Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


ТЕМА 3. ОРГАНИ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТНИМ ПРОЦЕСОМ
1. Міністерство фінансів делегувало функції контролю за використанням коштів державного та місцевих бюджетів, позабюджетних фондів та валютних кредитів:

а) Державній казначейській службі Укаїни;

б) Рахунковій палаті;

в) Державній фінансовій інспекції.

2. Організація й здійснення контролю за своєчасним виконанням прибуткової й видаткової частин Державного бюджету України, витрачанням бюджетних коштів, у тому числі коштів загальнодержавних цільових фондів, за обсягами, структурою і їхнім цільовим призначенням є одним із завдань:

а) Державного казначейства України;

б) Державна фіскальна служба України;

в) Державної фінансової інспекції України.

3. Одним із завдань Державного казначейства є:

а) запобігання злочинів й інших правопорушень у сфері оподаткування;

б) управління доходами і видатками Державного бюджету та місцевих бюджетів, провадження операції з наявними бюджетними коштами, в тому числі в іноземній валюті в межах розписів бюджетів;

в) здійснення контролю за виконанням законів України й схвалених Верховною Радою постанов, виконанням Державного бюджету України, фінансуванням загальнодержавних програм.

4. Контроль за утворенням і погашенням внутрішнього і зовнішнього боргу України, визначення ефективності та доцільності видатків державних коштів, валютних та кредитно-фінансових ресурсів відноситься до функцій:

а) Державного казначейства України;

б) Рахункової палати України;

в) Державної фінансової інспекції України.

5. До повноважень Державного казначейства України відносяться:

а) перерахунок всіх надходжень і витрат Державного бюджету України;

б) здійснення контролю за виконанням Законів України й ухвалених Верховною Радою постанов, виконанням Державного бюджету України, фінансуванням загальнодержавних програм;

в) аналіз установлених відхилень від показників Державного бюджету України та підготовка пропозицій про їх усунення, а також про удосконалення бюджетного оцесу в цілому.

6. Державна фіскальна служба України є правонаступником:

а) Державної податкової служби та Державної митної служби України, що реорганізуються;

б) Державної податкової служби та Рахункової палати Верховної ради України, що реорганізуються;

в) Державної митної служби України та Фінансової інспекції України, що реорганізуються.

7. Одним із пріоритетних напрямів діяльності Державної фінансової інспекції України є:

а) диференціація платників податків;

б) організація і касове планування коштів Державного бюджету;

в) антикорупційна стратегія та вжиття комплексних заходів для запобігання і протидії корупції.

8. Орган, який затверджує Державний бюджет – це:

а) Кабінет міністрів України;

б) Верховна рада України;

в) Міністерство фінансів України.

9. Головним органом, що забезпечує виконання Державного бюджету, є:

а) Міністерство економіки України;

б) Верховна рада України;

в) Кабінет міністрів України.

10. Функцію касового виконання бюджету покладено на:

а) Рахункову палату України;

б) Верховну раду України;

в) Державну казначейську службу України.

11. Фінансова інспекція, Державна казначейська служба, Державна фіскальна служба України та Рахункова палата України відносяться до:

а) органів законодавчої та виконавчої влади;

б) органів законодавчої влади;

в) органів оперативного управління бюджетом.

12. Рахункова палата України є постійно діючим органом фінансового…:

а) аналізу;

б) контролю;

в) планування.


ТЕМА 4. БЮДЖЕТНЕ ПЛАНУВАННЯ В УКРАЇНІ. БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС

1. Бюджетний процес включає:

а) складання проекту бюджету, розгляд та прийняття бюджету;

б) виконання бюджету, підготовку та розгляд звіту про виконання бюджету;

в) усі відповіді вірні.

2. Бюджетний регламент – це документ, в якому визначаються порядок та терміни здійснення:

а) виконання бюджету;

б) усіх стадій бюджетного процесу;

в) складання, розгляду, затвердження та виконання бюджету.

3. В процесі бюджетного планування головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують:

а) складання бюджетних запитів для подання Міністерству фінансів України;

б) складання бюджетних розписів для подання до Кабінету Міністрів України;

в) складання бюджетної резолюції для подання до Верховній Раді України.

4. Бюджетний розпис – це:

а) процес розподілу фінансових ресурсів між учасниками бюджетного процесу;

б) документ, де встановлено розподіл доходів, бюджетних асигнувань головним розпорядникам бюджетних коштів;

в) розділ Бюджетного Кодексу України.

5. Обсяг бюджетних коштів, які необхідні розпоряднику для здійснення своєї діяльності протягом бюджетного періоду, визначаються у:

а) бюджетних зобов’язаннях;

б) бюджетному регламенті;

в) бюджетному запиті.

6. Перелік захищених статей бюджету затверджується:

а) у Податковому України;

б) в Законі України «Про державний бюджет»;

в) у Конституції України.

 


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2020 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных