Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


ПЕРЕЛІК ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ПИТАНЬ
 

1. Підприємство як соціо-еколого-економічна система

2. Структура системи прийняття управлінських рішень

3. Користувачі облікової інформації та їх інформаційні потреби

4. Інформація, необхідна для прийняття рішень

5. Інформаційне забезпечення управління підприємством

6. Облік як інформаційна система

7. Організація обліку в системі управління

8. Управлінський і фінансовий облік в процесі прийняття управлінських рішень

9. Організація управлінського обліку на підприємстві.

10. Облікова політика та прийняття управлінських рішень про її зміни.

11. Внутрішня управлінська звітність

12. Підходи до формування управлінської бухгалтерської звітності

13. Система управління витратами

14. Концепції управління витратами

15. Методи управління витратами

16. Класифікація витрат для прийняття управлінських рішень. Поведінка та функції затрат

17. Теоретичні основи використання аналізу системи "затрати - обсяг продукції - прибуток".

18. CVP – аналіз.

19. Методи обліку витрат на виробництво й калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг)

20. Аналіз та вибір альтернативних варіантів для прийняття операційних рішень

21. Прийняття управлінських рішень на основі інформації обліку необоротних активів

22. Прийняття управлінських рішень на основі інформації обліку оборотних активів

23. Прийняття управлінських рішень на основі інформації обліку кредиторської заборгованості

24. Прийняття управлінських рішень на основі інформації обліку дебіторської заборгованості

25. Прийняття управлінських рішень на основі інформації обліку доходів, витрат та фінансових результатів

26. Аналіз фінансової звітності для прийняття управлінських рішень

27. Поняття про збалансовану систему показників

28.Стратегічна карта збалансованої системи показників для стратегічного управління підприємством

29. Суть та необхідність встановлення вартості компанії.

30. Методики визначення показників вартості компаній.

31. Вартісноорієнтоване управління підприємства в системі бухгалтерського обліку.

32. Еколого-орієнтований бухгалтерський облік як інформаційна система управління підприємством

33. Відображення екологічної діяльності в бухгалтерському обліку

34. Вимоги до складання екологічної звітності

35. Соціальна відповідальність діяльності та її відображення в бухгалтерському обліку та звітності

36. Принципи та стандарти складання соціальної звітності

37. Відображення інформації з соціальної відповідальності в звітності

38. Цінова політика підприємства

39. Методи встановлення ціни

40. Якісні характеристики інформації.

 

 
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных