Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


ФИЛОСОФИЯ ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ НӘТИЖЕСІНЕ
ОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

Модуль құзыреттілігі (модуль бойынша оқыту нәтижелері) Пән бойынша талап етілген құзыреттілікті игеру үшін қажет оқыту жоспарының нәтижелері Бақылау түрі, сабақтың түрі мен рет саны
ЖҚ 1Философияның негізгі ғылыми анықтамаларын және мәселелерін білу. Философия пәні шеңберінде базалық білімді игеру, оның әдістерін түрлі кәсіптік және әлеуметтік қызметте қолдану, алынған білімді қолдана отырып, өз мамандығында мақсат қоя білу және оны қолдана білу. Негізгі материалдарды қарастыру: кіріспе, № 1 лекция.
ЖҚ 2Философияның тарихи кезеңдеріндегі концепциялары мен категорияларын түсініп білу, философиялық идеяларын өмірмен байланыстыра білу.   Философия тарихын білу; Ежелгі Үнді философиясы; Ежелгі Қытай философиясы; Ежелгі грек фило-софиясы; Элиндік және Римдік философия; Орта ғасырлардағы европалық философия; Орта ғасыр-лардағы мұсылман философиясы; Қайта өрлеу философиясы; Жаңа дәуір философиясы; Немістің клас-сикалық философиясы; Маркстік философия; Х1Х-ХХ ғасырдың ба-сындағы Орыс философиясы; ХIХ-ХХғасырдың басындағы Батыс фило-софиясы; Батыс философиясының негізгі бағыттары; Қазақтың алғы философиясы; IХ-ХVғғ. қазақтың мұсылмандық философиясы; ХIХ ғасырдағы қазақ философиясы; ХХ ғасырдың басындағы қазақтың Ренес- санс философиясы; №2, №3, №4, №5, № 6, №7, № 8, № 9, № 10, № 11, №12, № 13, № 14, №15, №16, №17, №18 оқу материал-дарын қарастыру, оқу материалдарына сүйене отырып қосымша материалдармен толықтыру.
ЖҚ 3Философиялық тұрғыда дамып отырған қазіргі замандағы мәсе-лелерді болмыс, материя, таным, сана туралы ілім-дер өзіндік ой жүйесін жасау, сол арқылы жеке өмірді бағдарлау, мәнін түсіне білу. Философиядағы болмыс және мате-рия мәселелері; Болмыс, материя, таным, сана туралы ілімдер, табиғат философиясы, философиялық антро-пология яғни адам философиясы, оның мәні және пайда болуы, таби-ғаты, өмір сүру маңызы, қоғам фило-софиясы, оның құрылымы, қоғам өмірінің негізгі салалары, қазіргі за-мандағы глобалдық мәселелер, мәде-ниет және өркениет мәселелері ая-сындағы алған білімді қолдана білу. №19, №20, №21, №22, №23, №24, оқу материалдарына сүйене отырып өз бетінше іздену
ЖҚ 4Болашақ мамандар-дың философиялық көз-қарасын және әдістемелік деңгейі мен мәдениетін қалыптастыру;   Тақырып сұрақтарына, ара-лық бақылау сұрақтарына дайындалу барысында материалдарды өз бетінше дайындау және өңдеу.
ЖҚ 5 Рухани және мате-риалдық құндылықтардың өзара ерекшеліктерін айыра білу, олардың өркениет, қоғам, адамның өмірлік іс-әрекетіндегі рөлін тани білу; адамның бұл дүниеде өз орнын, өз жанын, күрделі дүниені түсінуі және қазіргі өркениеттегі негізгі мәселелерді түсіндіру және білімгерлердің адамгершілік қасиеттерін дамыту. № 26, № 27, № 28, № 29 лекциялар материалдарына сүйене отырып өз бетінше іздену.  Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2018 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных