Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Підсумкова оцінка

За результатами складеного державного іспиту випускник отримує підсумкову оцінку за 12-бальною системою, яка розраховується як сума балів за:

- відповідь на теоретичні питання;

- розв’язання тестового завдання.

Шкала оцінювання:

  Запитання 1 (З1) Запитання 2 (З2) Запитання 3 (З3) Тести (Т) Разом (підсумкова оцінка - ПО)
Максимальна оцінка в балах          

 

Максимальна оцінка в балах – 12 балів.

Розрахунок підсумкової оцінки:

ПО = З1 + З2 + З3 + Т

Трансформація оцінки

Сума набраних балів при складанні державного іспиту переводиться в оцінки відповідно до таблиці:

Підсумковий бал Традиційна екзамен. оцінка
10-12 Відмінно
7-9 Добре
4-6 Задовільно
1-3 Незадовільно

 

Оцінки «Відмінно» заслуговує випускник, який повністю виконав завдання державного іспиту, а саме: розв’язав тестове завдання, безпомилково відповів на теоретичні питання, продемонстрував відмінний рівень підготовки молодшого спеціаліста ресторанного обслуговування.

 

Оцінки «Добре» заслуговує випускник, який повністю виконав завдання державного іспиту, а саме: розв’язав тестове завдання, відповів на теоретичні питання, але відповідь містить деякі неточності і не повністю відповідає необхідним критеріям знань та практичних навичок.

 

Оцінки «Задовільно» заслуговує випускник, який у розв’язанні тестів і при відповіді на теоретичні питання продемонстрував знання основного матеріалу, але допустився помилок.

 

Оцінки «Незадовільно» заслуговує випускник, який не розв’язав тестове завдання, та не відповів на теоретичні питання.


ЗМІСТ ПРОГРАМИ

 


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных