Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Співвідношення понять „правова система” і „ система права”, структура правової системи.
Поняття «правова система» слід відрізняти від по­няття «система права». Поняття «система права» відображає порядок побу­дови і взаємозв'язків між нормами, інститутами та галу­зями права конкретної держави. Тобто «система права» являє собою « внутрішню будову права», що складається з правових норм, інститутів, підгалузей та галузей права. Категорії «правова система» є ширшою за змістом за поняття «система права», оскільки у понятті «правова система» відображається не лише внутрішня структура права, а також автономність і специфіка пра­вової системи як частини суспільної системи. Поняття « правова система» включає в себе поняття «система права».

Кожна правова система застосовує категорії, за допомогою яких формулюються її норми. Крім цього, у системному відношення система норм може бути побудована по-різному в , відповідно, вивчення іноземної правової системи передбачає розуміння структурних відмінностей, що існують між нашим правом та досліджуваним.

Структура правової системи включає наступні елементи:

o право, що являє собою базовий елемент правової системи, навколо якого інтегруються всі інші елементи. Це базова підсистема в системі. Саме вплив права визначає напрямки розвитку і функціонування системи в цілому;

o правовідносини, що виникають внаслідок переходу правових норм на основі відповідних юридичних фактів у фактичні суспільні відносини;

o правосвідомість і правову культуру як своєрідну якісну характеристику правової системи;

o правовий статус особи;

o правову поведінку;

o юридичну техніку;

o правотворчу та правозастосовчу діяльність;

o судову практику, що забезпечує життєздатність правової системи;

o систему юридичної освіти;

o зв'язки між цими елементами, які визначають результат їхньої взаємодії (наприклад, законність, правопорядок).

 
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных