Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


ТЕМА 7. ЗВІТНІСТЬ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ
1. Установами, що отримують плату за послуги, які надаються бюджетними установами (відповідно до чинного законодавства), мають постійний характер і обов’язково плануються у кошторисі, складаються звіти за наступними формами:

а) № 4-1мд і № 4-1мм;

б) № 4-2мд і № 4-2мм;

в) № 4-3мд і № 4-3мм;

г) № 4-4мд і № 4-4мм.

2. Процедуру розгляду у Верховній Раді України річного звіту про
виконання закону про Державний бюджет України визначено:

а) Регламентом Верховної Ради України;

б) Бюджетним кодексом України;

в) Законом України «Про порядок та строки розгляду річного звіту про виконання закону про Державний бюджет України»;

г) Регламентом Кабінету Мінінстрів України

3. Зведення, складання і представлення звітності про виконання Державного бюджету України здійснюється:

а) Державною казначейською службою України;

б) Міністерством фінансів України;

в) Рахунковою палатою України.

4. Звітність про виконання Державного бюджету України є:

а) оперативною, місячною;

б) квартальною, річною;

в) усі відповіді вірні

5. За призначенням бюджетна звітність буває:

а) первинна і вторинна;

б) обов’язкова і добровільна;

в) зовнішня і внутрішня.

6. За обсягом показників звітність про виконання Державного бюджету України є:

а) первинна і консолідована;

б) централізована і децентралізована;

в) зовнішня і внутрішня.

7. Органи місцевого самоврядування надають звіти про виконання місцевих бюджетів у такий термін:

а) у двох місячний термін після закінчення бюджетного періоду;

б) у двох місячний термін після закінчення бюджетного фінансування;

в) до 20 квітня року, наступного за звітним.

8. Підставою для складання фінансової звітності з виконання бюджету є:

а) інформація яка відображена на рахунках управлінського обліку;

б) інформація яка відображена на рахунках позабалансового обліку;

в) інформація яка відображена на рахунках бюджетного обліку.

9. Річний звіт про виконання закону про Державний бюджет надається Кабінетом Міністрів України Верховній Раді України у наступний термін:

а) не пізніше 1 квітня року, наступного за звітним;

б) у двох місячний термін після закінчення бюджетного періоду;

в) до 20 квітня року, наступного за звітним.

10. Інформацію про стан Державного боргу відображає:

а) квартальна звітність органів Державної казначейської служби про виконання бюджету

б) річна звітність органів Державної казначейської служби про виконання бюджету;

в) усі відповіді вірні.

11. Довідку про повернення кредитів, наданих з Державного бюджету, складають за:

а) загальним та спеціальним фондам;

б) державному та спеціальному фондах;

в) загальному фонду та даних бухгалтерського обліку;

г) спеціальному фонду та даних бухгалтерського обліку.

12. Звіт про кредити та операції, що стосуються державних гарантійних зобов’язань, складають:

а) тільки на місцевому рівні органів Державного казначейства

б) на місцевому та центральному рівні органів Державного казначейства

в) тільки на центральному рівні органів Державного казначейства

г) на всіх рівнях органів Державного казначейства

13. Зведені квартальні звіти про виконання Державного бюджету складаються:

а) територіальними органами Державного казначейства;

б) територіальними та центральними органами Державного казначейства;

в) центральними органами Державного казначейства;

г) органами Державного казначейства всіх рівнів.

14. Звіт за доходами органи Державного казначейства складають відповідно до кодів бюджетної класифікації на підставі аналітичного обліку доходів, дані якого до складання звіту мають бути звірені з:

а) органами Міністерства доходів і зборів;

б) місцевими органами Державного казначейства;

в) Рахунковою Палатою;

г) Фінансовою інспекцією.

15. Звіт за доходами місцевого бюджету складається у розрізі таких груп:

а) податкові надходження, неподаткові надходження, державні нецільові фонди, офіційні трансферти.

б) податкові надходження, неподаткові надходження, державні цільові фонди, офіційні трансферти.

в) податкові надходження, неподаткові надходження, державні нецільові фонди, неофіційні трансферти.

г) податкові надходження, неподаткові надходження, державні цільові фонди, неофіційні трансферти.

16. У звіт за видатками вказуються:

а) видатки за соціальною та економічною класифікацією;

б) видатки за екологічною та економічною класифікацією;

в) видатки за функціональною та соціальною класифікацією;

г) видатки за функціональною та економічною класифікацією.

17. Протягом двох тижнів з дня офіційного подання Кабінетом Міністрів України річного звіту про виконання закону про Державний бюджет України, висновки про використання коштів Державного бюджету України готує та подає:

а) Рахункова палата;

б) органи Державного казначейства;

в) фінансові органи;

г) фінансове управління.

18. Окрім висновків про використання коштів Державного бюджету України подаються також:

а) пропозиції щодо усунення порушень, виявлених у звітному бюджетному періоді, та їх вдосконалення

б) оцінка ефективності використання коштів, а також пропозиції щодо усунення порушень, виявлених у звітному бюджетному періоді, та вдосконалення бюджетного процесу загалом

в) оцінка ефективності використання коштів

г) пропозиції по вдосконаленню бюджетного процесу

19. Оберіть вірне твердження:

а) Форма № 1 «Баланс» складається на підставі даних аналітичного бухгалтерського обліку на кінець кварталу. Кожна установа заповнює у балансі всі рядки

б) Форма № 1 «Баланс» складається на підставі даних аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку на початок кварталу. Кожна установа заповнює у балансі всі рядки

в) Форма №2 «Баланс» складається на підставі даних синтетичного бухгалтерського обліку на початок кварталу. Кожна установа заповнює у балансі ті рядки, які стосуються її діяльності.

г) Форма № 1 «Баланс» складається на підставі даних аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку на кінець кварталу. Кожна установа заповнює у балансі ті рядки, які стосуються її діяльності.

20. «Звіт про використання асигнувань із загального фонду з міжнародної діяльності України» складають:

а) установи, що отримують асигнування з загального фонду бюджету в іноземній валюті;

б) установи, що отримують асигнування з цільового фонду бюджету в іноземній валюті;

в) установи, що отримують асигнування з загального фонду бюджету в національній валюті;

г) установи, що отримують асигнування з цільового фонду бюджету в національній валюті.


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2020 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных