Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


ТАҚЫРЫБЫ: БҮЙРЕК БИОХИМИЯСЫ.ЗӘР БИОХИМИЯСЫ
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

1107. Бүйрек функциясы:

1. +реттеуші-гомеостаикалық

2. +бөліп шығару (экскреторлық)

3. +метаболизмге қатысуы

4. +эндокриндік

5. тіректік

4 дұрыс жауапты табыңыз

1108. Бүйректің реттеуші-гомеостаздық қызметі:

1. +су-минералды балансты реттеу

2. глюкоза мөлшерін реттеу

3. +қышқылды-негізді тепе-теңдікті реттеу

4. +кальций-фосфор гомеостазын реттеу

5. +Осмостық қысымды реттеу

4 дұрыс жауапты табыңыз

 

1109. Вазопрессиннің бөлінуі артады:

1.+ осмостық қысым жоғарлағанда

2. осмостық қысым төмендегенде

3. онкотикалық қысым жоғарылағанда

4. гидростатикалық қысым жоғарылағанда

5. онкотикалық қысым төмендегенде

1110. Натрийдің реабсорбциялану жылдамдығы реттеледі:

1.+ МКС-мен

2. вазопрессинмен

3. окситоцинмен

4. адреналинмен

5. инсулинмен

1111. Бүйректің жинағыш түтікше жасушаларының суға өткізгіштігі реттелінеді:

1.+ вазопрессинмен

2. МКС-мен

3. окситоцинмен

4. адреналинмен

5. инсулинмен

1112. Қанның осмостық қысымы жоғарылағанда:

1+ вазопрессиннің секрециялануы артады, МКС секрециясы төмендейді

2. вазопрессиннің секрециялануы төмендейді, МККС секрециясы артады

3. ГКС пен МКС-ң түзілуі артады

4. ГКС мен МКС-ң түзілуі төмендейді

5. ГКС мен вазопрессиннің түзілуі төмендейді

1113. Гипонатриемия мен гиперволемия:

1. +вазопрессиннің секрециясын төмендетеді де, МКС түзілуін арттырады

2. вазопрессиннің секрециясын арттырады да, МКС түзілуін төмендетеді

3. вазопрессиннің секрециясына әсер етпейді

4. МКС секрециясына әсер етпейді

5. Вазопрессин мен МКС секрециясын арттырады

1114. Гипернатремия мен гиповолемия:

1. вазопрессиннің секрециясын төмендетеді де, МКС түзілуін арттырады

2.+ вазопрессиннің секрециясын арттырады да, МКС түзілуін төмендетеді

3. вазопрессиннің секрециясына әсер етпейді

4. МКС секрециясына әсер етпейді

5. Вазопрессин және МКС секрециясын арттырады

1115. Қанда кальций мен фосфаттың деңгейін реттеуде бүйректің маңызды рөл атқарауы байланысты:

1.+паратгормон әсерімен

2. тироксин әсерімен

3. +кальцитонин әсерімен

4. альдостерон әсерімен

5. +кальциферол әсерімен

3 дұрыс жауапты табыңыз

1116. Бүйрек реттейді:

1. +натрий мен су мөлшерін

2. +кальций мен фосфат мөлшерін

3. +артериальды қысымды

4.+қышқылды-негізді тепе-теңдікті

5. А витаминінің мөлшерін

4 дұрыс жауапты табыңыз

1117. Бүйрек ауруында рахит тәрізді сүйектің зақымдануы пайда болады, себебі:

1. D3 витаминінің сіңірілуі бұзылады

2.25(ОН) D3 витаминінің түзілуі бұзылады

3.+1,25(ОН)2 D3 витаминінің түзілуі бұзылады

4. 2,24(ОН)2 D2 витаминінің түзілуі бұзылады

5. 24(ОН) D2 витаминінің түзілуі бұзылады

 

1118. Бүйректегі көмірсулар алмасуының ерекшелігі:

1.+80% энергия натрий насосының жұмысына жұмсалады

2. +қыртысты қабатында аэробты, ал милы қабатында анаэробты гликолиз жақсы жүреді

3. +глюкоза глюкурон қышқылына тотығуы мүмкін

4. +глюконеогенез реакциялары қарқынды жүреді

5. глюкоза ПФЦ арқылы тотыға алмайды

4 дұрыс жауапты табыңыз

1119. Бүйрек шумағының базальды мембранасының арнайы белоктары:

1. коллаген, альбумин

2. + ламинин , энтактин

3. интегрин , казеин

4. аквапорин , фосфорин

5. ихтулин, виттелин

 

************************************

1120. Бүйректе белсенділігі жоғары:

1.+ глутаминазаның

2.+аспарагиназаның

3.+глицин-амидинотрансферазаның

4.+гамма-глутамилтранспептидазаның

5. креатинфосфокиназаның

4 дұрыс жауапты табыңыз

1121. Бүйректің бөгде заттарды залалсыздандыруы мына заттармен әрекеттесу арқылы жүреді:

1. +глицин және глюкурон қышқылдарымен

2. глутамин және аскорбин қышқылдарымен

3. гепарин және гистаминмен

4. таурин және глутатионмен

5. метионин және гиппур қышқылымен

1122. Ренин тездетеді:

1.+ ангиотензин І түзілуін

2. ангиотензин ІІ түзілуін

3. ангиотензин І-ң ангиотензин ІІ-ге айналуын

4. кининдердің ыдырауын

5. кининдердің синтезін

1123. Ангиотензин ІІ:

1.+ қан тамырларын тарылтады және МКС секрециясын тездетеді

2. қан тамырларын тарылтады және МКС секрециясын төмендетеді

3. қан тамырларын тарылтады және ГКС секрециясын жоғрылатады

4. қан тамырларын кеңейтеді және ГКС секрециясын төмендетеді

5. брадикиннің синтезін күшейтеді

1124. Ангиотензин ІІ әсерінен:

1.+ артериялық қысым жоғарылайды

2. артериялық қысымы төмендейді

3. веналық қысымы жоғарылайды

4. веналық қысым төмендейді

5. онкотикалық қысым жоғарлайды

5. зәр шығаратын жолдарда

1125. Натрий-уретикалық фактор әсер етеді:

1.+ ц-ГМФ арқылы

2. ц-АМф арқылы

3. кальций арқылы

4. фосфатидилинозитол арқылы

5. тирозинкиназа арқылы

1126. Натрий-уретикалық фактор химиялық табиғаты жағынан:

1 жай белок

2.+ пептид

3. липид

4. витамин

5. күрделі белок

1127. Натрий-уретикалық фактор:

1. +тамырларды кеңейтеді және диурезді жоғарылатады

2. тамырларды тарылтады және диурезді төмендетеді

3. диурезге әсер етпейді

4. диурезді төмендетеді

5. никтурияны тудырады

1128. Бүйректе түзілетін қандай зат эритроциттердің түзілуіне әсер етеді:

1. +эритропоэтин

2. гемопоэтин

3. гематоген

4. эритромоцин

5. эритробластин

1129. Қандай витаминнің активті алмасу формасы бүйректе түзіледі:

1.+ D3

2. В2

3. А

4. Е

5. К

1130. Бүйректің негізгі липидтері:

1. +холестерин және фосфолипидтер

2. ТАГ

3. липопротеидтер

4. холестерин эфирлері

5. гликолипидтер

1131. Дені сау адам зәрінің физико-химиялық қасиеті:

1. +белгілі мөлшері

2. +иісі, түсі

3. +меншікті салмағы

4. +рН, мөлдірлігі

5. лайлылығы

4 дұрыс жауапты табыңыз

1132. Дені сау адамдарда тәулігіне бөлінетін зәрдің мөлшері:

1.+ 1,5-2,0 л

2. 3,5-4,2 л

3. 2,2-3,0 л

4. 0,8-1,5 л

5. 0,7-1,1 л

1133. Мына түсініктер және оның мағынасы арасындағы сәйкестікті көрсетіңіз:

А. диурездің артуы

Б. диурездің азаюы

В. зәрдің бөлінбеуі

Г. түнгі диурездің күндізгі диурезден артуы

а. олигурия

б. никтурия

в. полиурия

г. анурия

1. А-а, Б-б, В-в, Г-г

2. А-б, Б-г, В-а, Г-в

3. +А-в, Б-а, В-г, Г-б

4. А-г, Б-а, В-в, Г-б

5. А-г, Б-б, В-в, Г-а

1134. Қалыпты жағдайдағы зәрдің тығыздығы тең:

1. 1,008-1,015

2. +1,010-1,025

3.1,015-1,030

4. 1,020-1,035

5. 1,025-1,045

1135. Зәрдің меншікті салмағы төмендейді:

1. қантты диабет кезінде

2. +бүйрек ауруы кезінде

3. бери-бери ауруы кезінде

4. +қантсыз диабет кезінде

5. ұзақ құсқанда

2 дұрыс жауапты табыңыз

1136. Зәрдің меншікті салмағы артады:

1.+ қантты диабет кезінде

2. бери-бери кезінде

3. бауыр ауруы кезінде

4. қантсыз диабет кезінде

5. цинга ауруында

 

1137. Дені сау адам зәрінің рН мөлшері:

1. +5-7

2. 1,5-2

3. 8-14

4. 7-8

5. 9-10

 

1138. Изостенурия-бұл:

1. зәрдің меншікті салмағы қан рН-мен сәйкес болуы

2. зәрдің меншікті салмағының диурезге тура пропорционалды байланыста болуы

3. зәрдің меншікті салмағының диурезге кері пропорционалды байланыста болуы

4. +зәрдің меншікті салмағының диурезге және ішкен сұйық мөлшеріне байланыста болмауы

5. меншікті салмағы жоғарылаған кез

1140. Зәрдің бейорганикалық құрамдас бөліктері:

1. +хлоридтер

2. +фосфаттар

3.+бикарбонаттар

4.билирубин

5.несеп қышқылы

3 дұрыс жауапты табыңыз

 

1141. Дені сау адам зәрінің түсі мына пигменттердің болуына байланысты:

1.+ стеркобилиннің

2. +урохромның

3. +уроэритриннің

4. уробилиннің

5. +урозеиннің

4 дұрыс жауапты табыңыз

1142. Ересек адамның зәріндегі құрғақ заттың мөлшері:

1. 5-10 г\тәул

2. 25-55 г\тәул

3. +47-65 г\тәул

4. 65-85 г\тәул

5. 100-107 г\тәул

 

 

1143. Қалыпты жағдайда дені сау адамның зәрінде кездесетін органикалық заттар:

1.+ мочевина

2. +несеп қышқылы

3.+ креатинин

4. билирубин

5. глюкоза

3 дұрыс жауапты табыңыз

1144. Қалыпты зәрдегі ең көп органикалық зат:

1.+ мочевина

2. несеп қышқылы

3. креатинин

4. гиппур қышқылы

5. аминқышқылы

1145. Тәулігіне бөлінетін мочевиннаның мөлшері:

1. +20-35 г/тәу

2. 35-45 г/тәу

3. 5-10 г/тәу

4. 10-15г/тәу

5. 1-5 г/тәу

 

1146. Зәрдің патологиялық құрамдас бөлігіне жатады:

1. +глюкоза

2. +билирубин

3. мочевина

4. +кетон денелері

5. +белок

4 дұрыс жауапты табыңыз

1147. Глюкозурия-бұл:

1. зәрде сахарозаның пайда болуы

2. +зәрде глюкозаның пайда болуы

3. зәрде глюкоза мөлшерінің артуы

4. зәрде глюкозаминнің пайда болуы

5. зәрде фруктозаның пайда болуы

1148. Глюкозурия жиі байқалады:

1. гипотиреозда

2. инсулин көп болғанда

3. алкоголизмде

4.+ инсулин жетіспегенде немесе инсулиннің антогонистері көп болғанда

5. бұлшық еттердің жұмысы күшейгенде

1149. Протеинурия негізінен байқалады:

1. бауыр аурулары кезінде

2. белоктарды көп пайдаланғанда

3. қантты диабетте

4. +бүйрек аурулары кезінде

5. көмірсуларды көп пайдаланғанда

1150. Ацетонурия байқалады:

1. +ұйқы безінің функциясының бұзылуымен

2. +қантты диабетте

3. бауыр циррозымен

4. бүйрек шумақтарының зақымдалуымен

5.+ аштықта

3 дұрыс жауапты табыңыз

1152. Гемоглобинурияны гематуриядан ажыратуға болады:

1. тек бензидин сынамасы арқылы

2.+ тек зәрдің тұнбасын микроскоппен зерттеген кезде

3. спектроскоптың көмегімен

4. бензидин сынамасы мен зәрдің тұнбасын микроскоппен зерттеп

5. зәрдің түсінен

 

1153. Билирубинурия байланысты:

1. гипопротеинемиямен

2. гиперпротеинемиямен

3. өт қышқылдарының түзілуінің бұзылуымен

4. +өттің онекі-елі ішекке түсуінің бұзылуымен

5. гемолиздің артуымен

1154. Индикан-бұл:

1. +индоксилкүкірт қышқылының калий немесе натрий тұзы

2. скатоксилкүкірт қышқылының калий немесе натрий тұзы

3. индоксилглюкурон қышқылының калий немесе натрий тұзы

4. скатоксилглюкурон қышқылының калий немесе натрий тұзы

5. фенолкүкірт қышқылының калий немесе натрий тұзы

 

1155.Зәрде индикан мөлшері артады:

 

1.+ішекте шіру процессі артқан кезде

2. .ішекте шіру процессі азайған кезде

3.көп мөлшерде өсімдік тектес тағамдарды пайдаланғанда

4.көп мөлшерде сүтті пайдаланғанда

5. асқазанда ашу процесі артқанда

1156. Глюкозаның бүйрек шегі неге тең:

1. +8,8 мМоль\л

2. 11,1 мМоль\л

3. 3,4 мМоль\л

4. 7,8 мМоль\л

5. 5,6 мМоль\л

1157. Ацидозда зәрге акивті секрецияланады:

1.+ сутек

2. темір

3. натрий

4. мыс

5. йод

1158. Алкалозда зәрге активті секрецияланады:

1. +калий

2. натрий

3. кальций

4. магний

5. сутек

 

1159. Зәрде несеп қышқылының мөлшері артады:

1. +подаграда

2. панкреатитте

3. гепатитте

4. миокардитте

5. энцефалитте

1160. Зәрде мочевина мөлшері азаяды:

1. +бауыр ауырғанда

2.+ бүйрек ауырғанда

3. ми зақымданғанда

4. жүрек жеткіліксізденгенде

5. бұлшық ет ауырғанда

2 дұрыс жауапты табыңыз

 

1161. Зәрде гиппур қышқылының мөлшері артады:

1.+ өсімдік тектес тағамдарды көп қолданғанда

2. етті көп қолданғанда

3. бауырдың антитоксикалық қызметі төмендегенде

4. бүйрек ауруында

5. бұлшық ет ауруында

1162. Зәрде гиппур қышқылының мөлшері төмендейді:

1. +бауыр ауыруында

2. бұлшық ет ауыруында

3. ми зақымданғанда

4. жүрек қызметінің жеткіліксіздігінде

5. сүйек ауыруында

 Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2022 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных