Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Термінологічний словник. Абсолютна температура – температура, яка вимірюється за абсолютною термодинамічною шкалою від абсолютного нуля
Абсолютна температура – температура, яка вимірюється за абсолютною термодинамічною шкалою від абсолютного нуля. Одиниця виміру абсолютної температури в SI – кельвін (К). Температура за Цельсієм (t) визначається рівнянням:

де Т – температура за Кельвіним (К);

Т0 – 273,15 К.

Ангстрем – позасистемна одиниця фізичної величини та довжини м.

Ар – одиниця площі 1 а = 100 м2 = 0,01 га = 1 сотка.

Атмосферний тиск – тиск, з яким діє атмосфера Землі на все, що на ній знаходиться. А. т. урівноважується тиском ртут­ного стовпчика висотою 760 мм, має назву «фізична атмосфера» й позначається атм. 1 атм = 133,32 Ра (Па).

Бар – позасистемна одиниця фізичної величини тиску 1 бар = 1 ат = 105 Ра (Па).

Барель – одиниця об’єму, що має декілька різних значень залежно від речовин, для вимірювання яких він застосовується. Наприклад:

барель нафтовий США (bbl oil): 1bbl oil (US) = 0,15899 m3;

барель сухий США (bbl dry): 1bbl dry (US) = 0,11563 m3;

барель для спиртних напоїв США: 1bbl = 0,11923 m3;

барель британський (bbl): 1bbl = 0,1817 m3;

барель сухий британський (bbl bry): 1bbl bry = 0,616365 m3.

Бушель – позасистемна одиниця об’єму сипких речовин, поширена в англомовних країнах:

Бушель англійський, так званий імперський: 1 bu (UK) = 36,4 l;

Бушель у США (вінчестерський): 1 bu (US) = 35,24 l.

Вузол – позасистемна одиниця швидкості, позначається kn:

1 kn = 1,1508 mi/h = 1,852 km/h (км за годину).

Ват (Вт, W) – похідна одиниця потужності: 1 W = 1J/s.

Галон (gal) – британська одиниця об’єму, місткості:

1 gal = 4 квартам = 8 пінтам = 4,546 l.

Галон США вінчестерський (для рідини):

1 gal US = 8 пінтам рідини = 3,79 l.

Галон США для сипких тіл:

1 gal dry (US) = 4,40 l.

Пруфгалон – одиниця місткості спирту:

британський П = 2,594 l;

CША П = 1,89 l.

Гектар (від слова «гекто» – сто) одиниця земельної площі:

1 ha (га) = 100 a = 10 000 m2.

Градус Фаренгейта – позасистемна одиниця температури °F

Г. Ф. = 0,566 градуса Цельсія.

Формули переведення n°F у °С та навпаки:

n°F = 5/9 (n – 32) °C;

n°C = 9/5 (n + 32) °F.

Гран позасистемна одиниця маси:

гран трійський (gr tr, гр. тр.) = 64,8 mg;

гран для коштовних каменів = 51,3 mg;

гран для золота і срібла = 3,8879 mg;

гран торговельний (аптекарський) = 64,8 mg;

гран каратний = 50 g.

Дюйм (in) – одиниця довжини: 1 in = 2,5 cm.

Джоуль (J, Дж) – одиниця роботи та енергії SI:

1 kal = 4,19 J; 1 kW·h = 3,6 MJ.

Енергія – фізична величина, загальна характеристика всіх форм руху матерії (механічної, теплової, хвильової, атомної тощо). Розмірність dim E = L2MT–2 одиниця фізичної величини енергії SI (J, Дж).

Калорійність – кількість теплоти, що виділяється під час окислення (згоряння) одиниці маси палива чи харчових про­дуктів в організмі людини або тварини. К. вимірюється в джоу­лях (J) або калоріях (cal). 1 cal = 4,19 J. Інша (сучасна) назва К. палива – питома теплота згоряння, MJ · kg–1.

Карат – позасистемна одиниця маси коштовного каміння та перлів 1 ct = 0,2 g.

Кінська сила НР – позасистемна одиниця потужності, запроваджена у XVIII сторіччі Дж. Ваттом для порівняння працездатності (потужності) парової машини і коня 1 НР = 75 kgfm/s = 735,5 W (Вт).

В Англії одиниця К. с. позначається hp і відрізняється за розміром 1 hp = 745,7 W = 1,0138 HP.

Кюрі (Ci) – позасистемна одиниця радіоактивності, що дорівнює радіоактивності речовини, у якій кожної секунди відбувається 37 млрд (3,7·1010) радіоактивних розпадів атомів.

Люкс – одиниця освітленості. У SI позначається lx (лк). 1 lx – освітленість світловим потоком у 1 люмен, що рівномірно розподілена на площі 1 m2.

Люмен – одиниця світлового потоку. У SI позначається lm (лм). 1 lm випромінюється в тілісному куті в 1 стерадіан точ­ковим джерелом світла в 1 канделу.

Миля – міра відстані:

миля статутна st mi = 1 609,344 m;

миля морська (міжн.) = 1 852 m.

Ньютон – похідна одиниця фізичної величини сили 1 N (Н) = силі, що масі в 1 kg надає прискорення 1m/S2.

Пінта суха – англ. одиниця об’єму для сипких речовин: 1 dry pt = 0,473 l;

П США – 1 dry pt (US) = 0,55 l.

Пінта рідинна – англ. одиниця об’єму для рідини 1 lig pt (UK) = 0,568 l,

П США – 1 lig pt = 0,473 l.

Паскаль Ра (Па) – похідна одиниця фізичної величини тиску. 1 Ра дорівнює тиску, що створює сила в 1 N, рівномірно розподілена на площу в 1 m2.

Рентген (R, P) – позасистемна одиниця дози рентгенів­ського проміння або гамма-проміння:

1 R = 2,58 · 10–4 C/kg (кулон/кілограм).

Сименс (S, см) – одиниця електричної провідності. 1 S – електрична провідність провідника, опір якого 1Ω1S = 1Ω1.

Тонна довга (long ton) – одиниця маси в англомовних країнах для вимірювання вантажу судна:

l ton = 1,016047 · 103kg.

Тонна коротка (short ton) – одиниця маси в США для вимірювання вантажу судна:

1 sh ton = 0,907185 · 103 kg.

Тонна реєстрова (red ton) – одиниця об’єму. Застосовується для відображення реєстрової місткості морського судна:

1 red ton = 100 ft3 = 2,831685 · 103m3.

Унція – позасистемна одиниця ср. в. маси, яка застосо­вується для вимірювання ваги дорогоцінних металів. В англій­ських системах мір комерційна унція, oz = 28,34953 g;

Трійська, oz tr = 31,1035 g;

у. аптекарська, oz ap = 31,1035 g.

У Великобританії використовують також рідинну унцію для вимірювання об’єму – fl oz = 28,413 cm3; у США fl oz = 29,573 cm3.

Фунт – одиниця маси:

Комерційний фунт 1 lb = 16 oz = 453,59 g.

Трійський фунт (troy pound) 1 lb tr = 12 oz = 373,242 g.

Фунт метричний 0,5 використовують у Франції, ФРН, Бельгії та ін.

Фут (ft) – одиниця довжини. Найбільш поширений британський фут: 1 ft (UK) = 0,3048 m.

Центал (квінтал) (ctl) – одиниця маси, яка викорис­товується для обмірювання лісоматеріалів: 1 ctl = 30,348 kg.

Центнер (q) – 1) одиниця маси (ваги) q = 100 kg.

2) неметрична міра маси центнер довгий (англ.)cwt (UK) = 112 фунтам торг. = 50,8023 kg.

3) центнер (амер.): cwt (US) = 35,348 kg.

4) центнер в Угорщині й Данії – 50 kg, в Австрії – 56 kg.

5) центнер короткий або малий (sh cwt) – 1 sh cwt = 100 lb = 45,3592 kg.

Ярд (yard) – англійська міра довжини:

1 ярд (yd) = 3ft = 36 in = 0,9144 m.

Питання для поточного контролю знань

1. Що вивчає метрологія?

2. Основні терміни метрології.

3. Основні задачі, що стоять перед метрологією.

4. Призначення систем одиниць фізичних величин та їхня роль у розвитку економічних відносин між країнами.

5. Які системи одиниць фізичних величин ви знаєте?

6. Яку структуру має Державна метрологічна служба?

7. Які функції виконує Державна метрологічна служба?

8. Яку структуру має відомча метрологічна служба?

9. Назвіть функції відомчої метрологічної служби.

10. З якою метою створюється метрологічна служба підприємства?

11. Які методи вимірів ви знаєте?

12. Що таке результат вимірів?

13. Що таке похибка виміру?

14. Визначення похибок вимірів.

15. НТБ метрологічної служби.

16. Роль метрологічної служби в економічних показниках виробництва.

Література: 1, с. 20–22; 7, с. 91–100, 243–246.

 

 
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных