Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


ДІНТАНУ ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ НӘТИЖЕСІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР
Модуль құзыреттілігі (модуль бойынша оқыту нәтижелері) Пән бойынша талап етілген құзыреттілікті игеру үшін қажет оқыту жоспарының нәтижелері Бақылау түрі, сабақтың түрі мен рет саны
ЖҚ 1. Пән туралы түсініктемен таныс болу. Қазіргі қоғам-дағы актуальды пробле-маларды шешу үшін алған дінтанулық білімдерін, әдістерін, теориялық кон-цепцияларын қолдану.   Қоғамдағы діннің алатын орны мен мағынасын және оның орындайтын негізгі қызметтерін; діннің құрылымы мен элементтерін білу; діннің әлеуметтік мәнін ғылыми тұрғыда терең танып-білу; сонымен қатар діннің пайда болуы мен алғашқы діни наным-сенім формаларын теориялық тұрғыдан білуі тиіс. Негізгі материалдарды қарастыру: кіріспе, № 1, № 2 лекция.
ЖҚ 2. Діни-философиялық жүй-елеріне логикалық, әдіс-намалық, дінтанушылық талдау жасау және баға беру.     Алғашқы өркениеттер дінінің және ұлт-тық діндердің қалыптасуы мен таралуын, рухани құндылықтары мен әдет-ғұрып-тарының мәні мен мазмұнын білуі тиіс.   № 3, № 4, № 5 лекция-лар материалдарына негізделе отырып өз бетінше іздену.  
ЖҚ 3. Түрлі діни ілімдердің дү-ниетанымдық, адамгерші-лік, әлеуметтік, саяси астарын ажырата білуге үйрету. Әлемдік діндердің маңыздылығына, тара-луына және негізгі сипат-тамаларына талдау жасай білу.   Будда діні, Христианшылдық, Ислам дінінің пайда болуы мен шығу тарихын білу; Христиан дініндегі бағыттарды бір-бірінен ажырата білу және негізгі ағым-дары: католик, протестант және право-славие негіздерін түсіндіре білу; сондай-ақ, Ислам дінінің ба-ғыттары мен негізгі қағидарын білу; Сунна, хадис, шариат бөліктеріне түсінік беру; суннизм мен шиизм арасындағы айырмашылықты білуі тиіс.   № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15 лекциялар материалда-рын қарастыру, лекция материалдарына негіз-деле отырып қосымша материалдармен толықтыру.
ЖҚ 4. Түрлі діни-экстремистік сипаттағы ағымдардың насихаттарына қарсы тұра білуге, қоғам және діннің маңызы жайлы өзінің дәй-екті азаматтық ұстаны-мына ие болуға баулу.   Қазақстандағы исламның даму тарихын; жергілікті халықтар арасында сопылық ілімнің етек жаюы туралы, сопылық ілім-нің мазмұнын; сондай-ақ, Қазақстандағы дәстүрлі емес діни қозғалыстар, діни ұйымдар туралы түсінік. Олардың ішін-дегі ең ірілерінің ілімдерінің ерек-шеліктерін білу.   № 16, № 17, № 18, № 19, № 20 лекциялар.Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2018 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных