Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Практична робота №5
Тема: Розв’язання типових задач з генетики. Моногібридне і дигібридне схрещування.

Мета: Навчитись розв’язувати елементарні задачі з генетики на моногібридне схрещування,проміжне успадкування та аналізуючи схрещування ,визначати генотип і фенотип потомства за генотипом і фенотипом батьків і навпаки.

Теоретичні відомості

Алгоритм розв 'язання деяких задач

Визначте домінантну й рецесивну ознаки за умовою задачі чи малюн­ком (якщо він додається).

Введіть буквені позначення домінантної і рецесивної ознак.

Запишіть генотипи особин з рецесивною ознакою або особин з відо­мим за умовою задачі генотипом та їхні гамети.

Запишіть передбачувані генотипи для особин, у яких гамети відомі, враховуючи при цьому таке:

а)один з генів успадковується від особини з рецесивною ознакою;

б)рецесивна ознака виявляється у гомозиготної особини;

в)третя фенотипна група виявляється за неповного домінування генів.

Складіть схему схрещування. Запишіть генотипи гібридів та їхні га­мети в решітку Пеннета по горизонталі й вертикалі.Запишіть генотипи потомства в клітинках перетину.Визначте співвідношення фенотипів у поколіннях.

Деякі правила, що полегшують розв'язання генетичних задач.

Правило перше.Якщо після схрещування двох фенотипно однакових особин у їхніх нащадків спостерігається розщеплення ознак, то ці особини гетерозиготні.

Правило друге.Якщо внаслідок схрещування особин, що відрізняють­ся фенотипно за однією парою ознак, з'являється потомство, у якого спосте­рігається розщеплення за тією ж парою ознак, то одна з батьківських осо­бин була гетерозиготною, а друга — гомозиготною рецесивною.

Правило третє.Якщо внаслідок схрещування фенотипно однакових (за однією парою ознак) особин у першому поколінні гібридів відбувається роз­щеплення ознак на три фенотипні групи 1 : 2 : 1, то це свідчить про неповне домінування ознаки і про те, що батьківські особини є гетерозиготними.

Правило четверте

Якщо внаслідок схрещування двох фенотипно од­накових особин в потомстві відбувається розщеплення ознак у співвідношен­ні 9 : 3 : 3 : 1, то вони були дигетерозиготними. Якщо внаслідок схрещування двох фенотипно однакових особин у нащадків відбувається розщеплення ознак у співвідношеннях 9 : 3 : 4; 9 : 6 : 1; 9 : 7; 12 : 3 : 1; 13 : 3 або 15 : 1, то це свідчить про взаємодію і снів, причому розщеплення у співвідношеннях 9:3:4;9:6:1та9:7є ознакою комплементарної взаємодії генів, а в співвідношеннях 12 :3 : 1; 13 : 3 та 15 : 1 — їхньої епістатичної взаємодії.

Практична частина

1. Розв’язання типових задач на моногібридне схрещування.

2. Розв’язання типових задач на проміжне успадкування.

3. Розв’язання типових задач на аналізуюче схрещування.

4. Розв’язання типових задач на дигібридне схрещування

Приклади розв'язування задач на моногібридне схрещування

Повне домінування

1. У персика опушений плід домінує над гладеньким. Якими будуть:

1) гібриди F1 і F2, якщо схрестити гомозиготний персик з опушеними плодами з гомозиготним, що має гладенькі плоди?

2) потомки від зворотного схрещування рослин F1 з батьківською опушеною формою?

3) потомки від аналізуючого схрещування рослин F1 з батьківською формою, у якої плоди гладенькі?

Розв'язування:

В - плоди з опушкою; b - гладенькі плоди.

1) обидві гомозиготні батьківські форми утворюють однотипні гамети В та b. При ймовірній зустрічі кожної материнської гамети з батьківською утворюються однакові зиготи, тобто перше покоління буде однотипним - Вb Усі рослини F1 мають плоди з опушкою, тому що несуть у собі домінантний алель В. Генотипи в F2 будуть такими:

F1 Вb х Вb

F2 ІВВ : 2Вb : 1bb;

2) знаючи генотипи рослин F1 і батьків, записуємо схему схрещування гібридів F1 з їх домінантною батьківською формою (зворотне схрещування):

Р Вb х ВВ

F3 2ВВ:2Вb.

Усі зигоги мають домінантний ген В, тому все потомство за фенотипом однотипне - з опушеними плодами;

3) записуємо схему схрещування гібридів F1 з їх батьківською формою (аналізуюче схрещування):

Р Вb х bb

F3 2Вb: 2bb

Відповідь: 1) усі рослини F1 мають опушені плоди, генотип Вb; 2) гено-типи потомків від схрещування рослин F1 (Вb) з формою ВВ були 1ВВ: ІВb, за фенотипом усі опушені; 3) генотипи потомків від аналізуючого схрещування 1Вb: 1bb, за фенотипом опушені і гладенькі у співвідношенні 1:1.

Задачі для самостійного розвязування

Варіант 1 Варіант2
1 Глухота — рецесивна ознака, зумовлена різними аутосомними генами. За якої умови в глухих батьків народяться нормальні діти? Чи буде в дитини спостерігатись відсутність емалі на зубах(ознака домінантна),якщо батько має нормальні зуби,а в матері є ця аномалія?Батько матері мав нормальні зуби.
2 Плоди томату бувають круглими і грушоподібними. Ген круглої форми домінує: 1) якими будуть генотипи батьківських рослин, якщо серед потомства виявилось круглих і грушоподібних плодів порівну? 2) у парниках овочевого господарства висаджена розсада томатів, вирощена з гібридного насіння. 31750 кущів цієї розсади дали плоди грушоподібної форми, а 95250 - круглої. Скільки серед них гетерозиготних кущів? При схрещуванні рослин із червоними квітами з рослинами з рожевими квітами половина потомства мала червоні квіти,а половина рожеві. Визначте генотипи батьків,якщо червоний колір-домінантний. Яке буде потомство від схрещування таких особин між собою?
3 Альбінізм - рецесивна ознака. В сім'ї, де один із батьків - альбінос, а інший - нормальний, народилися близнюки, один з яких був альбіносом яка ймовірність народження наступної дитини альбіносом У людини рецесивний алель зумовлює глухонімоту,домінантний-нормальний слух. Від шлюбу глухонімої жінки з нормальним чоловіком народилась дитина глухоніма. Визначте генотипи батьків.

.Неповне домінування.

Проміжне успадкування

При схрещуванні між собою рослини червоноплодної суниці завжди дають потомство з червоними ягодами, а рослини білоплодної - з білими ягодами. Потомство від схрещування цих сортів має рожеві ягоди. Яке потомство виникне при схрещуванні між собою рослин суниці з рожевими ягодами, якщо допустити моногенний контроль цієї ознаки? Яке потомство буде отримане від зворотних схрещувань, рожевоплодних рослин з вихідними батьківськими сортами?

Розв'язування:

А - червоні ягоди; а - білі ягоди;

АА - червоні ягоди; Аа - рожеві ягоди; аа - білі ягоди.

1) Р Аа (рожев.) х Аа(рожев.)

ІАА (черв.): 2Аа (рожев.): Іаа (біл.);

2) Р Аа (рожев.) хАА(черв.)

ІАА (черв.): ІАа (рожев.);

3) Р Аа (рожев.) х аа(біл.)

ІАа (рожев.): Іаа (біл).

Відповідь: 1) 25% червоноплодних рослин (АА), 50% рожевоплодних (Аа), 25% білоплодних (аа); 2) 50% червоноплодних (АА), 50% рожевоплодних (Аа); 3) 50% рожевоплодних (Аа); 50% білоплодних (аа).

Задачі для самостійного розвязування

  Варіант 1 Варіант2
Кохинурових норок (світле забарвлення хутра із чорним хрестом на спині) одержують в результаті схрещування білих норок з темними Схрещування білих норок дає біле потомство, а схрещування між собою темних норок — темне. На звірофермі від схрещування кохинурових норок отримали поомство, серед якого 152 кохинурових норки. Визначте забарвлення хутра решти потомства та його ймовірну кількість.   У спорідненому шлюбі між двома носіями брахідактилії середньої ступеня тяжкості народилася дитина, у якої не вистачало пальців на руках і ногах, а також було багато інших порушень в будові скелета і дитина померла в однорічному віці. Проте в наступноїдитини (як і батьків) спостерігалась аномалія пальців тільки середнього ступеня важкості. Чи можливе народження в цій сім'ї здорової дитини?  
Аутосомний ген А з неповним домінуванням у гомозиготному стані спричиняє сильну деформацію кінцівок, але в гетерозигот зумовлює лише вкорочення пальців (брахідактилію). Визначте можливі феноти­пи дітей у сім'ї, якщо один з батьків здоровий, а в іншого — брахідактилія.   Домінантний ген А зумовлює розвиток у людини нормальних очних яблук, а рецесивний ген а детермінує майже повну їх відсутність (анофтальмію). Поєднання генів А і а у генотипі людини визначає розвиток очних яблук малого розміру (мікрофтальмію). Які розміри очних яблук будуть у потомків Аа якщо чоловік з анофтальмією одружився із жінкою, що має нормальні очі?  
У редьки коренеплід може бути довгастим, круглим або овальним. Піс­ля схрещування між собою форм з овальними коренеплодами одержали розщеплення: 121 рослина з довгастими коренеплодами, 119—3 круг­лими, 243 — з овальними. Якими можуть бути потомки від самозапи­лення рослин, що мають:а)довгастий коренеплід;б)круглий коренеплід? Для створення великого поголів'я породи шортгорнів фермер схрещував чалих бугаїв із чалими коровами. Яку частину в потомстві станови­щі: а) руді; б) чалі; в) білі тварини? (Чалий колір шерсті — проміжний, з'являється у потомстві від схрещування гомозиготних білих і рудих тварин).  

Аналізуюче схрещування

У курей розоподібний гребінь домінує над простим. Птахівник підозрює, що деякі з віандотів, які мають розоподібний гребінь, гетерозиготні за чинником простого гребеня. Як установити, чи вони гетерозиготні?

Розв'язування:

А - розоподібний гребінь, а - простий гребінь; АА - розоподібний гребінь, Аа - розоподібний гребінь, аа - простий гребінь.

1) Р АА (роз.) х аа (прост)

F1 Аа (роз);

2) Р Аа(роз.) х аа(прост.)

F1 ІАа(рог): 1 аа(прост.).

Відповідь: якщо курка була гомозиготна, то при схрещуванні з півнем, що має простий гребінь, розщеплення не відбудеться, усе потомство буде мати розоподібний гребінь. Якщо ж курка була гетерозиготна, то відбудеться розщеплення у співвідношенні 50% з розоподібним гребенем, 50% - з простим.

Задачі для самостійного розвязування

  Варіант 1 Варіант2
У курей нормальне оперення домінує над шовковистим. Є півень з нормальним оперенням,генотип якого невідомий. Визначити його генотип У гороху ген гладенької поверхні домінує над геном зморшкуватої. Після запилення рослин з гладеньким насінням пилком зморшкуватого все потомство має гладеньке насіння. Чи можна встановити генотипи батьків?  
У людей ген нормального слуху домінує над геном глухоти. В сімї народилась здорова дитина,батько якої мав прихований ген глухоти. Як визначити генотип дитини. Спадково глухоніма жінка одружилась з чоловіком ,що має нормальний слух.У них народилась глухоніма дитина.Чи можна визначити генотипи батьків?

Приклади розв'язування задач на дигібридне схрещування

Дигібридне схрещування

У F1 від схрещування червоноколосих безостих рослин пшениці з білоколосими остистими всі рослини виявилися червоноколосими безостими, а в F2 відбулося розщеплення: 159 червоноколосих безостих, 48 червоноколосих остистих, 57 білоколосих безостих, 16 білоколосих остистих: 1) Як успадковуються ознаки? 2) Визначте генотипи вихідних рослин. Яка частина рослин F2 буде гетерозиготною за обома ознаками? 3) Яке розщеплення ви очікуєте одержати в аналізуючому схрещуванні та яку форму слід використати як аналізатор?

Розв'язування:

У F1 потомство одноманітне. Тому батьківські рослини, вірогідно, гомозиготні.

Оскільки в F2 спостерігається розщеплення на 4 класи у співвідношенні 9:З:3:1 з перевагою червоноколосих безостих над білоколосими остистими, допускаємо дигенну успадкованість, тоді генотипи вихідних рослин будуть ААВВ та ааbb, а гібридів F1 - АаВb.Для визначення частини рослин F2, гетерозиготних за обома ознаками, побудуємо решітку Пеннета та підкреслимо дигетерозиготи:

Р АаВb х АаВb

♀ ♂ AB Ab aB ab
AB AABB AABb AaBB AaBb
Ab AABb Aabb AaBb Aabb
aB AaBB AaBb AaBB aaBb
ab AaBb Aabb AaBb aabb

 

Таким чином, частка дигетерозигот складає 4/16, або 25% від одержаних генотипів.Для проведення аналізуючого схрещування слід використати білоколосі остисті рослини з генотипом ааbb. У результаті схрещування гібридів F1 АаВb з гомозиготним рецесивом ааbb розщеплення в потомстві повинно бути в співвідношенні 1:1:1:1. Перевіримо та решіткою Пеннета:

Р АаВb х ааbb

 

♂ ♀ AB Ab AB ab
ab AaBb Aabb AaBb aabb

Відповідь: 1) ознаки успадковуються незалежно. Безостість домінує над остистістю, червоний колір колосу над білим; 2) генотипи вихідних рослин ААВВ, ааbb; серед рослин другого покоління 25% будуть гетерозиготними за обома ознаками; 3) у аналізуючому схрещуванні очікуване розщеплення 1:1:1:1. Як аналізатор використовуємо білоколосі остисті рослини.

Задачі для самостійного розвязування

  Варіант1 Варіант2
1 У вівса нормальний зріст домінує над гігантизмом, а рання стиглість над пізньою. Ознаки успадковуються незалежно. Схрещуються рослини ранньої стиглості і нормальним зростом з гігантом пізньої стиглості. Вихідні рослини гомозиготні. У якому поколінні та з якою ймовірністю з'являться гомозиготні гіганти ранньої стиглості? Чорна масть великої рогатої худоби домінує над рудою, а білоголовість -над суцільним забарвленням голови. Яке потомство можна отримати від схрещування гетерозиготного чорною бика з суцільним забарвленням голови з рудою білоголовою коровою, якою останнім гетерозиготна за білоголовістю? Гени цих обох ознак знаходяться в різних хромосомах.
2 Якими можуть бути діти від шлюбу блакитноокого чоловіка, хворого на гіпертонію з кароокою (гетерозигота) здоровою жінкою? Карий колір очей і гіпертонія домінантні ознаки. У батьків з нормальною пігментацією шкіри і кучерявим волоссям народився син-альбінос із гладеньким волоссям (обидві ознаки рецесивні, зчеплення повне). Яка ймовірність народження в цій сім’ї другої дитини, за фенотипом подібної до матері? Чи може у цих батьків народитися кучерява дочка-альбінос?
3 Батько глухонімий(рецесивна ознака) з гіпертонією(домінантна ознака),а мати здорова . У них народилась глухоніма дитина з гіпертонією.Чи можна стверджувати,що всі ці ознаки дитина успадкувала від батька? Які ознаки матимуть гібридні помідори ,одержані внаслідок запилення рослин із червоними з прозорою шкірочкою , пилком жовтих томатів із матовою шкірочкою?Яке потомство отримаємо внаслідок схрещування таких гібридів?Червоний колір і матова шкірочка плодів-домінантна ознака,а жовтий колір і прозора-рецесивний.

Контрольні запитання та завдання

1.Поміркуйте, чи можна завдяки розв'язанню генетичних задач встановити можливий прояв тих чи інших ознак в поколінні з абсолютною точністю, чому?

2.Чи завжди і для всього справедливі закони Менделя?

3.Що таке аналізуюче схрещування?

4.Що таке неповне домінування?Проміжне успадкування?Дигібридне схрещування?

Контрольні задачі.

1. Ген раннього облисіння домінантний у чоловіка і рецесивний у жінки (ген знаходиться в аутосомі). Лисий гомозиготний чоловік без ласто­виння одружився з жінкою, яка має густе волосся й ластовиння. Яка ймовірність народження дочок і синів без ластовиння і з раннім обли­сінням, якщо батько жінки був лисим гомозиготним і без ластовиння (ластовиння — домінантна ознака)?

2.Серпоподібно-клітинна анемія успадковується як неповністю домінантна аутосомна ознака. Гомозиготні індивідууми вмирають зазвичай з настанням статевої зрілості; гетерозиготні— життєздатні, анемія у них виявляється субклінічно. Малярійний плазмодій не може використовувати для свого живлення с-гемоглобін. Тому люди, які мають цю форму гемоглобіну, не хворіють на малярію. Яка імовірність народженнядітей,стійких до малярії, у сім'ї, де батько гетерозиготний щодо серпоподібно-клітинної анемії, а мати — здорова?

 

3.Таласемія успадковується як неповністю домінантна аутосомна ознака. У гомозигот це захворювання спричиняє смерть у 90-95% випадків, а в і гетерозит розвивається у відносно легкій формі. Яка вірогідність наро­дження здорової дитини в сім'ї, де перша дитина й батько хворі на лег­ку форму таласемії, а мати — здорова?

 

4.У медико-генетичну консультацію звернулось подружжя з питанням, чи можуть у них народитись здорові діти. У сім'ї було троє дітей. Двоє народилися мертвими з аненцефалією, а одна — з важкою клінічною картиною хвороби. Який прогноз можна дати щодо народження в цього подружжя здорової дитини?

 

5.Яка ймовірність народження здорової дитини в батьків, якщо аналізами них і в їхньої першої дитини виявлено підвищений вміст цистину в се­чі? Цистинурія — захворювання, що визначається рецесивним геном: у і гомозигот у нирках утворюються цистинові камені, а в гетерозигот спостерігається підвищений вміст цистину в сечі. Як успадковується цистенурія?

 

6. Форма чашечки у квітці суниць може бути нормальною, зумовлені неповністю домінантним геном, і листкоподібною, що обумовлює його рецесивною алеллю. У гетерозигот чашечки мають проміжну форму. Визначте можливі генотипи й фенотипи рослин, отриманих схрещування гетерозигот з проміжною формою чашечки.

 

7.У людини серпоподібно-клітинна анемія — рецесивна ознака. Гомозиготи за рецесивним геном гинуть у ранньому віці від гемолітичної анемії. У гетерозигот захворювання розвивається в легкій формі. Визначте, яка ймовірність народження здорових дітей і дітей з легкою формою захворювання в батьків, які страждають легкою формою серпоподібно- клітинної анемії?

 

8. Схрестили дві форми суниць: червоноплідну й білоплідну. Гібриди ма­ють рожеві плоди. Якими за генотипом і фенотипом будуть рослини від схрещування між собою гібридів з рожевими плодами?

 

9.Від схрещування двох форм нічної красуні одержали гібриди, 25% як мали червоні, 50% — рожеві, а 25% — білі квітки. Визначте генотипи і фенотипи батьківських рослин.

 

10.Батько глухонімий(рецесивна ознака) з гіпертонією(домінантна ознака),а мати здорова . У них народилась глухоніма дитина з гіпертонією.Чи можна стверджувати,що всі ці ознаки дитина успадкувала від батька

 

11.Батько хворіє на мігрень(домінантна ознака),а мати здорова.У батька нормальний слух,у матері також,але вона має рецесивний алель глухоти. Яка ймовірність народження у них дитини з обома хворобами, якщо батько гетерозиготний за обома ознаками?

12..Жінка з блакитними очима і темним волоссям вийшла заміж за карооко­го чоловіка зі світлим волоссям. Відомо, що в батька дружини очі карі, а в матері — блакитні, батько дружини темноволосий, а мати — світло­волоса. У батька чоловіка блакитні очі та світле волосся, у його мате­рі — карі очі й темне волосся. Визначте генотипи згаданих осіб. Якими можуть бути діти від цього шлюбу?

 

13.У батька були карі очі й довгі вії, а в матері — сірі очі й короткі вії. Ба­тько був гомозиготний за цими ознаками. Які ознаки будуть у їхніх ді­тей, якщо ці ознаки перебувають у різних хромосомах? Карі очі й довгі вії — ознаки домінантні. У яких шлюбах у їхніх онуків можуть народи­тися діти із сірими очима й довгими віями?

 

14.Схрестили мишей, які мають чорне домінантне забарвлення шерсті й довгі вуха, з мишами, що мають рецесивне коричневе забарвлення шер­сті та короткі вуха. Ген довгих вух є домінантним. Визначте відсоток генотипів серед потомства у Р2, які відповідають генотипам батьків Р2.

 

15.У пшениці довге стебло і безосте колосся — домінантні ознаки, коротке стебло і остисте колосся — рецесивні. Схрестили пшеницю, яка має до­мінантні ознаки, із пшеницею, що має рецесивні ознаки. Який відсоток рослин з батьківськими генотипами утвориться в другому поколінні?Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2021 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных