Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


ЗАТТАР АЛМАСУЫНЫҢ ӨЗАРА БАЙЛАНЫСЫ. 3 страница
1. белоктардың гидролизін

2.+ мембрана белоктарының фосфорлануын

3. +ядро мен рибосома белоктарының фосфорлануын

4. +липаза мен фосфорилазаның белсенуін

5. пируваттың фосфорлануын

3 дұрыс жауапты табыңыз

848. ц-АТФ тәуелді протеинкиназа әсерінен фосфорлану процесі кезінде ингибирленеді:

1. фосфорилазаның белсенділігі

2. липазаның активтілігі

3. мембрананың өткізгіштігі

4.+ гликогенсинтетазаның белсенділігі

5. рибосомалардың белок синтездейтін қабілеттігі

 

849. Циклді АМФ гликогеннің ыдырауын стимульдейді:

1. фосфодиэстераза белсенділігін жоғарлату арқылы

2. глюкокиназа белсенділігін арттыру арқылы

3. липонеогенез жылдамдығын тежеу арқылы

4.+ фосфорилазаны активтендіру арқылы

5. фосфорилазаны тежеу арқылы

850. Протеинкиназа А әсерінен:

1. +фосфорилаза және липаза белсенділігі артады

2. пальмитатсинтетаза белсенділігі артады

3. цитозольды тирозинкиназа белсенділігі артады

4. гамма-амилаза белсенділігі артады

5. +гликоген синтетаза белсенділігі тежеледі

2 дұрыс жауапты табыңыз

 

851. Гормондар аденилатциклазады жүйе арқылы әсер етіп жасуша ішінде келесі үрдістерді арттырады:

5. Белоктардың ыдырауын

6. +Белоктардың синтезін

7. +Гликогенолизді

8. +Липолизді

9. гликогеногенезді

3 дұрыс жауапты табыңыз

 

852. цАМФ –ті гидролиздейтін фермент:

1. +фосфодиэстераза

2. аденилатциклаза

3. гуанилатциклаза

4. аденозиндезаминаза

5. ксантиноксидаза

 

853. цАМФ арқылы әсер ететін гормондардың әсері келесі жолдар арқылы аяқталады:

1. + фосфодиэстераза әсерінен

2. аденилатциклаза

3. гуанилатциклаза

4.+протеинфосфатазалар көмегімен

5. +гормон-рецепторлық комплекс интернализацияға ұшырағанда

3 дұрыс жауапты табыңыз

854. Фосфодиэстераза ферменті тездетеді:

1. АТФ-гидролизін

2. фосфолипидтер гидролизін

3. нуклеин қышқылдарының қортылуын

4. +циклді нуклеотидтер гидролизін

5. фруктозо-6-фосфаттан фруктозаның түзілуін

855. цАМФ –тәуелді фосфодиэстераза активтенеді:

1. адреналинмен

2. май қышқылдырымен

3. В6 витаминімен

4. +инсулинмен

5. фосфатазамен

 

 

856. Циклді ГМФ:

1. кальмодулиннің активаторы

2. фосфодиэстеразаның ингибиторы

3.+ протеинкиназа G активаторы

4. протеинкиназа С активаторы

5. протеинкиназа А активаторы

857. Протеикиназа G тұрады:

1.+ 2 суббірліктен, оның әр қайсысында 1 реттеуші және 1 катализдік бөлік болады

2. 2 реттеуші және 2 катализдік суббірліктерден

3. 2 реттеуші және 1 катализдік суббірліктерден

4. 1 реттеуші және 1 катализдік суббірліктерден

5. 4 реттеуші және 4 катализдік суббірліктерден

 

858. Гуанилатциклаза түрлері:

1. + мембранамен байланысқан

2. митохондриямен байланысқан

3. микросома мембранасымен байланысқан

4. ядро мембранасымен байланысқан

5. +Цитозольді, суда еритін

2 дұрыс жауапты табыңыз

859. Тек мембранамен байланысқан гуанилатциклаза арқылы әсер етеді:

1. +натрий –уретикалық фактор

2. +бактериалды эндотоксин

3. СТГ

4. Инсулин

5. Прогестерон

2 дұрыс жауапты табыңыз

860. Гуанилатциклазаның цитозольді формасын активтендіреді:

1. +азот оксиді

2. магний ионы

3.+нитроглицерин

4. тирозин

5. глутамин

2 дұрыс жауапты табыңыз

861. Аргининге NО-синтетаза әсер етуі нәтижесінде түзіледі:

1. мочевина және азот оксиді

2. +цитруллин және азот оксиді

3. несеп қышқылы және азот оксиді

4. карбомоилфосфат және азот оксиді

5. пероксинитрит және азот оксиді

 

 

862. Мембранамен байланысқан гуанилатциклаза мен оның активаторлары арасындағы сәйкестікті табыңыз:

 

А. Ішектегі

Б. Бүйректегі

В. Қан тамырындағы (эндотелиядағы)

а.натрий-уретикалық фактор

б.вазодилататорлар, соның бірі азот оксиді

в.бактериялық эндотоксин

1. +А-в; Б-а; В-б

2. А-а; Б-в; В-б

3. А-б; Б-а; В-в

4. А-в; Б-б; В-в

5. А-б; Б-в; В-а

 

863. Гуанилатциклазды жүйенің аденилатциклазды жүйеден ерекшелігі:

1. +Рецепторлардың тану бөлімі әр түрлі

2. +Рецептор мембрананың липидтік қабатында терең орналасқан

3. +Катализдік бөлігінде басқа фермент орналасқан

4. +цГМФ екіншілік делдал болып табылады

5. кальций ионы екіншілік делдал болып табылады

4дұрыс жауапты табыңыз

864. Гормондар әсер етуінде Са+2-екіншілік делдал , сондықтан :

1. +Са+2 концентрациясының аз мөлшерде артуы аденилатциклазаны белсендіреді

2. +Са+2 концентрациясының көп мөлшерде артуы гуанилатциклазаны белсендіреді

3. +Са+2 концентрациясының аз мөлшерде артуы фосфодиэстеразаны белсендіреді

4. +Са+2 кальмодулин белогімен байланысады

5. цитозольдегі Са+2 –дің концентрациясы азаяды

4 дұрыс жауапты табыңыз

865. Кальмодулин активтенеді:

1. магний ионымен әрекеттескенде

2. құрамынан ингибиторды бөлгенде

3. фосфорланғанда

4. +кальций катионымен әрекеттескенде

5. цАМФ –пен реакцияда

866. Са+2-Мg+2-кальмодулин комплексі активтейді:

1.+ аденилатциклазаны

2. гуанилатциклазаны

3. тирозинкиназаны

4. протеинкиназаны

5. фосфорилазаны

 

 

867. 4 Са+2-Кальмодулин комплексі активтейді:

1. аденилатциклазаны

2. +гуанилатциклазаны

3. триозинкиназаны

4. протеинкиназаны

5. +ц-АМФ тәуелді фосфодиэстеразаны

2дұрыс жауапты табыңыз

868. Гормондар фосфатидил-инозитол жүйесі арқылы әсер еткенде екіншілік делдалдар (мессенджерлер) болып табылады:

1. цАМФ

2. цГМФ

3. +ДАГ және инозитолтрифосфат

4. тирозинкиназа

5. кальций

869. Фосфолипаза С фосфатидил-инозитол-дифосфаттың гидролизін тездетеді:

1. +ДАГ және инозитолтрифосфатқа дейін

2. ТАГ және инозитолтрифосфатқа дейін

3. МАГ және инозитолтрифосфатқа дейін

4. Глицерин және инозитолтрифосфатқа дейін

5. ДАГ және инизитолға дейін

870. Инозитолтрифосфат әсер етеді:

1. +эндоплазматикалық ретикулумға

2. лизосомаларға

3. Гольджи аппаратына

4. рибосомаларға

5. ядроға

871. ДАГ активтейді:

1. протеинкиназа А-ны

2. +протеинаиназа С-ны

3. фосфодиэстеразаны

4. протеинкиназа G-ны

5. протеинфосфатазаны

 

872. Аденилатциклазаны белсендіретін гормондар:

1. +АКТГ

2. +Кальцитонин

3. +глюкагон

4. +ТТГ

5. инсулин

4 дұрыс жауапты табыңыз

 

873. Жасушалардың бөлінуін күшейтетін протеинкиназа:

1. протеинкиназа А

2. протеинкиназа G

3. + протеинкиназа С

4. креатинкиназа

5. глюкокиназа

 

874. Екіншілік механизм бойынша әсер ететін гормондар ферменттердің белсенділігін өзгертеді:

1. фермент молекуласын модификациялау арқылы

2. ферменттерді фосфорлау арқылы

3. субстрат концентрациясын арттыру арқылы

4. мембрана өткізгіштігін артыру арқылы

5. +ферменттердің синтезін өзгерту арқылы

875. Үшіншілік механизм арқылы әсер ететін гормондар ферменттердің белсенділігін өзгертеді:

1. фермент молекуласын модификациялау арқылы

2. +мембрана өткізгішітігін арттыру арқылы

3. +субстрат концентрациясын арттыру арқылы

4. фермент концентрациясын арттыру арқылы

5. жасуша бөлінуін арттыру арқылы

2дұрыс жауапты табыңыз

876. Табиғаты стероидты гормондар әсерінен стимулденеді:

1. ц-АМФ түзілуі

2. кальций жасуша цитоплазмасына түсуі

3. ц-ГМФ түзілуі

4.+ белгілі гендердің транскрипциясы

5. рибонуклеаза активтенуі

 

877.Стероидты гормондардың рецепторлары орналасады:

1. Жасуша мембранасында

2. +Цитоплазмада

3. +Ядрода

4. Митохондрияда

5. Лизосомада

2 дұрыс жауапты табыңыз

878. Гормондардың үшіншілік механизм бойынша әсер еткенде байқалады:

1. Жасушаның бөлінуінің баяулауы

2. +Жасуша бөлінуінің артуы

3. +Мембрана өткізгіштігінің артуы

4. Катаболизм үрдісінің артуы

5. +Анаболизм үрдісінің артуы

3дұрыс жауапты табыңыз

 

879.Цитоплазмада Са 2+ мөлшері көбейеді:

1. +жасуша сыртынан жасуша ішіне түскенде

2. бұлшық еттің жиырылуында

3. кальмодуллин бөлінгенде

4. +эндоплазмалық ретикулум және митохондрия мембранасының өткізгіштігі артқан кезде

5. жасушада су мөлшерінің азаюы кезінде

2 дұрыс жауапты табыңыз

 

880. Белгілі бір рецептормен байланысатын зат аталады:

1. +лиганд

2. субстрат

3. реакция өнімі

4. ингибитор

5. активатор

 

881. Эпифизде түзіледі:

1. меланин

2. +мелатонин

3. меланоцитстимульдеуші гормон

4. мевалонат

5. метионин

882. Мелатонин синтезделеді:

1. тирозиннен

2. +триптофаннан

3. треониннен

4. пролиннен

5. метиониннен

883. Мелатониннің физиологиялық эффектісі:

1.+ ұйқының уақытын тездетеді және уақытын ұзартады

2. аллергияға қарсы

3. +қатерлі ісіктің өсуін тоқтатады

4. +антиоксидант

5. +иммунды жүйенің қызметін стимулдейді

4 дұрыс жауапты табыңыз

 

884. Гипоталамус гормондары әсер етеді:

1. +біріншілік механизм бойынша

2. бірінішілік және үшіншілік механизм бойынша

3. бірінішілік және екіншілік механизм бойынша

4. үшіншілік және екіншілік механизм бойынша

5. екіншілік механизм бойынша

 

885. Гипоталамустың гормондары:

1. инсулин мен глюкагон

2. тироксин мен кальцитонин

3. +рилизинг- факторлар

4. адреналин мен глюкокортикостероидтар

5. жыныс гормондары

 

886. Рилизинг-факторлар құрылысына қарай қандай қосылыс болып табылады:

1. +олигопептидтер

2. олигосахарид

3. жай ақуыз

4. күрделі ақуыз

5. стероид

 

887. Гипофиздің тропты гормондарының түзілуін стимулдейтін гипоталамус гормондарының жалпы аты:

1. статиндер

2. глюкокортикостероидтар

3. минералокортикостероидтар

4. +рилизинг-факторлары (либериндер)

5. соматомединдер

888. Гипофиздің тропты гормондарының түзілуін ингибирлейтін гипоталамус гомондарының жалпы аты:

1. +статиндер

2. глюкокортикостероидтар

3. минералокортикостероидтар

4. рилизинг-факторлары (либериндер)

5. соматомединдер

 

889. Либериндердің әсері:

1.+ гипофиз гормондарының секрециясын арттырады

2. АКТГ синтезін төмендетеді

3. окситоцин және вазопрессин бөлінуін төмендетеді

4. ТТГ синтезін тежейді

5. инсулин синтезін жоғарылатады

890. Статиндердің әсері:

1. инсулиннің бөлінуін іске асырады

2. гипофиз гормондарының түзілуін көбейтеді

3. аденилатциклаза жүйесінің белсенділігін арттырады

4. жыныс гормондарының бөлінуін жоғарылатады

5.+ гипофиз гормондарының бөлінуін төмендетеді

891. Статиндердің түзілетін жері:

1. қалқанша безінің парафолликулярлы жасушалары

2. бауыр жасушалары

3. гипофиздің артқы бөлігі

4. +гипоталамустың жүйке жасушаларында

5. аденогипофиз

892. Соматолиберин жатады:

1. гипофиз гормондарына

2. эпифиз гормондарына

3. тимус гормондарына

4. қалқанша безі гормондарына

5. +гипоталамус гормондарына

 

893. Гипофиз гормондары өз құрылысы бойынша:

1. стероид

2. +ақуыз

3. нуклеин қышқылдары

4. амин қышқылдары

5. полисахаридтер

 

894. Гипофиздің алдыңғы бөлігіндегі гормондар:

1. +ТТГ, АКТГ

2. +Пролактин, СТГ

3. ГКС, МКС

4. Инсулин, глюкагон

5. +ФСГ,ЛГ

3 дұрыс жауапты табыңыз

 

895. Гипофиздің ортаңғы бөлігіндегі гормондар:

1. +меланотропин

2. ФСГ

3. ТТГ

4. АКТГ

5. лактотропин

896. Белоктық-пептидтік гормондардың (инсулиннен басқа) әсер ету механизмі мынадай:

1. +біріншілік ц-АМФ арқылы

2. +біріншілік ц-ГМФ арқылы

3. +біріншілік кальций арқылы

4. екіншілік механизм арқылы

5. үшіншілік механизм арқылы

3 дұрыс жауапты табыңыз

 

 

897. Гонадотропты гормондардың әсері:

1.+ фолликулалар мен сперматозоидтардың жетілуін белсендіреді

2. биологиялық тотығуды төмендетеді

3. ақуыздардың түзілуін төмендатеді

4. бауырда гликогеннің жиналуын іске асырады

5. қалқанша безінің қызметін іске асырады

 

898. Фолликула стимулдеуші гормон (ФСГ) тездетеді:

1. жыныс бездерінде белок синтезін

2. ц-ГМФ-тың түзілуін

3. жыныс гормондарының секрециясын

4. +фолликулалардың өсіп жетілуін және сперматогенезді

5. прогестерон секрециясын және сүт шығуын

899. Лютеиндеуші гормон (ЛГ) тездетеді:

1. жыныс бездерінде белок түзілуін

2. +сары дене түзілуін

3. сүт секрециясын

4.+ еркек және әйел жыныс гормондарының секрециясын

5. жыныс жасушаларының түзілуін

2 дұрыс жауапты табыңыз

900. Тиреотропты гормон (ТТГ) әсер етеді:

1. +тиреоидты гормондардың синтезі мен секрециясына

2. паратгормонның секрециясына

3. кальцитониннің секрециясына

4. кортизол синтезіне

5. ц-ГМФ-тің түзілуіне

901. Адренокортикотропты гормон негізінен әсер етеді:

1. бауырға

2. бүйрекке

3.+ бүйрек үсті безінің қыртыс қабатына

4. үйқы безіне

5. бүйрек үсті безінің милы қабатына

902. АКТГ келесі гормонның түзілуін және секрециясын стимулдейді:

1. паратгормонның

2. эстрогендердің

3. тиреоидты гормондардың

4. катехоламиндердің

5. +кортикостероидтардың

903. Кортикотропиндердің әсері:

1. қандағы глюкоза концентрациясын төмендетеді

2. +бүйрек үсті безінің стероидты гормондарының секрециясын жоғарылатады

3. липидтер жиналуын жоғарылатады

4. жасуша мембранасының өткізгіштігін төмендетеді

5. АТФ синтезін төмендетеді

 

904. Лактотропты гормон:

1. эстрадиолдың секрециясын және түзілуін

2. жатырдың тегіс бұлшық етінің жиырылуын

3. қан тамырларының тарылуын

4.+ прогестеронның секрециясын мен сүттің түзілуін

5. сперматогенезді

905. Пролактиннің әсер ететін нысана-жасушалары:

1. +сүт бездері

2. ұйқы безі

3.+гонадалар

4. қалқанша безі

1 5. бауыр

2 2 дұрыс жауапты табыңыз

 

906. Өсу гормоны қамтамсыз етеді:

1. + көптеген жасушаларда аденилатциклазаның активтенуін

2. сүйек тінінде ц-ГМФ түзілуін

3. +глюкагонның секрециясының жоғарлауын

4. +бауырда соматомединдердің түзілуін

5. панкреатидтік пептидтің түзілуін

3 дұрыс жауапты табыңыз

 

907. Соматомединдер түзіледі:

1. гипофиздің алдыңғы бөлігінде

2. гипофиздің артқы бөлігінде

3. гипоталамус ядросында

4.+ бауырда

5. асқорыту жолдарында

908. Өсу гормоны:

1. соматолиберин

2. соматостатин

3. соматомедин

4. +соматотропин

5. инсулинтәрізді өсу факторлары

909.Инсулин тәрізді әсер көрсетеді

1. + Соматомединдер

2. Эстрогендер

3. Тестостерон

4. Кортикостерон

5. Адреналин

910. Ересек адамдарға СТГ-ның гиперпродукциясы аталады:

1. кретинизм

2. гигантизм

3. +акромегалия

4. базедов ауруы

5. микседема

911. Балаларда өсу гормонының гиперпродукциясы:

1. кретинизм

2.+ гигантизм

3. акромегалия

4. базедов ауруы

5. микседема

912. Балаларда СТГ-ның гипопродукциясы:

1. креатинизм

2. гигантизм

3. акромегалия

4. +карлик

5. микседема

 

913. Гипоталамуста түзіледі:

1. инсулин

2.+ окситоцин

3. +вазопрессин

4. глюкагон

5. Т3

2 дұрыс жауапты табыңыз

914. Гипофиздің артқы бөлігінің гормондары:

1. окситоцин және адреналин

2. адреналин және норадреналин

3. +окситоцин және вазопрессин

4. вазопрессин және норадреналин

5. вазопрессин және адреналин

915. Қан плазмасында су балансын және осмостық қысымды, сонымен қатар қан тамырларының тегіс бұлшық еттерінің жиырылуын реттеуші гормон:

1. +вазопрессин

2. окситоцин

3. гастрин

4. АКТГ

5. адреналин

 

916. Вазопрессин тездетеді:

1. гликогеноенезді

2. оксидоредуктазалардың түзілуін

3. минералокортикостероитардың синтезін

4. +қан тамырларының тегіс бұлшық етінің жиырылуын және диурездің азаюын

5. қан тамырларының бұлшық ет босансуын және диурездің көбеюін

917. Вазопрессин әсер етеді:

1. ц-ГМФ арқылы

2.+ ц-АМФ арқылы

3. кальций арқылы

4. +инозитолтрифосфат және ДАГ арқылы

5. тирозинкиназа арқылы

2 дұрыс жауапты табыңыз

918. Антидиурездік гормоннның негізгі әсері :

1. +судың реабсорбциясына қатысады

2. + диурезді төмендетеді

3. артериялық қысымды жоғарылатады

4. артерияларды тарылтады

5. тәуліктік зәрдің бөлінуін арттырады

2 дұрыс жауапты табыңыз

 

919. Қантсыз диабет дамиды:

1. +гипоталамус зақымданған кезде

2. ұйқы безі зақымданған кезде

3.+ гипофиз зақымданған кезде

4. бүйрек үсті безі зақымданған кезде

5. қалқанша безі зақымданған кезде

2 дұрыс жауапты табыңыз

920. Окситоцин күшейтеді:

1. +жатырдың бұлшық еттерінің жиырылуын

2. жатырдың бұлшық еттерінің босаңсуын

3. гликогеногенез

4. оксидоредуктаза түзілуін

5. МКС синтезін

 

921. Окситоциннің негізгі қызметі:

1. капиллярларды тарылтады

2. бүйректің каналшықтарындағы судың реабсорбциясын іске асырады

3. диурезді іске асырады

4. +жатырдың бұлшық етінің жиырылуын іске асырады

5. қан қысымын көтереді

 

922.Қалқанша маңы безінің гормоны:

1. трийодтиронин

2.тироксин

3.кальцитонин

4.+паратгормон

5.глюкагон

923. Паратгормонының нысана органдары:

1. орталық нерв жүйесі

2. бауыр

3. +бүйрек

4. +сүйек

5. +ішек

3 дұрыс жауапты табыңыз

924. Паратгормонның нысана тіні мен оған тиісті үрдістер арасындағы сәйкестікті көрсетіңіз:

А. сүйек а. Фосфат экскрециясы және Са2+ реабсорбциясы жоғарылайды

Б. бүйрек б. фосфат экскрециясы және Са2+ реабсорбциясы төмендейді

В. ішек в. деминерализация

г. минерализация

е. Са2+ сіңіріліуі төмендейді

д. Са2+ сіңірілуі жоғарылайды

1. А-а, Б-б, В-в

2. А-б, Б-г, В-д

3. +А-в, Б-а, В-д

4. А-б, Б-г, В-е

5. А-е, Б-в, В-а

925. Паратгормон бүйректе стимульдейді:

1. натрий мен кальцийдің бөлінуін

2. натрийдің бөлінуін тежеп, калий экскрециясын

3. фосфаттардың бөлінуін тежеп, Са2+экскрециясын

4. +Са2+-дің реабсорбциясын және фосфаттардың экскрециясын

5. Nа+, К+, Са2+, фосфаттардың экскрециясын

926. Паратгормон бүйректе тездетеді:

1. бос май қышқылдары мен моносахаридтердің сіңуін

2. кальцийдің зәрмен бөлінуін

3. холестериннің синтезін

4. +D витаминінің белсенді- алмасу формасына ауысуын

5. холестериннен D витаминнің түзілуін

927. Паратгормонның әсерінен:

1. қанда глюкоза мөлшері азаяды

2. қан тамыр ішілік липолиз жүреді

3. қанда Са2+ мөлшері төмендейді

4. +қанда Са2++ мөлшері жоғарылайды

5. қанда фосфаттар көбееді

928. Паратгормон секрециясын күшейтеді:

1. +гипокальциемия

2. гипергликемия

3. гиперкальциемия

4. Д гиповитаминозы

5. Артериялық қысымының төмендеуі

929. Қанда кальций деңгейі төмендегені байқалады бұл:

1.+ паратгормон секрециясының төмендеуінен

2. кальцитонин секрециясының төмендеуінен

3. адреналин әсерінің күшеюінен

4. простагландиндер синтезінің күшеюінен

5. глюкагон түзілуінің бұзылуынан

 

930. Кальцитонин түзіледі:

1. ұйқы безінде

2. бүйрек үсті безінің қыртысты қабатында

3. қалақанша маңы безінде

4. +қалқанша безінің парафолликулярлық жасушасында

5. тоқ ішекте

931. Кальцитонин әсер етеді:

1. екіншілік механизм арқылы

2. үшіншілік механизм арқылы

3. инозитолтрифосфат жүйесі арқылы

4. +сүйек жасушасының аденилатциклазды жүйесі арқылы

5. сүйек жасушасының гуанилатциклазды жүйесі арқылы

932. Кальцитонин әсер етеді:

1.+ ащы ішектің шырышты қабатына

2. өт қышқылдарының секрециясына

3. гепотоциттерге және адипоциттерге

4. +сүйек тіндерінің белгілі жасушалары мен бүйрекке

5. көмірсулар метаболизміне

2 дұрыс жауапты табыңыз

933. Кальцитониннің нысана тіндері және оған тиісті үрдістер арасындағы сәйкестікті көрсетіңіз:

А. бүйрек а. Са2++-дің сіңірілуін тежейді

Б. ішек б. минерализацияны жоғарылатады

В. сүйек в. Са2+ мен фосфаттардың экскрециясын төмендетеді

г. Са2+мен фосфаттардың экскрециясын жоғарылатады

д. деминерализацияны жоғарылатады

е. Кальций сіңірілуін арттырады

1.+ А-г, Б-а, В-б

2. А-г, Б-а, В-е

3. А-а, В-в, Б-б

4. А-а, Б-г, В-е

5. А-в, Б-г, В-д

934. Кальцитонин тездетеді:

1. гепатоцитте майдың жиналуын

2. бүйрек каналдарында Са2+реабсорбциясын

3. ащы ішекте Са2+ сіңуін

4.+ Са2+ мен фосфаттардың зәрмен бөлінуін

5. Nа+ мен К+ зәрмен бөлінуін

935. Кальцитонин туғызады:

1. қанда кальций деңгейінің артуын

2. артериялық қысымының жоғарылауын

3. гипергликемияны

4. +қанда кальций деңгейінің төмендеуін

5. қанда осмостық қысымының төмендеуін

936. Кальцитонин секрециясы артады:

1. гипергликемия кезінде

2. гипокальциемия кезінде

3. гиперлипемия кезінде

4. +гиперкальциемия кезінде

5. гипокалемия кезінде

937. Қандағы Са2+ мен фосфаттардың мөлшерін реттейді:

1.+ кальцитонин

2. +паратгормон

3. АКТГ

4. +кальцитриол

5. альдостерон

3 дұрыс жауапты табыңыз

938. Қалқанша безінің гормоны:

1. +трийодтиронин

2. норадреналин

3. кортизол

4. паратгормон

5. кортикостерон

 

939. Тиреоидты гормондар түзілуі үшін қажет:

1. фтор

2. кадмий

3. мыс

4. +йод

5. кальций

940. Трийодтирониннің рецепторлары:

1. +ядрода

2. цитоплазмада

3. плазматикалық мембранада

4. митохондриялық мембранада

5. ядролық мембранада

941. Қай органдарда Т3 гормонының рецепторы болмайды:

1. жүрек және май тінінде

2. гипофиз және бауырда

3. бауыр және бүйректе

4. бүйрек және көк бауырда

5. +көк бауыр және ұрық безінде

942. Т3 гормоны қандай механизммен әсер етеді:

1. l-лік механизм аденилатциклазды жүйе арқылы

2. l-лік механизм гуанилатциклазды жүйе арқылыНе нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2022 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных