Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Законодавчі та нормативні акти
1. Про захист прав споживачів: Закон України від 15.12.1993 р. № 3682-CII.

2. Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення: Закон України від 24.02.1994 р. № 4004-CII.

3. Про внесення змін і доповнень до статті 23 Закону України "Про захист прав споживачів": Закон України від 20.06.1995 р.

4. Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини: Закон України від 23.12.1997 р. № 771/97-ВР.

5. ДСТУ 3279- 95 "Стандартизація послуг. Основні положення".

6. Міждержавний стандарт ГОСТ 30335-95 «Услуги населению. Термины и определения».

7. Міждержавний стандарт ГОСТ 30390-95 "Общественное питание. Кулинарная продукция, реализуемая населению. Общие техни­ческие условия".

8. Міждержавний стандарт ГОСТ 30523-97 "Услуги общественного питания. Общие требования".

9. Міждержавний стандарт ГОСТ 30524-97 "Общественное питание. Требования к обслуживающему персоналу".

10. ДСТУ 4281:2004. Заклади ресторанного господарства. Класифіка­ція. – К.: Держспоживстандарт України, 2004.

11. ДСТУ 4268:2003 “Послуги туристичні. Засоби розміщування. Загальні вимоги”

12. ДСТУ 4269:2003 “Послуги туристичні. Класифікація готелів”.

13. ДСТУ 4527:2006 “Послуги туристичні. Засоби розміщування. Терміни та визначення”.

14. Порядок проведення контрольної перевірки правильності розра­хунку із споживачами за надані послуги і реалізовані товари: Постанова Кабінету Міністрів України від 02.04.1994 р. № 215.

15. Порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговель­ного обслуговування населення: Постанова Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 р. № 108.

16. Про внесення доповнень до Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні, до Термінів введення обов’язкової сертифікації окремих видів продукції в Україні та затвердження правил обов’язкової сертифікації готельних послуг та послуг харчування: Наказ Державного комітету України по стандар­тизації, метрології та сертифікації від 27.01.1999 р., № 37.

17. СанПиН 2.3.2.1324–03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов».

18. СанПиН 42-123-5777-91 "Санитарные правила для предприятий общественного питания, включая кондитерские цехи и предприятия, вырабатывающие мягкое мороженое".

19. Правила роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства: Наказ міністра економіки та з питань європейської інтеграції України від 24.07.2002, N 219.

20. Інструкція про книгу відгуків і пропозицій на підприємствах роздрібної торгівлі та громадського харчування: Наказ міністра зовнішньоекономічних зв’язків і торгівлі України від 24.06.1996 р. № 349.

21. Правила роботи дрібно роздрібної торговельної мережі: Наказ міністра зовнішньоекономічних зв’язків і торгівлі України від 08.07.1996 р. № 369.

22. Про затвердження Рекомендованих норм технічного оснащення закладів громадського харчування: Наказ міністра економіки та з питань європейської інтеграції України від 03.01.2003 р. № 2.

23. Безупречный сервис: книга о том, как привлечь и удержать гостей. (Пер. с англ. С. Прокофьева). М.: ЗАО «Издательский дом «Ресторанные ведомости», 2005.-288 с.

24. Зигель С. Ресторанный сервис. Основы международной практики обслуживания для профессионалов и начинающих / С. Зигель, Л. Зигель, Р. Ленгер, X. Ленгер, Г. Штиклер, В. Гутмайер. – М.: ЗАО "Изд-во "Центрополи­граф", 2003. – 287 с.

25. Ефимова Ю.А. Эффективное меню: концепция и дизайн.-М.: ЗАО

«Издательский дом» Ресторанные ведомости», 2006.-176 с.

26. Ефимова Ю.А. Шведский стол: организация и технологии / Ю.А. Ефимова. – М.: ООО «Издательский дом «Ресторанные ведомости», 2009. – 144 с.

27. Литвиненко Т.Є. Організація ресторанного господарства: Опор. конспект лекцій / Т.Є. Литвиненко. – К.: КНТЕУ, 2010. – 204 с.

28. Мазаракі А.А. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства: підручник для вузів / А.А. Мазаракі, Н.П. Благополучна, І.І. Гайовий, О.М. Григоренко, Т.Є. Литвиненко, Г.Т. П’ятницька, Н.О. П’ятницька, А.М. Расулова, М.Л. Світлична. Під ред. Н.О. П’ятницької. – К.: КНТЕУ, 2005. – 632 с.

29. Профессиональные стандарты по профессиям ресторанной индустрии/ Федерация Рестораторов и Отельеров, Науч.-учеб.центр «Агентство проф.стандартов» (АПС).–М.: ЗАО «Издательский дом «Ресторанные ведомости», 2004.-152 с.

30. Профессиональные стандарты индустрии питания. Том 2: [Справочник]/ Федерация Рестораторов и Отельеров. – М.: ООО «Издательский дом «Ресторанные ведомости», 2010.–296с.

31. Солдатенков Д.В. Современный ресторан: новые форматы / Д.В. Солдатенков. – М.: ЗАО «Издательский дом «Ресторанные ведомости», 2006.-144 с.


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных