімдерінің азаюы

в. қышқыл өнімдерінің мөлшерінің артуы

г. сілті өнімдерінің мөлшерінің артуы

1. А-а, б,

2. А-в, а ,

3. +А-б, в,

4. +Б-а, г

5. Б-а, в

2 дұрыс жауапты табыңыз

 

1049. Метаболиттік ацидоз пайда болу себебі, қанда қышқыл өнімдерінің жиналуы:

1. тыныс алу орталықтарының параличі кезінде

2. қан ағу жылдамдығының баяулауы нәтижесінде

3.+ организмде зат алмасуы бұзылғанда

4. +О2 жетіспеген кезде

5.+ іш өткен кезде ағзадан ас қорыту сөлдерінің сілтілі өнімдерінің жоғалуы нәтижесінде

3 дұрыс жауапты табыңыз

1050. Метаболиттік алкалоздың пайда болу себебі, қанда сілтілі өнімдерінің жиналуы:

1.+ организмге сілтілі эквиваленттер көп түскенде (сода, сілтілі минералды су)

2.қан ағу жылдамдығының баяулауы нәтижесінде

3. +қышқылдық қосылыстардың құсықпен жоғалуы нәтижесінде

4. азайған НСI -ды толықтыру кезінде

5. ағзадан ас қорыту сөлдерінің сілтілі өнімдерінің жоғалуы нәтижесінде

 

2 дұрыс жауапты табыңыз

1051. Метаболиттік ацидоздың пайда болу себебі:

1. көп құсқанда

2.+ қышқыл өнімдерінің көп мөлшерде түсуі

3. +сілтілі өнімдердің жоғалуы нәтижесінде

4. +қышқылдық метаболиттердің көп түзілуі

5.+ қышқыл өнімдерінің ағзадан шығуының жеткіліксіздігі

4 дұрыс жауапты табыңыз

1052. Респираторлық ацидоздың пайда болу себебі:

1.+ қан айналу жылдамдығының жеткіліксіздігі

2. +тыныс алу жеткіліксіздігі

3. сілтілік метаболиттердің көп түзілуі

4. +СО2 көп мөлшерде түсуі

5. қышқыл өнімдерінің ағзадан шығуының жеткіліксіздігі

 

3 дұрыс жауапты табыңыз

1053. Метаболиттік алкалоздың пайда болу себебі:

1. Өкпенің гипервентиляциясы

2. гипокапния

3. +организмге сілтілі эквиваленттер көп түскенде

4. +қышқылдық қосылыстардың құсықпен жоғалуы нәтижесінде

5. +ГКС секрециясы артқанда немесе ГКС енгізгенде

3 дұрыс жауапты табыңыз

1054. Респираторлық алкалоздың пайда болу себебі:

1. +Өкпенің гипервентиляциясы

2.+ гипокапния

3. организмге сілтілі эквиваленттер көп түскенде

4. қышқылдық қосылыстардың құсықпен жоғалуы нәтижесінде

5. ГКС секрециясы артқанда немесе оны енгізгенде

2 дұрыс жауапты табыңыз

1055. Респираторлық ацидоздың даму механизмінде рөл атқарады:

1. +СО2 жоғарлауы

2. О2 артуы

3. СО2 төмендеуі

4. [ОH-] артуы

5.[H+] артуы

1056. Метаболиттік ацидоздың даму механизмінде рөл атқарады:

1.СО2 жоғарлауы

2. О2 артуы

3. СО2 төмендеуі

4. [ОH-] артуы

5.+ [H+] артуы

 

1057. Метаболиттік алкалоздың даму механизмінде рөл атқарады:

1.СО2 жоғарлауы

2. О2 артуы

3. СО2 төмендеуі

4. + [ОH-] артуы

5. [H+] артуы

1058. Ацидоз кезінде қышқыл-сілтілі күйді компенсациялауда:

 

1. + [H+] төмендейді

2. +[ОH-] артады

3.+ гипервентиляция

4. + бүйректе протондардың секрециясының және гидрокарбонаттардың реабсорбциясының артуы

5.негіздерді нейтрализациялау және [H+] артуы

4 дұрыс жауапты табыңыз

1059. Алкалоз кезінде қышқыл-сілтілі күйді компенсациялауда:

1. қанда [H+] төмендейді

2. қанда [ОH-] артады

3.+ гиповентиляция

4. + бүйректе протондардың секрециясының және гидрокарбонаттардың реабсорбциясының төмендеуі

5.+негіздерді нейтрализациялау және [H+] артуы

3 дұрыс жауапты табыңыз

1060. Сілтілік резервқа жатады:

1. гемоглобиндік буфер

2. калий және натрий катиондары

3. кальций және магний катиондары

4. +бикарбонаттық буфердің бөлімі

5. бикарбонаттық буфердің алымы

1061. Қан плазмасының хлоридтері қатысады:

1. қанның ұюына және газдарды тасымалдауға

2. онкотикалық қысымды реттеуге, глобулиндердің ерігіштігін арттыруға

3. +қанның рН көрсеткішін, осмостық қысымын реттеуге, НСI түзілуіне

4. белоктардың ісінуіне және БМҚ-мен липидтерді тасымалдауға

5. қанның буферлік жүйесін түзуге, альбуминдердің ерігіштігін арттыруға

 

1062. Гипернатриемия байқалады:

 

1.+ гиперальдостеронизмде

2. гипоальдостеронизмде

3.+паренхиматозды нефритте

4. + тұзды көп қабылдағанда

5.қатты терлегенде

3 дұрыс жауапты табыңыз

 

1063. Гипонатриемия байқалады:

 

1. гиперальдостеронизмде

2. +гипоальдостеронизмде

3.паренхиматозды нефритте

4. тұзды көп қабылдағанда

5.+қатты терлегенде

2 дұрыс жауапты табыңыз

 

1064. Гиперкалиемия байқалады:

1.+ гемолиз артқанда

2. +бүйрек қызметінің жеткіліксіздігі

3.+бүйрек үсті безінің қыртысты қабатының гипофункциясы

4. бүйрек үсті безінің қыртысты қабатының гиперфункциясы

5. дерматитте

3 дұрыс жауапты табыңыз

1065. Гипокалиемия байқалады:

1.+ гиперальдостеронизмде

2.гипоальдостеронизмде

3.+диуретиктерді көп пайдаланғанда

4. гепатитте

5. циррозда

2 дұрыс жауапты табыңыз

1066. Гиперкальциемия байқалады:

1.+ сүйек ісігінде

2.+қалқанша маңы безінің гиперфункциясында

3.+D гипервитаминозында

4.қалқанша маңы безінің гипофункциясында

5. D гиповитаминозында

3 дұрыс жауапты табыңыз

 

1067. Гипокальциемия байқалады:

1. сүйек ісігінде

2.қалқанша маңы безінің гиперфункциясында

3.D гипервитаминозында

4.+қалқанша маңы безінің гипофункциясында

5. +D гиповитаминозында

2 дұрыс жауапты табыңыз

 

1068. Гиперфосфатемия байқалады:

1.+ қалқанша маңы безінің гипофункциясында

2. +D гипервитаминозында

3. D гиповитаминозында

4. қалқанша маңы безінің гиперфункциясында

5. гепатитте

2 дұрыс жауапты табыңыз

 

1069. Гипофосфатемия байқалады:

1. қалқанша маңы безінің гипофункциясында

2. D гипервитаминозында

3. +D гиповитаминозында

4.+ қалқанша маңы безінің гиперфункциясында

5. гепатитте

2 дұрыс жауапты табыңыз

1070. Эритроциттердің негізгі құрғақ массасы неден тұрады:

1.+ гемоглобиннен

2. ақуыздан

3. майдан

4. көмірсудан

5. холестериннен

1071. Эритроциттердің құрамына кіретін белоктар:

1. +Гемоглобин

2. +Строма белоктары

3. +Ферменттер- белоктар

4. нуклеопротеидтер

5. миоглобин

3 дұрыс жауапты табыңыз

1072.Эритроциттердің ферменттері:

1. +Метгемоглобинредуктаза

2. +Гликолиз ферменттері

3.+Аденозиндезаминаза

4.+Тасымалдаушы АТФ- аза

5. аденилатциклаза

4 дұрыс жауапты табыңыз

1073. Эритроциттердің липидтері:

1. +25% холестерин

2. +45% фосфоглицерин

3. +15% сфингомиелин

4. +15% ТАГ

5. 40% сульфатидтер

4 дұрыс жауапты табыңыз

1074. Эритроциттердің ферментті антиоксидантты жүйесі:

1.Холестерин

2. Тотықсызданған глутатион

3.+Глутатионпероксидаза

4.+Глутатионредуктаза

5.+СОД

3 дұрыс жауапты табыңыз

1075.Эритроциттердегі көмірсу алмасуының ерекшеліктері:

1.+негізгі энергия көзі― глюкоза

2.+Глюкоза тасымалдаушы ГЛЮТ-l көмегімен түседі

3. +тасымалдаушы ГЛЮТ-l қызметі инсулинге тәуелді емес

4. тасымалдаушы ГЛЮТ-l жұмысы инсулинге тәуелді

3. негізгі энергия көзі―БМҚ

3 дұрыс жауапты табыңыз

1076. Эритроциттерде глюкоза тотығады:

1. Аэробты жағдайда

2. +Анаэробты гликолизбен

3. Аэробты гликолизбен

4. +Пентозофосфатты жолмен

5. СО2 мен суға дейін

2 дұрыс жауапты табыңыз

1077. Эритроциттердегі белоктар алмасуының ерекшеліктері:

1. +белоктар мен нуклеин қышқылдарының синтезі жүрмейді

2.гемоглобиннің метгемоглобинге айналуында каталазаның мәні бар

3. белоктар мен нуклеин қышқылдарының синтезі қарқынды жүреді

4.+нуклеотидтердің ыдырауы жүреді

5. +гемоглобиннің метгемоглобинге айналуында азот оксидінің мәні бар

3 дұрыс жауапты табыңыз

1078. Эритроциттердің негізгі катионы:

1.+ К+

2. Na+

3. Са++

4. Mg++

5. Н+

1079. СО2-ні тікелей тасымалдау жолы қалай іске асады:

1. СО2 альбуминдермен байланысу арқылы

2. СО2 фосфаттық буфермен байланысу арқылы

3. СО2 плазма белогының NН2 тобымен байланысу арқылы

4. +СО2 гемоглобин глобиннінің NН2 тобымен байланысу арқылы

5. СО2 Нb гемімен байланысу арқылы

 

1080. Гемоглобиннің туындылары арасындағы сәйкестікті табыңыз:

А. Физиологиялық туындылары

Б. Патологиялық туындылары

а. оксигемоглобин

б. карбоксигемоглобин

в. карбгемоглобин

г. метгемоглобин

д. гликолизденген гемоглобин

1. А-а.б; Б-в,г,д

2. А-а,г; Б-б,в,д

3.+ А-а,в; Б-б,г,д

4. А-б,г,д;Б-а,в

5. А-б,в;Б-а,г,д

1081. Карбоксигемоглобин Нb-нің патологиялық туындысына жатады:

1. ол, тіндерде қантты диабет кезінде түзіледі

2. ол, гипоксия кезінде түзіледі

3. +ол, СО және гемоглобиннен түзіледі

4. ол, қан аз кезінде түзіледі

5. ол, СО2 және Нb-нен түзіледі

1082. Қандай факторлар оксигемоглобиннің өкпеде түзілуін қамтамасыз етеді:

1. жоғары Ро2, төмен Рсо2, жоғары температура

2. төмен Ро2, төмен Рсо2, төмен температура қышқылды орта

3.+ жоғары Ро2, төмен Рсо2, әлсіз қышқылды орта, төмен температура

4. жоғары Ро2, қышқылды орта, төмен Рсо2

5. төмен Ро2, жоғары Рсо2, төмен температура, сілтілі орта

1083. Қандай факторлар тіндерде НbО2-нің және О2-не ыдырауын қамтамсыз етеді:

1. жоғары Рсо2, төмен Ро2, жоғары температура, сілтілі орта

2.+ жоғары Рсо2, төмен Ро2, жоғары температура, қышқылды орта

3. жоғары Рсо2, төмен Ро2, жоғары температура, сілтілі орта

4. төмен Рсо2, жоғары Ро2, жоғары температура, сілтіл орта

5. төмен Рсо2, жоғары Ро2, төмен температура, қышқылды орта

1084. Қанның буферлік жүйелерін атаңыз (табыңыз):

1. +гемоглобиндік

2.+ фосфатты

3. +бикарбонатты

4.+ белокты

5. ацетатты

4 дұрыс жауапты табыңыз

1085. Гемоглобин қандай буферлік жүйелерді түзеді:

1. бикарбонатты

2. фосфатты

3. белокты

4.+ ННв\КНв, ННвО2\КНвО2

5. Белокты және фосфатты

 

1086. Қанның ақ жасушаларына жатады:

1. эритроциттер

2. энтероциттер

3. +гранулоциттер, агранулоциттер

4. мастоциттер

5. тромбоциттер

1087. Гранулоциттерге жатады:

1. +нейтрофилдер

2. В-лимфоциттер

3. +базофилдер

4. +эозинофилдер

5. моноциттер

3 дұрыс жауапты табыңыз

1088. Нейтрофилдердің арнайы ферменттері:

1. ГПО(глутатионпероксидаза)

2. каталаза

3. СОД

4. АлАТ

5.+ миелопероксидаза

 

1089. Нейтрофилдердегі зат алмасу ерекшеліктеріне жатады:

1.+ тотығудан фосфорланудың орташа деңгейде жүруі

2. + Гликолиздің қарқынды жүруі

3. + ПФЦ-тің қарқынды жүруі

4. Гликолиздің баяу жүруі

5. ПФЦ-тің баяу жүруі

3 дұрыс жауапты табыңыз

1090. Нейтрофилдердің метаболизм ерекшеліктеріне жатады:

1. +Гликолиздің қарқынды жүруі

2. + ПФЦ-тің қарқынды жүруі

3.+Көп мөлшерде ОАФ түзілуі

4.+Лизосомалық ферменттердің көп мөлшерде болуы

5. ТФ қарқынды жүруі

 

4 дұрыс жауапты табыңыз

1091. Нейтрофилдердің құрамындағы ерекшеліктері:

1. +лизосомалардың көп болуы

2. +митохондрияның аз болуы

3.+ НАДФ-оксидазаның болуы

4. лизосомалардың аз мөлшерде болуы

5. митохондрияның көп болуы

3 дұрыс жауапты табыңыз

1092. Нейтрофилдердің құрамындағы бактерицидтік қасиет көрсететін зат:

1.+Лактоферрин

2.+Лизоцим

3. Селектиндер

4.Интегриндер

5.+Гипохлор қышқылы

3 дұрыс жауапты табыңыз

 

1093. Нейтрофилдерде түзілетін НАДФН2 негізінен келесі процестерге жұмсалады:

1. БМҚ синтезіне

2. глюкозаның синтезіне

3. белоктар синтезіне

4. +оттегінің активті формаларының түзілуіне

5. энергия көзі ретінде

 

1094. Нейтрофилдердің функциялары:

1. + тез дамитын қабыну үрдістеріне қатысады

2. +Фагоцитозға қатысады

3. Антиденелерді түзеді

4. +антигендерді бұзады

5. +"Тыныс алу жарылысына"қатысады

4 дұрыс жауапты табыңыз

 

1095.Қабыну үрдісінде

1. +жедел қабыну ошағына нейтрофилдердің хемотаксисі және адгезиясы

2. +нейтрофилдердің белсенуі

3. +антигендердің бұзылуы

4. нейтрофилдер жылжымайды

5. белок синтезінің артуы

3 дұрыс жауапты табыңыз

 

1096. Қабынудың l-сатысы жүруіне қатысады

1. +интегриндер

2. протеогликандар

3. альбуминдер

4. +селектиндер

5. энтактиндер

2 дұрыс жауапты табыңыз

1097. Респираторлық жарылыс процесінде байқалады:

1. +фагоцитоз жүріп жатқан жасушаларда антигендердің жойылуына әкелетін барлық метаболикалық процестердің активтенуі

2. нейтрофилдердегі анаболикалық процесстернінің активтенуі

3. эозинофилдердегі анаболикалық процестерінің активтенуі

4. лимфоциттердегі гликолиздің активтенуі

5. хемотаксис және адгезия

1098. Фагоцитозды жүргізіп жатқан жасушалардағы респираторлық жарылыс нәтижесінде келесі заттардың мөлшері жоғарылайды:

1. пептидгидролазалардың , натрий мен калий, СО2 мен Н2О

2.+бос радикалдардың мөлшері , кальций және ферменттердің белсенділігі

3. ТАГ-дің, ФЛ, белоктардың және ферменттердің

4. магний, кальций және молекулалық оттегінің

5. сутегінің асқын тотығының және гликозидазалардың

 

1099. «Тыныс алу жарылысы» кезінде азот оксиді түзіледі, ОЛ:

1. +Бактерицидтік әсер көрсетеді

2. +Күшті радикал пероксинитриттің түзілуін қамтамасыз етуі мүмкін

3. +Аргининнен түзіледі

4. +Қан тамырларын босаңсытады

5. артериалды қысымды жоғарлатады

4 дұрыс жауапты табыңыз

1100. Нейтрофилдердің протеиназаларына жатады:

1. +Эластаза

2. +коллагеназа

3. +катепсин G

4. АсАТ

5. пепсин

3 дұрыс жауапты табыңыз

1101. Лейкоциттерде протеиназалар орналасады:

1. ядрода

2. гольджи аппаратында

3. +лизосомаларда

4. рибосомаларда

5. вакуольдерде

1102.Қабыну үрдісінің сатылары мен үрдістер арасындағы сәйкестікті табыңыз

А. жедел қабыну ошағына нейтрофилдердің хематаксисі және адгезиясы

Б. нейтрофилдердің белсенуі

В. антигендердің бұзылуы

а.Миелопероксидаза, НАДФН-оксидаза

б.Интегриндер және селектиндер

в.Лизосомальды ферменттер

1. +А-б

2. +Б-а

3. +В-в

4. А-в

5. В-б

3 дұрыс жауапты табыңыз

1103. Базофилдерде негізінен түзіледі:

1. гепарин мен ФЛ

2. гистамин мен ГАМҚ

3.+ гепарин мен гистамин

4. гистамин мен тромбоксан

5. гепарин мен плазмин

1104. Эозинофилдер көбінесе қатысады:

1.+ аллергиялық реакцияларға және паразиттік инфекцияның патогенезіне

2. қабыну реакцияларға және липидтердің метаболизміне

3. аллергиялық реакцияларға және гликогеннің синтезіне

4. қабыну реакцияларға және аммиакты залалсыздандыруға

5. оттегінің активті формаларының (ОАФ) түзілуіне

1105. В-лимфоциттерде түзіледі:

1. +иммуноглобулиндер

2. лизоцим

3. протеиназалар

4. ОАФ

5. цитокиндер

 

1106. Тотығу стресінің реакциялары:

1. +НАДФН2-нің түзілуі

2.+ Оттегінің активті формаларының түзілуі

3.+ НОСІ түзілуі

4. +липидтердің пероксидті тотығуының күшеюі

5. Микросомалды тотығу

4 дұрыс жауапты табыңыз

 Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2022 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных