Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Характеристика способів розпалублення
Число етапів розпал. та їх стадії Від якої частини формувального оснащення звільняється виріб на: 1-му етапі, 2-му Спосіб передавання напруги на бетон Обладнання та пристрої для розпалублення
1етап 2 етап
  Одночасне відпускання     від формоутворювальних елементів від форми плавне Гідродомкрат ДГС-63-315
  Почергове відпускання   від формоутворювальних елементів від форми послідовне Гідродомкрат ДГС-63-315

3.5.3 Обґрунтування вибору найбільш доцільного способу розпалублення

 

Критерії для вибору способів виконання стадійних процесів:

а) менша вартість обладнання;

б) менші енергозатрати;

в) менша трудомісткість процесів.

Обґрунтування вибору найбільш доцільного способу виконання стадійного процесу буде проводитись за першим критерієм, тобто менші затрати на придбання обладнання.

Перед зніманням або вийманням попередньо-напружених виро­бів з форми здійснюється дуже відповідальна технологічна опера­ція — передавання зусилля попереднього напруження арматури з упорів форми на бетон, тобто обтискання бетону попередньо-напру­женою арматурою. Виконують її тільки після набуття бетоном пе­редавальної міцності, яка забезпечує анкерування арматури в бето­ні, зазначається в робочих кресленнях конструкції і залежить від класу бетону й виду напруженої арматури. Як правило, вона ста­новить 70...80 % проектної міцності бетону.

У попередньо-напружених виробах після закінчення теплової об­робки вільні від бетону ділянки арматури остигають досить швид­ко, що призводить до збільшення розтягувальних зусиль і виникнен­ня тріщин у бетоні та погіршує анкетування арматури. Для усунен­ня цього негативного явища рекомендують зусилля обтискання передавати на бетон у гарячому стані. Допускається передавати зусилля обтискання на бетон, коли він остиг не більш як на 30 °С.

Температуру попередньо-напруженого виробу при обтисканні призначають з урахуванням класу бетону, виду арматури та відно­шення довжини ділянки арматури, що нагрівається, до загальної довжини попередньо-напруженої арматури.

До моменту передавання напруження на бетон потрібно усу­нути внутрішні зв'язки, які перешкоджають вільному поздовжньому переміщенню виробів на стенді чи піддоні форми. Для цього вий­мають вкладиші та інші формоутворювальні елементи, при потребі виріб звільняють від бортового оснащення.

Одночасне відпускання натягу всіх арматурних елементів ви­робу домкратом після попереднього витягування кінців арматури або звільнення упорних пристроїв. Розрізняють плавний та неплавний режими передавання натягу на бетон. Одночасне плавне відпускання натягу створює найкращі умови для обтискання бетону. Неплавне відпускання натя­гу погіршує зчеплення арматури з бетоном по­близу торців конструкції.

3.5.4 Розгорнута характеристика вибраного способу розпалублення

 

Одночасне відпускання натягу всіх арматурних елементів ви­робу домкратом після попереднього витягування кінців арматури або звільнення упорних пристроїв. Одночасне плавне відпускання натягу створює найкращі умови для обтискання бетону. Неплавне відпускання натя­гу погіршує зчеплення арматури з бетоном по­близу торців конструкції.

Почергове відпускання окремих елементів ар­матури чи їхніх груп за допомогою домкратів, спеціальних пристроїв, а також попереднім ро­зігріванням вільних кінців арматури і перерізан­ням їх газовим полум'ям, електродугою тощо. При почерговому послідовному відпусканні натягу арматури виникає перерозподіл зусиль і деформацій, порушується зчеплення на кінцевих ділянках, що призводить до зниження тріщиностійкості та несучої здатності конструкцій.

Висновок: обираємо одночасне відпускання натягу всіх арматурних елементів виробу
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2018 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных