Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Визначення густини нафти
 

3.1 Мета і завдання

Метою роботи є отримання студентами практичних навичок визначення густини нафти різними способами.

При виконанні цієї роботи перед студентами ставиться завдання:

- освоїти методику визначення густин нафти за допомогою ареометра та пікнометра.

3.2 Теоретичні положення

Густина вимірюється масою тіла, що міститься в одиниці його об’єму і в системі СІ має розмірність кг/ м3.

На практиці часто користуються відносною густиною, під якою розуміють відношення густини нафти при температурі 200С до густини води при температурі 4 0С.

Відносна густина є безрозмірною величиною і позначається .

Густина нафти значно змінюється в залежності від температури. Тому при визначенні густини нафти паралельно слід визначати також і температуру досліджуваної проби нафти. В тих випадках, коли густина нафти визначається не при температурі 200С, а при будь-якій іншій температурі t0С, тоді її значення можна перерахувати до нормальних умов .

Густина нафти є важливим і універсальним фізичним параметром, що використовується для характеристики нафти. Значення густини нафти потрібно при розгляді питання формування родовищ, а також при підрахунку запасів нафти в покладі, при проектуванні розробки родовищ нафти тощо.

Крім температури, густина нафти залежить від типу та кількості хімічних сполук, що входять в нафту. Головний вплив мають кількість світлих фракцій та смолисто - асфальтенових речовин.

Нафти, що містять в своєму складі переважно метанові і нафтенові вуглеводні, є легшими за густиною, ніж нафти, що збагачені ароматичними вуглеводнями. В пластових умовах густина нафти значно знижується за рахунок присутності розчиненого газу, і збільшення температури.

Величина густини нафти в поверхневих умовах коливається в межах від 770 до 1000 кг/м3, але важно значення густини нафти знаходиться в межах 820-900 кг/м3.Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2022 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных