Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Методичні поради до вивчення теми. Основний зміст теми викладений у [5, 6]
Основний зміст теми викладений у [5, 6]. Додатково студенти можуть скористатись інформацією, викладеною в навчальних посібниках [4, 8, 12].

В економічному аналізі та дослідженнях широко застосо­вуються кількісні та якісні показники фізичних величин, розмірність яких позначається за міжнародними правилами SI латинськими буквами [5, 4].

Входження України у світову ринкову економіку і у світову Організацію Торгівлі – це шлях до ЄС. Крім того, що ЄС – це ринок товарів та капіталу, це ще й нові технології виробничої сфери,розвиток промисловості та підвищення рівня життя населення. При цьому необхідно вести економічну діяльність за світовими стандартами, правилами й нормами.

Важливе значення має застосування групи стандартів під загальною назвою «Метрологія одиниці фізичних величин», розроблених на підставі міжнародних стандартів ISO 31:1992 та ISO 1000:1992. Ця група стандартів складається з трьох доку­ментів із такими назвами [5, 6]:

1. ДСТУ 3651-0-97 «Основні одиниці фізичних величин».

2. ДСТУ 3651-1-97 «Похідні одиниці фізичних величин».

3. ДСТУ 3651-2-97 «Фізичні сталі та характеристичні числа».

Для всіх трьох стандартів «Одиниць фізичних величин» наводяться основні положення, позначення, назви та значення. Правила застосування їх відповідають вимогам міжнародних стандартів.

У нашій державі згідно з Декретом Кабінету Міністрів України від 26.04.1993 № 40–93 «Про забезпечення єдності вимірювання» [4] в економіці народного господарства, видав­ничій і нормативній діяльності, науці й освіті застосовуються вищевказані стандарти.

Назви та позначення одиниць, регламентовані ДСТУ 3651, слід використовувати в нормативних документах, у всіх видах документації, на розроблюваних засобах вимірювальної техніки, у науково-технічних публікаціях, навчальній та довідковій літературі, у навчальному процесі всіх навчальних закладів та в усіх засобах вимірювальної техніки, на табличках, шкалах і щитках.

Відомості про основніфізичні величини (їх усього сім) та їхні одиниці вимірювання подано в табл. 3.1.

Таблиця 3.1

Назва Поз­начення Розмір­ність Назва Позначення
міжна­родне укра­їнське
Довжина l L метр m м
Маса m M кілограм kg кг
Час t Т секунда s c
Сила електрич­ного струму І І ампер А А
Термодинаміч­на температура T Q кельвін К К
Кількість речовини N, n N моль mol моль
Сила світла Iu J кандела сd кд

Відомості про похідні фізичні величини та їхні одиниці вимірювання подано в табл. 3.2.

Таблиця 3.2
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных