Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Обґрунтування вибору найбільш доцільного способу прискорення тверднення.
 

Критерії для вибору способів виконання стадійних процесів:

а) менша вартість обладнання;

б) менші енергозатрати;

в) менша трудомісткість процесів.

Обґрунтування вибору найбільш доцільного способу виконання стадійного процесу буде проводитись за першим критерієм, тобто менші затрати на придбання обладнання.

Хімічний вплив – добавки мають досить велику ціну, і цей спосіб може не дати потрібні строки тверднення.

Фізико-механічні заходи – це спосіб теж може не давати потрібні строки тверднення, його краще використовувати разом з ТВО.

Теплове прискорення тверднення – тепловологісна обробка найбільш підходить для прискорення тверднення бетону.

Висновок: обираємо теплове прискорення тверднення бетону

3.4.4 Розгорнута характеристика вибраного способу прискорення тверднення.

 

Теплове прискорення тверднення. Основним видом теплової обробки виробів на заводах збірного залізобетону є паропрогрівання. Якщо відкриті по­верхні виробів безпосередньо контактують з теплоносієм, то за­стосовують насичену пару або пароповітряну суміш. При цьому відносну вологість середовища треба регулювати в межах 30...60 % в період підвищення температури до 95... 100 % і на стадії ізотер­мічного прогрівання, аби послабити деструктивні процеси. Загальний цикл тверднення в камерах складається з таких пе­ріодів: попереднього витримування; підвищення температури; ізо­термічного прогрівання та остигання.

Попереднє витримування до початку теплової обробки створює сприятливі умови для розвитку процесів гідратації цементу та фор­мування початкової структури бетону, яка може сприймати темпе­ратурні напруження без порушень. Тривалість попереднього ви­тримування залежить від активності цементу, В/Ц, рухливості бе­тонної суміші та температури оточуючого середовища і становить 1...4 год. Вироби з важкого бетону, а також попередньо-напружені конструкції слід витримувати перед тепловою обробкою не менше 1 год. Під час виготовлення виробів з жорстких бетонних сумі­шей з дисперсним армуванням допускається теплова обробка без попереднього витримування.

Підвищення температури в камерах здійснюється з урахуван­ням початкової міцності свіжо відформованого бетону, структури ви­робів (одношарові, багатошарові) та їхньої масивності. Швидкість підвищення

температури повинна становити 15...45°С на год. При короткочасному попередньому витримуванні протягом години тем­пературу рекомендують підвищувати з постійно зростаючою швид­кістю: перша година — 10...15 °С/год, друга година— 15—25 °С/год, в наступні години — 25...35 0С/год, незалежно від товщини виробу. Якщо з технічних причин такий режим підвищення температури неможливий, то можна використати ступінчастий режим. Постійно зростаючий та ступінчастий режими підвищення тем­ператури недоцільні для попередньо-напружених конструкцій. Для їхнього виготовлення в силових формах бажано використовувати пластифікуючі хімічні домішки, які уповільнюють зростання міц­ності бетону під час підвищення температури та запобігають тем­пературним напруженням у зоні контакту арматури з бетоном.

Ізотермічне прогрівання бетону у виробах характеризується дво­ма параметрами: температурою та тривалістю. Оптимальна температура ізотермічного прогрівання виробів з бетону на портландцементі 80...85 °С. Тривалість ізотермічного прогрівання залежить від виду це­менту, класу бетону і товщини виробу. Використовуючи попередньо, розігріті до температури 55 °С бе­тонні суміші, можна скоротити сумарну тривалість підвищення тем­ператури та ізотермічного витримування на 2 год для бетонів кла­сів В15, В25 і на 1 год для бетонів класів В30.

 

Режими теплової обробки виробів з важкого бетону на порт­ландцементі класу В30 і товщиною виробу до 160 мм 8,5(3,0+3,5+2,0)

Для остигання виробів відсмоктуючи пару та вентилюючи зону охолодження камери.

Характеристика режиму тверднення

Період теплової обробки Тривалість годин Температура 0С Примітки
Попереднє витримування Рус. С.165
Підвищення температури 3,5 20…84 Рус. С.165
Ізотермічне прогрівання Рус. С.165

 

3.4.5 Розробка функціонально-технологічної схеми прискорення тверднення:

 

4.1 Переміщення до камер ТВО

4.2 Встановлення виробу в щілинну камеру

4.3 ТВО

4.4 Виймання виробу з щілинної камери

 
 

 
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2018 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных