Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Күнтізбелік-тақырыптық жоспар.
Пән тақырыпта- рының аталуы апта Аудито- риялық сабақтар Тапсырма түрі (сипаттамасы) Барлығы (сағ.)
  Сем. саб. (сағ.) СОӨЖ СӨЖ
Абай өмірбаяны.   Абай өмірін сол кезеңнің тарихи шындығымен байланыста баяндау. М.Әуезовтің ақын өмірбаянын жазудағы елеулі еңбегі әрі оны жазуға ғылыми және шығармашылық тұрғыда келуі. Ақын өмірбаянының М.Әуезов жазған 4 нұсқасы мен өзге де авторлардың нұсқалары. Абай өмірбаяны, оның ғылыми жолға түсуі мен нұсқалары  
Абайтану- дың М.Әуе- зовке дейінгі кезеңі (1889-1933)   Абай өмірі мен мұрасын танып-білу, насихаттаудағы Ә.Бөкейхан, К.Ысқақов, А.Байтұрсынұлы т.б. үлесі. Абайтанудың оң бағытта дамуының мазмұны мен ерекшелігі. Абайдың жастық кезеңіндегі өлеңдері  
Абайтану- дың М.Әуезов кезеңі (1934-1961)   Кемел адам туралы ілімнің шығу, даму тарихы. Абай шығармасындағы толық адам идеясының эволюциялық хронологиялық даму жолы. Ақындағы толық адамның мәні мен өзегіне үңілген ерекше таным туралы. Абайдың әлеуметтік лирикасы  
Абайтану- дың М.Әуезов дәуірінен кейінгі кезеңі (1961-2014)   Абайдың дінге қатысы туралы. М.Әуезов жасаған екі тезистің мәні мен мазмұны, айтылу себебі. Ақынның дінге қатысынан туындайтын жан сыры, хауас, жәуанмартлік ұғымдарының мәні Абайдың махаббат лирикасы  
Абайдың әдеби орта- сы мен нәр алған рухани көздері   Ж.Баласағұн мен Абай. Екі ақын арасындағы шығармашылық сабақтастық мәселесі: адам мен қоғамға қатысты кемелділік, жәуанмәртлік, нұрлы ақыл, жүрек культі танымдарының дәстүр мен жаңашылдық шеңберінде жырлануы Абайдың философиялық лирикасы  
Абай және төл әдебиет   Ақын шығармашылығының толысқан, кемеліне келген кезеңі. Ақын шығармашылығының өнімді, жемісті шағы. Оның 1886, 1889 жылдары жазылған мол туындылары, олардың тақырыптық ауқымы, идеялық тереңдігі мен жаңалықтары және көркемдік жетістіктері. Абай және әл-Фараби  
Абай және Шығыс әдебиеті   Ақын қарасөздерінің өлеңдерімен сабақтастығы, тақырыптық ауқымы, негізгі және тамырлы идеясы, жанрлық ерекшелігі туралы Абай және «Құтты білік»  
Абайдың толық адам туралы ілімі   8-9   38-қарасөз – толық адам туралы толғау. Қарасөз мазмұнының дін тақырыбы, Алла туралы мәселеден басталып, түпкі мұратымен адамгершілікті тауып, танып, насихаттауға айналуы. Хақ жолы – ақиқат пен адамгершілік екендігі. Абай және суфизм  
Абай және орыс, Батыс әдебиеті     Абай және ислам философиясы  
Абаймұра- сы. Абайдың жасшағын- дағышығар- малары     Абай және Ясауи  
Абай лири- касының 1882-1890 жылдардағы кезеңі 12-13     Абай және Шығыс поэзиясы  
Абай шығар-маларының 1890 жылдан өмірінің со- ңына дейінгі кезеңі     Абай және орыс, Батыс әдебиеті  
Абайдың ақындық мектебі     Абайтану және Абайтану тарихы, оның туу мен даму жолдары  
             

3. Оқытуға арналған әдебиеттер:

Негізгі әдебиеттер:

1. Абай шығармаларының екі томдық толық жинағы. Алматы, 1995 ж.

2. Әуезов М. Абайды білмек парыз ойлы жасқа. Алматы, 1997 ж.

6. Әуезов М. Абай Құнанбаев. Монография. Алматы, «Санат» 1995 ж.

7. Әуезов М. Абайтану дәрістерінің дерек көздері. Алматы: Санат, 1997.

8. Ахметов З. Әдебиеттану терминдері. Алматы, 1996.

6. Ахметов З. Абайдың ақындық әлемі. Аламты, 1995.

7. Мұхаметханов Қ. Абай мұрагерлері. Алматы, 1995.

8. Мырзахметұлы М. Мұхтар Әуезов және абайтану проблемалары. Алматы, «Ғылым», 1982.

9. Мырзахметұлы М. Абай және Шығыс. Алматы, 1994.

10.Мырзахметұлы М. Абайдың адамгершілік мұраттары. Алматы, 1993.

 

Қосымша әдебиеттер және интернет -көздері:

  1. Жұмалиев Қ. Абайға дейінгі қазақ поэзиясы және Абай поэзиясының тілі
  2. Әлімжан Е. Толық адам туралы. Алматы, 2005 ж.
  3. Абайды оқы таңырқа... Алматы, 1993 ж.

4. Абайтану. Библиографиялық көрсеткіш. Алматы, «Ғылым», 1988 ж.

5. Мырзахметұлы М. Абайтану тарихы, Алматы, 1994 ж.

6. Мырзахметұлы М. Әуезов және Абай. – Алматы: Қазақстан, 1997.

7. Мырзахметұлы М. Восхождение Мухтара Ауезова к Абаю.

Алматы, «Қазақстан», 1995 ж.

8. Ысмағұлов Ж. Абай:даналық дәрістері. –Алматы:Өнер, 2007.

9. Ысмағұлов Ж. Абайдың ақындық тағылымы. –Алматы, 1995.

10. Әуезов М. Абайды білмек парыз ойлы жасқа. – Алматы: Санат, 1997.Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2021 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных