Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


ТЕМА 6. ОБЛІК ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ
1. Облік усіх операцій з виконання бюджету здійснює:

а) Кабінет Міністрів України;

б) Міністерство фінансів;

в) Державна казначейська служба;

г) Державна рахункова палата.

2. Бюджетні рахунки – це рахунки, які відкриваються в органах Державного казначейства для:

а) зарахування надходжень;

б) здійснення операцій клієнтів з бюджетними коштами;

в) вірні відповіді «а» і «б».

3. Небюджетні рахунки відкриваються в органах Державної казначейської служби України:

а) за операціями, що не належать до операцій з виконання бюджету;

б) за операціями із фінансування бюджетів;

в) для здійснення операцій клієнтів з бюджетними коштами.

4. Об’єктом бюджетного обліку є:

а) сукупність облікових процедур у процесі виконання зведеного бюджету України

б) стан і рух державних фінансових ресурсів

в) бюджетні грошові потоки доходів і видатків

5. Фінансовий облік виконання бюджету формує:

а) результати виконання бюджетів усіх рівнів;

б) узагальнені результати виконання зведеного бюджету;

в) всі відповіді вірні.

6. До основних елементів методу бухгалтерського обліку виконання бюджету належать:

а) рахунки;

б) відображення;

в) контроль.

7. До методів бухгалтерського обліку відносяться:

а) метод групування;

б) метод хронологічного і систематичного спостереження;

в) метод індексів.

8. Аналітичний облік асигнувань і видатків бюджету ведеться в розрізі:

а) головних розпорядників бюджетних коштів;

б) розпорядників 2 і 3 ступенів;

в) всі відповіді вірні.

9. Головною умовою фінансування видатків з Єдиного казначейського рахунку є:

а) наявність кошторису;

б) дебетове сальдо на Єдиному казначейському рахунку;

в) кредитове сальдо на Єдиному казначейському рахунку.

10. Дані синтетичного обліку виконання бюджету за видатками відображаються на:

а) пасивних рахунках;

б) активних рахунках;

в) контокорентних рахунках п’ятого класу.

11. Основне завдання обліку виконання бюджету полягає в:

а) повному і достовірному відображенні процесу виконання державного та місцевих бюджетів в облікових регістрах;

б) повному і достовірному відображенні процесу виконання зведеного бюджету у фінансовій звітності;

в) повному і достовірному відображенні процесу виконання державного бюджету в облікових регістрах.

12. Облікові регістри за ступенем узагальнення інформації класифікуються:

а) комбіновані, синтетичні, хронологічні;

б) комбіновані, синтетичні, аналітичні;

в) комбіновані, систематичні, хронологічні.

13. До сьомого класу Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів входять рахунки призначені:

а) для обліку операцій за видатками державного та місцевих бюджетів;

б) для обліку взаємних розрахунків з виконання державного та місцевих бюджетів;

в) для обліку операцій за доходами державного та місцевих бюджетів.

14. Облік бюджетних операцій здійснюється відповідно до:

а) бюджетного періоду;

б) рішення Рад про місцеві бюджети;

в) бюджетної резолюції.

15. Підставою записів в облікових регістрах є:

а) меморіальні ордери;

б) аналітичні рахунки;

в) бюджетні рахунки.

16. Консолідовані ресурси бюджету обліковуються на:

а) пасивних рахунках;

б) активних рахунках;

в) аналітичних рахунках.

17. Органи Державної казначейської служби ведуть бухгалтерський облік операцій з касового виконання бюджетів за видатками в розрізі:

а) розпорядників бюджетних коштів;

б) економічної суті видатків;

в) всі відповіді вірні.

18. Планові показники доходів загального та спеціального фондів Державного бюджету обліковуються на:

а) бюджетних рахунках;

б) балансових рахунках;

в) позабалансових рахунках.

19. До п’ятого класу Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів входять рахунки призначені:

а) для обліку операцій за видатками державного та місцевих бюджетів;

б) для обліку взаємних розрахунків з виконання державного та місцевих бюджетів;

в) для обліку операцій за результатом виконання державного та місцевих бюджетів.

20. До другого класу Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів входять рахунки призначені:

а) для обліку зобов’язань державного та місцевих бюджетів;

б) для обліку операцій за доходами державного та місцевих бюджетів;

в) для обліку операцій за результатом виконання державного та місцевих бюджетів.
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных