Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Беларуская литаратурная мова адрозниваецца ад прастамоунай узаконенными нормами
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Арфаэпичныя нормы –гэта правила вымаулення галосных и зычных гукау, правилы вымаулення гукавых спалучэнняу, правилы интанацыи.

Акцэнталагичныя нормы-ситэма нациску у сучаснай беларускай мове. Пры яго дапамозе адрозниваюцца розныя ловы : кара и кара, руки и руки, рассыпаць-рассыпаць, праыклад-прыклад.

Арфаграфичныя нормы-правила перадачы гукау и их спалучэнняу, увогуле перадача вуснай мовы на письме.

Пунктуацыйныя нормы –патрабуюць правильнай пастаноуки знакау прыпынкуу письмовым тэксте.

Лексичныя нормы-(замацаваны пераважна у тлумачальных слоуниках)-прадуглежваюць ужыванне слоу ва уласцивых им значэннях и правильнае сэнсавае их спалучэнне.

Синтаксичныя-замацоуваюць правильнае ужыванне словазлучэнняу, и дакладную пабудову сказа.

Словаутваральныя нормы-патрабуюць правильнага падзелу слова на значымыя частки

Марфалагичныя нормы-правила формаутварэнняи словазмяненняугалине самастойных часцин мовы.

Стылистычныя нормы-вызначаюць правильнасць падбору моуных сродкау

Вопрос 28. Правильнасць маулення: лексичная норма

Мауленне личыцца правильным, кали у им адсутничаюць парушенни агульнапрынятых, агульнаабавязковых литарартурных норм и само яно як звязная мова адпавядае усим законам сучаснай беларускай мовы.

Лексичныя нормы-(замацаваны пераважна у тлумачальных слоуниках)-прадуглежваюць ужыванне слоу ва уласцивых им значэннях и правильнае сэнсавае их спалучэнне.

-слова павинна быць агульнавядомым

-павинны ужывацца з пэуным значэнням -павинна адпавядаць унутраным законам беларускай мовы

Лесичныя нормы хутчэй за иншыя архаизуюцца, змяняюцца з цягам часу.

Вопрос 29. Правильнасць маулення: синтаксичная норма

Синтаксичныя нормы-замацоуваюць правильнае ужыванне словазлучэнняу и дакладную пабудову сказа. Амаль аднолькавыя ва усих славянских мовах. Патрабуецца захоуваць агульнапрынятыя лексичныя и синтаксичныя спалучэнни слоу. Синтаксичная мадэль нормы вызначае тольки самыя агульныя законы спалучэння лексичных адзинак (напрыклад, дзеяслоу + назоуник вин. складу : чытаць книгу, выхоуваць дзяцей), а не канкрэтныхслоу. Запаунене мадели рэгаментыруецца мноствам семантычных, граматычных и стылистычных правил, а таксама сэнсам и логикай выказвання.

30 вопрос: лексикаграфичныя дапаможники у працы з тэкстам дакумента.

Усе слоўнікі :

o Агульныя

§ Арфаграфічны (Наша Ніва) (тар.)

§

§ Граматычны дзеяслова

§

§ Паронімаў

§

§ Эпітэтаў

§

o Тлумачальныя, этымалагічныя, гістарычныя

§ Тлумачальны (частка - Е-Ё,Й,О,Ю-Я)

§

§ Тлумачальны прыназоўнікаў

§

§ Этымалагічны фразеалагізмаў (частка - Е-Ж, Ф-Х, Э-Ю)

§

§ Старабеларускі лексікон

§

o Дыялектныя

§ Чалавек (дыялект.)

§

§ Жывёльны свет (дыялект.)

§

§ Раслінны свет (дыялект.) (частка)

§

§ Дыялектнае слова (частка - Е-Ж,О,Ф)

§

§ Усходняя Магілеўшчына (Бялькевіч) (частка - Е-Ё,О,Ф,Ы-Ю)

§

§ Прыказкі Лагойшчыны (тар.)

§

o Расейска-беларускія

§ Расейска-беларускі (Некрашэвіч-Байкоў) (тар., частка - А-Б, Щ-Я)

§

§ Расейска-беларускі (Булыка)

§

§ Расейска-беларускі (Крапіва) (частка - Е-Ж,Й,Т-Я)

§

§ Расейска-беларускі (Ластоўскі) (тар., частка - Щ-Я)

§

§ Расейска-беларускі прыказак, прымавак і фразем

§

§ Расейска-беларускі медыцынскіх тэрмінаў

§

§ Расейска-беларускі кароткі фізыялягічны (тар.)

§

§ Расейска-беларускі кароткі фармакалагічны

§

§ Расейска-беларускі кароткі эканамічных тэрмінаў

§

§ Расейска-беларускі мат., фіз. і тэхн. тэрмінаў

§

§ Расейска-беларускі матэматычных тэрмінаў

§

§ Расейска-беларускі вайсковы (частка - каманды)

§

§ Беларуская навуковая тэрміналёгія (БНТ)

§ Элемэнтарная матэматыка (БНТ)

§

§ Практыка і тэорыя літаратурнага мастацтва (БНТ)

§

§ Географічныя й космографічныя тэрміны і назовы нябесных цел (БНТ)

§

§ Тэрмінолёгія лёгікі і псыхолёгіі (БНТ)

§

§ Геолёгія, мінэралёгія, крышталёграфія (БНТ)

§

§ Граматычна-лінгвістычная тэрмінолёгія (БНТ)

§

§ Бугальтэрская тэрмінолёгія (БНТ)

§

o Беларуска-расейскія

§ Беларуска-расейскі (Байкоў-Некрашэвіч) (тар.)

§

§ Беларуска-расейскі (Булыка)

§

§ Беларуска-расейскі (Станкевіч) (тар., частка - Ы-Ю)

§

§ Беларуска-расейскі безэквівалентнай лексікі

§

§ Беларуска-расейскі медыцынскіх тэрмінаў

§

§ Беларуска-расейскі: міжмоўныя амонімы, паронімы і полісемія

§

o Ангельска-беларуска-ангельскія

§ Ангельска-беларускі выдавецкіх і паліграфічных тэрмінаў

§

§ Беларуска-ангельскі выдавецкіх і паліграфічных тэрмінаў

§

§ Беларуска-ангельскі матэматычных тэрмінаў

§

§ Ангельска-беларускі (тар.)

§

o Іншыя мовы

§ Польска-беларускі (частка - Ć,E,H-J,Ł,Ó,Ś,V,X-Y,Ź-Ż)

§

§ Лацінска-беларускі прыказак, прымавак і крылатых слоў

§

§ Ідыш-беларускі прыказак і прымавак

§

§ Беларуска-ўкраінскі (тэст)

§

§ Вугорска-беларускі (тэст)

§

· Усе энцыкляпэдыі

 

Праект утрымлівае дзьве часткі: энцыкляпэдыі - энцыкляпэдыі, энцыкляпэдычныя даведнікі, сьпецыялізаваныя тлумачальныя слоўнікі i дтп.; слоўнікі - перакладныя і "моўныя" (тлумачальныя, арфаграфічныя, фразеалагічныя і інш.) слоўнікі і дтп. Падрабязна пра кожную энцыкляпэдыю/слоўнік можна прачытаць на адпаведнай старонцы.

o

o

oБеларускія пісьменнікі (1917-1990)

o

oБеларускія рэлігійныя дзеячы (XX ст.)

o

oАнтысавецкія рухі ў Беларусі (1944-1956) (тар.)

o

oДэмакратычная апазыцыя Беларусі (1956-1991) (тар.)

o

oБеларускі нацыяналізм (тар.)

o

oАсветнікі Беларусі (X - пач. XX ст.) (частка)

o

oКультуралогія

o

oМіфы Бацькаўшчыны

o

oАрхітэктура і мастацтва

o

oДраўляныя цэрквы Беласточчыны

o

oМатэматычная энцыклапедыя (частка - біяграфіі)

o

oЧалавек і грамадства

o

oМалы тлумачальны слоўнік сацыялагічных тэрмінаў

o

oЧырвоная кніга Беларусі

o

oЗемнаводныя і паўзуны

o

oЭкалагічны слоўнік

o

oКароткі тлумачальны слоўнік тэрмінаў па мікрабіялогіі

o

oАгульная і медыцынская вірусалогія

o

oИстория Беларуси (рас.; частка - біяграфіі)

o

oКто есть кто в Беларуси (1999) (рас.)

o

oВсе беларусские фильмы (1926-1983) (рас.; частка - 1926-29)

o

oHistorical Dictionary of Belarus (анг.; частка - V-Ž)

o

oThe Belarusian Statehood (the beginning of the 20th c.) (анг.)

o

oBelarussische Schriftsteller (ням.)

o

oРознае

o

 Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2022 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных