Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Нормативтік сілтемелер
Аннотация

 

 

Берілген курстық жобада алыдн-ала кернелген темірбетон бұйымдарын өндіретін цехтың технологиясы көрсетілген. Шығарылатын бұйымдар кран асты арқалық. Осы бұйымдардың курстық жұмыста негізгі және көмекші цехтардың жоспарлары, бұйымдары өніруің технологиялық картасы берілген. Бұйымдарға қолданылатын шикізат материалдардың құрамы, қолданылатын қондырғы – құралдар, технологиялық есеп – қисаптар және бұйымдарға қойылатын талаптар сипатталған.

Курстық жұмыс А4 көлемдегі форматта – беттен тұрады, құрамында: суреттер мен кестеден тұрады.

 

 

Мазмұны

 

 

Нормалық сілтемелер………………………………………………………................................

Анықтамалар…………………………………………………………………..............................

Белгілеулер мен қысқартулар………………………………………………...............................

Кіріспе……………………………………………………………………….................................

1.Өнімнің номенклатурасы және сипаттамасы...........................................................................

2. Бұйымды өндіру тәсілін таңдау................................................................................................

3. Цехтың жұмыс істеу режимі..................................................................................................... 4. Бұйымды өндірудің өндірістік бағдарламасы.........................................................................

5. Бетон араласпасы, арматуралық болат және майлағыш заттар.............................................

6. Бұйымдарды өндірудің технологиялық нобайы және түсініктемесі.....................................

7. Техникалық қондырғыларды таңдау, олардың сипаттамасы.................................................

7.1 Бетонараласпасын жайғастырғыштар,....................................................................................

7.2 Қалыптау машинасы.................................................................................................................

7.3 Арматураны керу қондырғылары............................................................................................

7.4 Бетон араласпасын тасымалдау қондырғысы........................................................................

7.5 Ішкі тасымалдау көліктері.......................................................................................................

7.6 Көтергіш көліктері....................................................................................................................

7.7 Жылумен өңдеу қондырғылары (агрегаттары).....................................................................

8. Технологиялық режимді таңдау................................................................................................

8.1 Арматураны алдын ала кернеу режимі...................................................................................

8.2 Бетон араласпасын жайғастыру..............................................................................................

8.3 Бетон араласпасын тығыздау режимі......................................................................................

8.4 Жылумен өңдеу режимі............................................................................................................

9. Өндірістік – технологиялық есептер.........................................................................................

9.1 Технологиялық цикл.................................................................................................................

9.2 Стенд санын анықтау................................................................................................................

9.3 Крандардың санын есептеу......................................................................................................

9.4 Бетон араласпасының, арматуралық элементтердің, майлағыш заттардың қажеттілігін есептеу..............................................................................................................................................

9.4.1 Бетон араласпасының қажеттілігі.........................................................................................

9.4.2 Арматура элементтерінің қажеттілігі...................................................................................

9.4.3 Майлағыш материалдарының қажеттілігі...........................................................................

9.5 Электроэнергия, технологиялық бу және сығылған ауа қажеттілігін есептеу...................

9.5.1 Электроэнергия қажеттілігі..................................................................................................

9.5.2 Технологиялық бу қажеттілігі..............................................................................................

9.5.3 Су қажеттілігін есептеу........................................................................................................

9.6 Инженер – техникалық қызметкерлерінің және жұмысшыларының санын есептеу........

10. Өндірістік техникалық бақылау..............................................................................................

11. Еңбекті қорғау және тіршілік қауіпсіздігі..............................................................................

Қорытынды......................................................................................................................................

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі.................................................................................................

 

Нормативтік сілтемелер

 

Бұл курстық жобада келесі нормативтік сілтемелер келтірілген:

МЕСТ 102 – 68 –80 Ірі толтырғыштар

МЕСТ 8736 – 85 Құмдар

МЕСТ 23464 – 79 Цементтің классификациясы

МЕСТ 7473 – 76 Бетон араласпасы.

МЕСТ 27006 – 86 Бетон құрамын таңдау ережесі

МЕСТ 10268 – 80 Ауыр бетон толтырғыштарға жауап беретін техникалық

талаптар

МЕСТ 8736-93 Құрылыс жұмыстарына арналған құм. Техникалық

жағдайлары

МЕСТ 23732-79 Бетон мен бетон араласпасына арналған су. Жалпы

техникалық талаптар

МЕСТ 13015 – 75 Темірбетон және бетон бұйымдары

МЕСТ 18105-72 Бетон. Біркелкілігі мен тығыздығын бақылау және бағалау

Анықтамалар

 

 

Бұл курстық жобада келесі анықтамалар келтірілген:

 

Темірбетон – бетон мен болат арматура біріктірілген құрылыс материалы, арматура конструкцияның созылып жатқан аймағында орналасқан әрі созылмалы кернеуді қабылдайды, қысым кернеуі бетонға беріледі.

Бетон– тиімді мөлшерде өлшеніп алынған тас, құм, тұтқыр зат және суды мұқият араласпаның нәтижесінде алынған бетон араласпасының физика – химиялық процестердің арқасында қатуынан пайда болған жасанды тас материалды айтады.

Цемент– гидравликалық қасиеті бар, яғни сумен араластырғанда созымды қамыр болып ауада, сонымен қатар, суда да қататын тұтқыр заттардың жалпы аты.

Арматура–болат стержендерді және әртүрлі сымдарды (шеңберлі, профилі периодтық), арқандарды, торларды, каркастарды (жалпақ және көлемдік), темірбетонды конструктивті элементтерінің құрамындағы болатын негізгі бөлікті айтады.

Жұмысшы арматура – ең басты элемент; темірбетон конструкциядағы сыртқы жүк әсерлерден және ішкі кернеулерден пайда болған созу немесе қысу жігерін қабылдаушы арматура.

Бөліп тұратын арматура – қосалқы элемент, жұмысшы болат арматуралардың арасындағы жігерлерді біркелкі орналастырады.

Конструктивті арматура – қалыптау, тасымалдау, монтаждау кезінде конструкцияға енгізілетін және оның бүтіндігін сақтайтын арматура.

Монтажды арматура – қалын бетон конструкциялардағы жұмысшы стержендердің бекітуін қамсыздандырады.

Нағыз тығыздық – абсалюттік тығыз жағдайдағы бірлік көлемінің салмағы.

Кеуектілік – материалдың көлемінде бос қуыстардың мөлшерін көрсететін өлшем.

Беріктік – материалдың сыртқы күштердің әсерінен күйрету немесе қарсыласу қасиеті.

Қаттылық – материалдың өз бойына өзінен қатты заттың енуіне қарсыласуы.

 


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2023 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных