Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Організація фінансового обліку капітальних інвестицій на підприємстві
У процесі капітального інвестування діяльності підприємства задіяні різні його підрозділи та багато працівників-виконавців. Одні з них укладають угоди на виконання будівельних робіт та контролюють процеси їх виконання, інші закуповують виробниче обладнання, матеріали та інші цінності для потреб інвестиційної діяльності, виконують роботи з монтажу і ін. Діяльність цих підрозділів щодо отримання від постачальників та підрядників, самостійного оформлення та передачі до бухгалтерії первинних документів підлягає відповідному регулюванню та координуванню.

З цією метою на підприємстві необхідно:

1. Затвердити підрозділи (служби) відповідальні за окремі напрямки капітального інвестування. Так, наприклад, за управлінням (відділом, бюро) капітального будівництва закріплюють такі види діяльності як виконання будівельно-монтажних робіт, придбання будівельних матеріалів і конструкцій та загальне управління діяльністю з капітального інвестування. Служба головного механіка повинна координувати дії щодо придбання, встановлення та впровадження в експлуатацію виробничого устаткування. Аналогічно й за іншими підрозділами (відділ головного енергетика, головного метролога, транспортний, господарський тощо) закріплюються конкретні функції з капітального інвестування щодо придбання енергетичного обладнання, транспортних засобів, контрольно-вимірювальних приладів, виробничого та господарського інвентарю тощо.

2. Важливою передумовою забезпечення раціональної організації ведення бухгалтерського обліку капітальних інвестицій є закріплення спеціально обладнаних майданчиків та складських приміщень для приймання і зберігання матеріальних цінностей, призначених для використання у сфері капітального інвестування. Очевидно, що працівники цих підрозділів мають бути відповідальними за виконання вказаних операцій, ведення складського обліку та оформлення документів і їх своєчасне здавання до бухгалтерії для виконання облікових операцій.

3. Для належного функціонування системи обліку капітальних інвестицій необхідно визначити порядок передачі матеріальних оборотних активів для використання їх у сфері капітального інвестування та документального оформлення вказаних операцій. Це особливо актуально для забезпечення виконання робіт щодо капітального інвестування потреб підприємства господарським способом (виготовлення нестандартного обладнання, інвентарю, виконання будівельно-монтажних робіт тощо). При цьому, має функціонувати чітка система відкриття замовлень на виконання робіт, визначення їх планової собівартості, нормування використання матеріальних та трудових ресурсів, документування зазначених операцій тощо.

4. Затвердити форми первинних документів для окремих операцій, які необхідно використовувати у процесі інвестиційної діяльності (акти, накладні, відомості, звіти тощо).

5. Встановити терміни та порядок передачі до бухгалтерії первинних та інших документів, необхідних для відображення інвестиційних операцій.

6. Визначити порядок здійснення аналітичного та синтетичного обліку капітальних інвестицій.

Для синтетичного обліку капітальних інвестицій, відповідно до вимог Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку [4], використовують рахунок 15 “Капітальні інвестиції”, який має субрахунки:

- 151 “Капітальне будівництво”;

- 152 “Придбання (виготовлення) основних засобів”;

- 153 “Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів”;

- 154 “Придбання (створення) нематеріальних активів”;

- 155 “Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів”.

За дебетом рахунку 15 “Капітальні інвестиції”відображається збільшення зазнаних витрат на придбання, створення чи вирощування матеріальних та нематеріальних необоротних активів,аза кредитом-їх зменшення, зазвичай, зарахування об’єктів до складу необоротних активів.

На субрахунку 151 “Капітальне будівництво” відображаються витрати на будівництво, що здійснюється як підрядним так і господарським способами для власних потреб підприємства.

На цьому субрахунку також здійснюють облік устаткування, що підлягає

монтажу в процесі будівництва, оплачені підрядникам аванси, передбачені угодами, а також доцільно обліковувати будівельні матеріали, конструкції та інші цінності, придбані підприємством виключно для потреб його діяльності з капітального інвестування.

Субрахунок 152 “Придбання (виготовлення) основних засобів” призначений для обліку витрат на придбання або виготовлення матеріальних активів, які обліковують у складі основних засобів (крім будівництва).

На субрахунку 153 “Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів” відображають витрати підприємства на придбання або виготовлення власними силами матеріальних активів, облік яких ведеться на рахунку 11 “Інші необоротні матеріальні активи”.

На субрахунку 154 “Придбання (створення) нематеріальних активів” відображаються витрати підприємства на придбання або створення власними силами активів, облік яких здійснюють на рахунку 12 “Нематеріальні активи”.

На субрахунку 155 “Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів” обліковують витрати на формування основного стада робочої та продуктивної худоби (крім тварин, які обліковуються на рахунку 21 “Тварини на вирощуванні та відгодівлі”) і багаторічних насаджень.

Аналітичний облік капітальних інвестицій необхідно здійснювати на кожному субрахунку за видами (групами) основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, нематеріальних активів, довгострокових біологічних активів, а також по кожному із облікових об’єктів капітального інвестування.

Для належного функціонування системи аналітичного обліку капітальних інвестицій, необхідно для кожного із наведених вище субрахунків передбачити перелік можливих статей аналітичного обліку та визначити систему їх кодування. При цьому, доцільно забезпечити формування на рахунку 15 “Капітальні інвестиції” інформації про всі види витрат у процесі здійснення діяльності з капітального інвестування (авансова оплата за передбачувані роботи та послуги; попередня оплата за будівельні матеріали та конструкції; вартість придбаних матеріалів та конструкцій, обладнання тощо, які зберігаються на складах; незавершені будівельно-монтажні роботи і ін.), незалежно від їх виду та стану готовності робіт.

Приклад групування інвестиційних витрат за їх статтями у розрізі субрахунків рахунку 15 “Капітальні інвестиції” наведено у табл. 3.1.

Важливим критерієм належної організації аналітичного обліку витрат на субрахунках рахунку 15 “Капітальні інвестиції” є забезпечення адресного відображення усіх прямих та непрямих витрат за кожним обліковим об’єктом, який, після завершення виконання повного комплексу інвестиційних робіт, зараховують до відповідної групи у складі основних засобів (рахунок 10 “Основні засоби), малоцінних та інших необоротних матеріальних активів (рахунок 11 “Інші необоротні матеріальні активи”, нематеріальних активів (рахунок 12 “Нематеріальні активи”) та довгострокових біологічних активів (рахунок 16 “Довгострокові біологічні активи”).

Таблиця 3.1
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных