Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Практична робота №3
Тема: Будова хромосом. Мітотичний поділ клітин. Порівняння мітозу і мейозу.

Мета: Вивчити зовнішню будову хромосом, навчитись визначати їхню кількість, знаходити гомологічні хромосоми розрізняти аутосоми від статевих хромосом, розпізнавати фази мітозу, визначати його біологічну роль для існування живих структур, порівняти два можливих процеси ділення клітин.

Будова хромосом.

Теоретичні відомості

Хромосоми - це складні структури вищих живих організмів, які складаються з генів (нуклеїнових кислот - ДНК і РНК), містяться в ядрі і зберігають спадкову інформацію.

Сукупність хромосом характерна для клітин організму даного виду складає їхній каріотип (хромосомний набір).

Хромосоми складаються із спаралізованих ниток ДНК, які зв'язуються з білками - пістонами, утворюють структуру, яка називається хроматида.

Схема будови хромосоми в пізній профазі та метафазі мітозу.

1- хроматида; 3 - коротке плече;

- центромера; 4 - довге плече

 

Метафазна пластинка людини.

- велика метацентрична хромосома

- маленька акроцентрична хромосома

- велика субметацентрична хромосома

- маленька метацентрична хромосома

- середня акроцентрична хромосома.

Для нормального каріотипу характерно наступне:

присутня нормальна кількість хромосом,

всі хромосоми представлені парами гомологічних один одному хромосом,

кожна хромосома має нормальне будову: характерне для неї розташування Центромера, співвідношення і будова плечей, відсутні хромосомні мутації.

Каріограмма - це зображення всіх хромосом диплоїдного набору клітини, які розподілені по групах і розташовані один за одним у порядку зменшення розмірів з урахуванням індивідуальних особливостей кожної хромосоми.

Розрізняють такі типи хромосом людини

Типи хромосом людини

Метацентрічні, рівноплечі хромосоми: первинна перетяжка (Центромера) розташована в центрі (посередині) хромосоми, плечі хромосоми однакові.

Субметацентричні, майже равноплечні хромосоми: Центромера знаходиться недалеко від середини хромосоми, плечі хромосоми не дуже відрізняються по довжині.

Акроцентричні, дуже нерівноплечні хромосоми: Центромера знаходиться дуже далеко від центру (середини) хромосоми, плечі хромосоми істотно розрізняються по довжині.

На малюнку представлена каріограмма чоловіка з нормальним каріотипом.

У прямокутній рамці показані статеві хромосоми жінки з нормальним каріотипом.

Аналіз каріограми людини.

Аналізуючи каріограмму, звертають увагу на наступні її ознаки:

загальна кількість хромосом;

парність або непарної тих чи інших хромосом;

кількість та вид статевих хромосом;

наявність тих чи інших аномалій числа хромосом.

При аналізі каріограмми людини варто дотримуватися наступної послідовності дій.

Пронумеруйте пари гомологічних хромосом;

Знайдіть на каріограммі аутосоми і статеві хромосоми. Статеві хромосоми звичайно розташовують окремо від аутосом. Нормальна каріограмма містить 22 пари аутосом і 1 пару статевих хромосом.

Каріограмма хворої людини може містити 45 - 46 аутосом та 1-3 статевих хромосоми.

Визначте стать людини за його каріограмою. Для цього уважно вивчіть статеві хромосоми.

Якщо всі вони однакові, середнього розміру і метацентричні, отже всі вони - X-хромосоми, а перед вами каріограмма жіночого організму.

Якщо серед статевих хромосом є невелика акроцентріческая хромосома, означає це - V-хромосома, а перед вами каріограмма чоловічого організму.

Подивіться, чи всі хромосоми представлені парами.

• Якщо каріограмма містить 23 пари хромосом, значить перед вами нормальна каріограмма людини.

• Якщо в каріограммі ті чи інші хромосоми представлені 1 або 3 хромосомами, значить
перед вами каріограмма з геномною мутацією - відсутністю або надлишком хромосом. У
цьому випадку каріограмма містить 45 або 47 хромосом.

• Визначте порядковий номер пари хромосом, в якої виявлено геномну мутацію.
Найчастіше зустрічаються такі аномалії:

1.

Порівняйте каріограми здорових і хворих людей.

2. Мітотичний поділ клітин.

Непрямий поділ клітин носить назву мітозу або каріокінезу. Мітоз забезпечує збільшення числа клітин багатоклітинних організмів і чисельності одноклітинних організмів. Для мітозу характерний суворо рівномірний поділ хромосом, які несуть спадкову інформацію, між дочірніми клітинами.

У ході мітозу виникають послідовні фази з чіткою морфологічною картиною (про-, мета-, ана-, телофаза). Між фазами поділу клітина перебуває у спокої-інтерфазі, протягом якої протікає підготовка до поділу.

Хід роботи.

1.Розгляньте мікропрепарат поздовжнього розрізу корінця цибулі при великому збільшенні, знайдіть зони кореня. Порівняйте побачене з мікрофотографією і схемою. Виконайте схематичний малюнок у себе в зошитах.

2.Знайдіть в зоні поділу корінця цибулі клітини в стадії профази, метафази, анафази, телофази, порівняйте їх, побачене замалюйте, вказавши словами, що саме відбувається з клітиною, її ядром, та хромосомами в цих фазах.

Поміркуйте, чи відбувається мітоз в клітинах, що не мають ядра, чому?

3. Порівняння мітозу і мейозу.

Заповніть таблицю.

Порівняльна характеристика мітозу та мейозу.

 

Ознаки для порівняння Мітоз Мейоз
Біологічне значення    
Для яких клітин характерний    
Набір хромосом перед поділом    
Набір хромосом після поділу    
Кількість поділів    
Кількість утворених клітин    
Відмінності процесів у профазі мітозу та профазі І поділу мейозу    
Особливості інтерфази    

Зробіть висновки по роботі.

Домашнє завдання. Повторити § 17 – 18. Дати відповіді на контрольні запитання в кінці параграфів.

 

Мітоз. I—III — профаза IV — метафаза;

V—VI — анафаза VII—VIII — телофаза


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2023 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных