Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Тақырып бойынша тапсырмалар
ОСӨЖ

1.Тақырыбы: Белоктар.Белоктардың жалпы қасиеттері және атқаратын қызметтері. Белоктарға түсті реакциялар: жалпы және жеке амин қышқылдарын ашуға арналған реакциялар. Тұнбаға түсу реакциялар.

2. Мақсаты:

1) Белоктардың атқаратын функциялары, жалпы қасиеттері және әртүрлі белоктардың ролдері туралы білімдерін оқу-ғылыми жағдаяттарды шешу және биохимияның басқа тарауларын игеру үшін қолдануды үйрету.

 

3. Оқыту міндеттері:

Студенттер осы ОСӨЖ-ден кейін тиіс:

1. Белоктардың атқаратын функциялары және белоктарға жалпы сипаттама туралы білімдерді ОСӨЖ кезінде пайдалану. .

2. Денатурацияның, ауыр металлдармен және басқа негізгі денатурациялаушы агенттермен улану кезінде бірінші жәрдемнің механизмдерін; фармацевтикалық және клиникалық мақсаты үшін клиникада белоктардың бөліну принциптерін түсінуге белоктардың жалпы қасиеттері және олардың функциялары туралы білімдерді қолдану.

3.Тақырып бойынша оқу-ғылыми жағдаяттарды шешу.

4.Өткізу формасы: кесте толтыру, зертханалық жұмыстарды жасау, тақырып бойынша кеңес беру, жаттығуларды және жағдайлық есептерді жасау, бейнекаст пен пікірталас, TBL, оқу-ғылыми жағдаяттарды талдау.

 

5.Тақырып бойынша тапсырмаларкестелерді толтыру, жаттығуларды жасау, оқу-ғылыми жағдаяттарды шешу, бейнекастты талдау.

6.Таратылатын материал:кестелер,кафедраның оқу құралы , 1 бөлімі, оқу-ғылыми жағдаяттар, бейнекаст.

1)Кесте «Белок зарядының орта рН-ына тәуелділігі»

Белоктар Бейтарап /NH2 R- COOH Қышқылдық /NH2 R- COOH \COOH Негіздік /NH2 R- NH2 \COOH
Орта рН
Бейтарап рН=рІ        
Заряды      
Қышқылдық рН<рІ [H+] > [OH-]      
Заряды      
Сілтілік рН>рІ [H+] < [OH-]      
Заряды      

 

№2 кесте

№№ Сапалық реакция мен оның принципі Қандай аминқышқылды ашады Реакция нәтижесі
       

 

№3 кесте«Белок молекуласындағы байланыстар түрлері»

Байланыс аты, оған сипаттама Қалай байланыс түзіледі? Мысал келтіру (формуламен көрсету)
Пептидтік (ковалентті, берік) Бірінші АҚ-ң СООН тобы мен екіншінің NH2 тобы есебінен  
Дисульфидтік(ковалентті, берік) 2 цистеиннің тиотоптары тотығуы есебінен  
Сутектік (ковалентсіз, әлсіз) Пептидтік байланысқа қатысатын пептидтік топтардың оттек пен сутектегі артық зарядтары есебінен  
Иондық (ковалентсіз, әлсіз) Диссоцияланған МАДҚ СООН тобы менДАМҚ NH2 тобының арасында  
Гидрофобтық(ковалентсіз, әлсіз) Заряды жоқ көмірсутектік радикалдарының есебінен  

№4 кестеБЕЛОК МОЛЕКУЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМДАРЫ (СТРУКТУРАЛАРЫ)

Белок молекуласының құрылымдары Осы структураны тұрақтандыратын байланыс түрлері Осы құрылым арқылы анықталатын белоктың негізгі қасиеттері
     
     
     
     

 

7. Әдебиеттер:

Негізгі әдебиеттер:

Қазақ тілінде:

1.Северин Е.С.(қазақ тіліне аударған және жауапты редакторы А.Ж.Сейтембетова) «Биохимия», Мәскеу, 2014.

2. Сеитов З.С. Биологиялық химия, Алматы, 2012 ж.

3. Сейтембетов Т.С., Төлеуов Б.И., Сейтембетова А.Ж.. Биологиялық химия.-Қарағанды, 2007.

Орыс тілінде:

1. Николаев А.Я. «Биологическая химия», 2007 г.

2. Северин Е,С. «Биохимия», 5-е изд., М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2009

 

Қосымша әдебиеттер:

Қазақ тілінде:

1. Тапбергенов С.О. Медициналық биохимия.-Павлодар.-2008.

2. Плешкова С.М. және басқалары Биохимияны студенттердің өздігінен оқып-білуіне арналған оқу құралы

1Бөлім. Белоктар, ферменттер, энергия алмасуы, витаминдер.

2Бөлім. Заттар алмасуы және оның реттелуі.

3Бөлім. Адам ағзасындағы сұйықтықтар мен тіндер биохимиясы.– Алматы, 2009 ж.

3. Биохимия пәнінен студенттердің өздігінен дайындалауына арналған тест сұрақтары – Алматы, 2007

4. Сейтембетов Т.С. Биохимия сұрақтары мен жауаптары - Алматы, 2011

 

Орыс тілінде:

  1. Сеитов З.С. «Биохимия», Алматы, 2012 г.

2. Плешкова С.М. и др. Учебное пособие для самостоятельного изучения биохимии

Часть 1. Белки, ферменты, энергетический обмен, витамины.

Часть 2. Обмен веществ и его регуляция.

Часть 3. Биохимия жидкостей и тканей организма. – Алматы, 2009 г.

3. Аблаев Н.Р., Бейсембаева Ш.А. Клинически значимые биохимические показатели и их интерпретация: учеб пособие, Алматы, КазНМУ, 2007

4. Клиническая биохимия учеб.пособие под ред Ткачук В.А. – М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2008

Бақылау

1. Белоктардың атқаратын функциялары.

2. Белоктардың жалпы қасиеттері:

1) элементтік құрамының ұқсас болуы

2) жоғары молекулалық массасының болуы;

3) белоктардың белгілі бір пішінде болуы және көлемінің үлкен болуы;

4) ыдырау өнімдерінің ұқсастығы;

5) белок молекуласындағы байланыс түрлері және олардың белок молекуласын тұрақтандыруға қатысуы;

6) белоктарға түсті реакциялар: жалпы және жеке амин қышқылдарына арналған реакциялар. Осы реакциялардың медицинадағы маңызы.

7)Белоктардың амфотерлік қасиеті. Орта рН-ының белок зарядына әсері

8)Белоктардың коллоидты қасиеттері. Белоктың ерітіндідегі тұрақтылығы, тұрақтылық факторлары.

9)Белоктарды тұнбаға түсу реакциялары және тұздалуы. (кестені толтыру).

10)Белок молекуласының құрылымдары (структуралары) (кестені толтыру). Денатурация, ренатурация, денатурациялаушы агенттер.

ОСӨЖ

1. Тақырыбы: Белоктар. Нуклеин қышқылдары.Коллоквиум.

2. Мақсаты:

Тақырып бойынша оқу-ғылыми жағдаяттардың көрсеткіштерін интерпретациялауды, белоктардың құрам бөліктерін анықтауға арналған зертханалық жұмыстарды және дұрыс қорытынды жасауды үйрену.

1. Оқыту міндеттері:

Студенттер осы ОСӨЖ-ден кейін тиіс:

1) Белоктар тақырыбын талдау кезінде алынған білімдерді жағдайлық есептерді және оқу-ғылыми жағдаяттарды шешуге (интерпретациялау және ұсыныстар беру) пайдаланылу.

2) Өтілген тақырыптан алынған білімдерді және тәжірибелік дағдыларды көрсету.

4.Өткізу формасы: кесте толтыру, зертханалық жұмыстарды жасау, тақырып бойынша кеңес беру, жаттығуларды және жағдайлық есептерді жасау, СBL,.

 

Тақырып бойынша тапсырмалар

жаттығуларды және жағдайлық есептерді жасау, оқу-ғылыми жағдаяттарды орындау, зертханалық жұмыстарды жасау.

6.Таратылатын материал: жаттығулар және жағдайлық есептер, оқу-ғылыми жағдаяттар; зертханалық жұмыстар үшін реактивтер мен ыдыстар.

7. Әдебиеттер:

Негізгі әдебиеттер:

Қазақ тілінде:

1.Северин Е.С.(қазақ тіліне аударған және жауапты редакторы А.Ж.Сейтембетова) «Биохимия», Мәскеу, 2014.

2. Сеитов З.С. Биологиялық химия, Алматы, 2012 ж.

3. Сейтембетов Т.С., Төлеуов Б.И., Сейтембетова А.Ж.. Биологиялық химия.-Қарағанды, 2007.

Орыс тілінде:

5. Николаев А.Я. «Биологическая химия», 2007 г.

6. Северин Е,С. «Биохимия», 5-е изд., М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2009

 

Қосымша әдебиеттер:

Қазақ тілінде:

1. Тапбергенов С.О. Медициналық биохимия.-Павлодар.-2008.

2. Плешкова С.М. және басқалары Биохимияны студенттердің өздігінен оқып-білуіне арналған оқу құралы

1Бөлім. Белоктар, ферменттер, энергия алмасуы, витаминдер.

2Бөлім. Заттар алмасуы және оның реттелуі.

3Бөлім. Адам ағзасындағы сұйықтықтар мен тіндер биохимиясы.– Алматы, 2009 ж.

7. Биохимия пәнінен студенттердің өздігінен дайындалауына арналған тест сұрақтары – Алматы, 2007

8. Сейтембетов Т.С. Биохимия сұрақтары мен жауаптары - Алматы, 2011

 

Орыс тілінде:

  1. Сеитов З.С. «Биохимия», Алматы, 2012 г.

6. Плешкова С.М. и др. Учебное пособие для самостоятельного изучения биохимии

Часть 1. Белки, ферменты, энергетический обмен, витамины.

Часть 2. Обмен веществ и его регуляция.

Часть 3. Биохимия жидкостей и тканей организма. – Алматы, 2009 г.

7. Аблаев Н.Р., Бейсембаева Ш.А. Клинически значимые биохимические показатели и их интерпретация: учеб пособие, Алматы, КазНМУ, 2007

8. Клиническая биохимия учеб.пособие под ред Ткачук В.А. – М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2008

Бақылау

«Белоктар.НҚ» тарауы бойынша алған білімді тексеруге арналған сұрақтар:

1. Белоктардың атқаратын қызметтері, атаңыз, мысал келтіріңіз.

2. Белоктардың жалпы қасиеттері:белоктардың элементтік құрамы,жоғары молекулалық массасы, белок молекуласының көлемі мен пішіндері.

3. Глобулярлы және фибриллярлы белоктар, олардың белок құрылымдарын түзуге қатысуы.

4. Белок молекуласындағы байланыс түрлері және олардың белок молекуласын тұрақтандыруға қатысуы

5. Белок гидролизі. Түрлері. Белоктардың гидролиз өнімдері.

6. Белоктардың амфотерлік қасиеті. Белок заряды, белоктың ИЭК, ИЭН туралы түсініктер.

7. Белоктардың коллоидты қаситтері. Белоктың ерітіндідегі тұрақтылығы, тұрақтылық факторлары.

8. Белок зарядының амин қышқылдық құрамы мен орта рН-ына тәуелділігі.

9. Белок молекуласының құрылымдары (структуралары). Біріншілік құрылым, осы құрылым арқылы анықталатын белоктардың қасиеттері, осы структураны тұрақтандыратын байланыс.

10. Екіншілік құрылым, осы құрылым арқылы анықталатын белоктардың қасиеттері, осы структураны тұрақтандыратын байланыс.

11. Үшіншілік және төртіншілік құрылымдар, осы құрылымдар арқылы анықталатын белоктардың қасиеттері, осы структураларды тұрақтандыратын байланыстар.

12. Денатурация, ренатурация. Денатурациялаушы агенттер.

13. Белоктарды тұнбаға түсіру және бөлу әдістері.

14. Белоктардың жалпы қасиеттері, атап шығу.

15. Белоктардың жіктелуі.

16. Альбуминдер, қасиеттері, амин қышқылдық құрамының ерекшеліктері, организмде кездесуі.

17. Глобулиндер, қасиеттері, фракциялары, амин қышқылдық құрамының ерекшеліктері, организмде кездесуі.

18. Альбуминдер мен глобулиндердің қасиеттері мен маңызындағы ұқсастықтар мен айырмашылықтар.

19. Гистондар, қасиеттері, амин қышқылдық құрамының ерекшеліктері, организмде кездесуі.

20. Протаминдер, қасиеттері, амин қышқылдық құрамының ерекшеліктері, организмде кездесуі.

21. Гистондар мен протаминдердің қасиеттері мен маңызындағы ұқсастықтар мен айырмашылықтар.

22. Склеропротеиндер, қасиеттері, маңызы, өкілдері.

23. Коллагендер, қасиеттері, құрылымдары, маңызы. Организмде кездесуі.

24. Эластиндер, қасиеттері, құрылымдары, маңызы. Организмде кездесуі.

25. Кератиндер, қасиеттері, құрылымдары, маңызы. Организмде кездесуі.

26. Күрделі белоктардың жіктелуі. Негізгі кластарының құрылысы.

27. Фосфопротеиндер – құрылысы, қасиеттері, маңызы, өкілдері.

28. Хромопротеиндер,– құрылысы, қасиеттері, маңызы, жіктелуі .

29. Тыныс алу белоктары, құрылысы, қасиеттері, өкілдері, маңызы.

30. Гемоглобин – құрылысы, оның ролі. Гемнің химиялық табиғаты.

31. Миоглобин – құрылысы, маңызы. Гемнің химиялық табиғаты.

32. Гемоглобин мен миоглобин, құрылысы мен роліндегі ұқсастықтар мен айырмашылықтар.

33. Гликопротеиндердің құрылысы, қасиеттері, жіктелуі.

34. Нағыз гликопротеиндер, құрылысы, маңызы, өкілдері.

35. Протеогликандар, құрамы, құрылысы, өкілдері.

36. Гликозамингликандар, өкілдері, химиялық табиғаты, маңызы.

37. Нуклеопротеиндер, құрылысы, қасиеттері, маңызы, өкілдері.

38. Липопротеиндер, құрылысы, маңызы, өкілдері.

39. Металлопротеиндер, құрылысы, маңызы, өкілдері.

40. Нуклеопротеиндер, жалпы құрылысы, ролі.

41. Нуклеотидтер – нуклеин қышқылдарының мономерлері, олардың құрылысы, маңызы.Нуклеозиддифосфорлы және нуклеозидтрифосфорлы туындылары, олардың маңызы.

42. Аденил жүйесі, құрылысы, маңызы.

43. Циклді АМФ (цАМФ), құырлысы, маңызы.

44. ДНҚ, құрылысы, нуклеотидтік құрамы, комплементарлы нуклеотидті тізбектер, құрылымдық ұйымдасуы, ДНҚ структурасын тұрақтандыратын байланыстар.

45. Тірі оргнаизм үшін ДНҚ-ның маңызы.

46. РНҚ, нуклеотидтік құрамы, құрылысы, түрлері (м-РНҚ; т-РНҚ, р-РНҚ).

47. м-РНҚ, біріншілік, екіншілік, үшіншілік құрылымы, ролі. Генетикалық кодтың қасиеттері.

48. т-РНҚ – құрылысы, ролі,құрылымдары.

49. р-РНҚ – құрылысы, ролі,құрылымдары.

50. Рибосома, полисомалар, құрылысы, ролі.

51. Амин қышқылдарының формуласын білу, олардан три- жән тетрапептидтер құрастыру, қышқыл—сілтілік қасиеттерін анықтау, ИЭН.

ОСӨЖ

1.Тақырыбы:Ферменттер.Гидролазалар, трансферазалар мен лиазалар- өкілдері, құрылысы, каталитикалық әсері.

2. Мақсаты:

Ферменттер туралы білімдерді энзимдік диагностика мен энзимотерапияның негізгі принциптерін түсуну үшін қолдануді үйрену.

3.Оқыту міндеттері:

Студенттер осы ОСӨЖ-ден кейін тиіс:

1) Трансферазалар, гидролазалар, лиазалар кластарының негізгі өкілдерінің жалпы сипаттамасын білу.

2) Ферменттер туралы білімдерді бұл тараудың және биохимияның басқа тақырыптарын талдағанда қолдану.

3) Тақырып бойынша жаттығулар мен оқу-ғылыми жағдаяттарды шешу.

 

 

4.Өткізу түрі:

кесте толтыру, тақырып бойынша кеңес беру, жаттығуларды және оқу-ғылыми жағдаяттарды жасау, ТBL.

 

5.Тақырып бойынша тапсырмалар:кестені толтыру, жаттығуларды және оқу-ғылыми жағдаяттарды жасау.

6. Таратылатын материал:

кестелер, оқу-ғылыми жағдаяттар, кафедраның оқу құралы, Ітом.

 

 

№1 кесте «Гидролазалар»

Класс Топ Топшасы Өкілі, түзілетін орны Опт.рН Активаторы Катализдейтін реакция
             

№2 кесте«Трансферазалар мен лиазалар»

Класс Топ Өкілі, кездесетін орны Кофермент Кофермент құрамындағы витамин Катализдейтін реакция
           

7. Әдебиеттер:

Негізгі әдебиеттер:

Қазақ тілінде:

1.Северин Е.С.(қазақ тіліне аударған және жауапты редакторы А.Ж.Сейтембетова) «Биохимия», Мәскеу, 2014.

2. Сеитов З.С. Биологиялық химия, Алматы, 2012 ж.

3. Сейтембетов Т.С., Төлеуов Б.И., Сейтембетова А.Ж.. Биологиялық химия.-Қарағанды, 2007.

Орыс тілінде:

9. Николаев А.Я. «Биологическая химия», 2007 г.

10. Северин Е,С. «Биохимия», 5-е изд., М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2009

 

Қосымша әдебиеттер:

Қазақ тілінде:

1. Тапбергенов С.О. Медициналық биохимия.-Павлодар.-2008.

2. Плешкова С.М. және басқалары Биохимияны студенттердің өздігінен оқып-білуіне арналған оқу құралы

1Бөлім. Белоктар, ферменттер, энергия алмасуы, витаминдер.

2Бөлім. Заттар алмасуы және оның реттелуі.

3Бөлім. Адам ағзасындағы сұйықтықтар мен тіндер биохимиясы.– Алматы, 2009 ж.

11. Биохимия пәнінен студенттердің өздігінен дайындалауына арналған тест сұрақтары – Алматы, 2007

12. Сейтембетов Т.С. Биохимия сұрақтары мен жауаптары - Алматы, 2011

 

Орыс тілінде:

  1. Сеитов З.С. «Биохимия», Алматы, 2012 г.

10. Плешкова С.М. и др. Учебное пособие для самостоятельного изучения биохимии

Часть 1. Белки, ферменты, энергетический обмен, витамины.

Часть 2. Обмен веществ и его регуляция.

Часть 3. Биохимия жидкостей и тканей организма. – Алматы, 2009 г.

11. Аблаев Н.Р., Бейсембаева Ш.А. Клинически значимые биохимические показатели и их интерпретация: учеб пособие, Алматы, КазНМУ, 2007

12. Клиническая биохимия учеб.пособие под ред Ткачук В.А. – М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2008

Бақылау

Сұрақтар:

1.Ферменттердің жіктелуі мен номенклатурасы.

2.Гидролазалар-- жіктелуі, класқа, негізгі өкілдеріне жалпы сипаттама.

3.Трансферазалар- жіктелуі, класқа, негізгі өкілдеріне жалпы сипаттама.

4.Лиазалар- жіктелуі, класқа, негізгі өкілдеріне жалпы сипаттама.

 

 

№4 ОСӨЖ

1.Тақырыбы: Энергия алмасуы. Энергия алмасуының негізгі сатыларына сипаттама. Биологиялық тотығудағы оксидоредуктазалардың ролі. Ажыратқыштар. Тыныс алуды бақылау.

2. Мақсаты:

Ажыратқыштардың әсер ету механизмдерін, негізгі нутриенттердің тотығуының энергетикалық шығымын түсіну үшін және диетаға антиоксиданттардың еңгізуге сәйкес ұсыныстар жасауға энергия алмасуы, тотығу түрлері және антиоксиданттар туралы білімдерді қолдануды үйрену.

3. Оқыту міндеттері:

Студенттер осы ОСӨЖ-ден кейін тиіс:

 

1) Энергия алмасуының негізгі сатыларына жалпы сипаттама, тотығу түрлері және антиоксиданттар туралы білімдерді ОСӨЖ үшін қолданылу.

2) Тақырып бойынша оқу-ғылыми жағдаяттарды шешу.

4.Өткізу түрі:тотығу түрлері бойынша кестені толтыру, жаттығулар мен жағдайлық есептерді орындау, бейнекаст пен пікірталас, жазбаша сұрау, TBL, оқу-ғылыми жағдаяттарды шешу.

5.Тақырып бойынша тапсырмалар:жаттығуларды жасау, оқу-ғылыми жағдаяттарды шешу, кестені толтыру.

6.Таратылатын материал:кафедраның оқу құралы, Ітом, жаттығулар мен оқу-ғылыми жағдаяттар, бейнематериал, кесте.

 

Жаттығулар:

1. Оттек жоқ жағдайда ҮКЦ жүреді ме? Неліктен?

2. α-Кетоглутар қышқылының тотығудан декарбоксилдену реакциясын жазыңыз. Осы реакцияны қандай фермент жылдамдатады? Қандай кетоқышқылдары осындай реакцияларға түседі?

3. .Қымыздықсірке қышқылының ҮКЦ-дегі ролі.

4. Янтарь қышқылының тотығу реакциясын жазыңыз. Бұл реакцияға қандай фермент қатысады?

5. ҮКЦ 3 молекула НАД-ты тотықсыздандыратыны белгілі. ҮКЦ –ның қандай реакцияларында жүреді?

6. БТ тізбегінде флавин ферменттерінің тотығуы кезінде шамамен 19 кДж энергия бөлінеді. Тотығудан фосфорлану реакциясы жүруі мүмкін бе?

7. КоQ мен Цхс ферменттері тыныс алу комплексінің құрамына кіреді ме? Олардың ролі.

8. Цх а-дан Цх b-ға электрондар тасмалдануы мүмкін бе?

9. Энергия алмасуы сатыларының өзара байланысын көрсетіңіз. 10. АцетилКоА толық тотыққанда қанша НАДН2 түзіледі?

 

Жағдайлық есептер:

1. Жасушада АТФ көп, ал АДФ аз. Қалай БТ жылдамдығы өзгереді? Неліктен?

2. Р/О коэффициенті 2 тең. Бұл нені білдіреді?

3.Р/О коэффициенті 1 тең. Бұл нені білдіреді?

4.ҮКЦ-да үш НАД молекуласы тотықсызданады. ҮКЦ-ның осы реакцияларын атап беріңіз.

5.Жасушада анаэробты жағдай пайда болды. ҮКЦ реакциялары жүре ма? Неліктен?

Кесте «Тотығу түрлері»

Тотығу түрі Соңғы өнімдер Ферменттер Реакцияға мысал
Окидазды      
Оксигеназды      
Пероксидазды      
Пероксидті      

 

7. Әдебиеттер:

Негізгі әдебиеттер:

Қазақ тілінде:

1.Северин Е.С.(қазақ тіліне аударған және жауапты редакторы А.Ж.Сейтембетова) «Биохимия», Мәскеу, 2014.

2. Сеитов З.С. Биологиялық химия, Алматы, 2012 ж.

3. Сейтембетов Т.С., Төлеуов Б.И., Сейтембетова А.Ж.. Биологиялық химия.-Қарағанды, 2007.

Орыс тілінде:

13. Николаев А.Я. «Биологическая химия», 2007 г.

14. Северин Е,С. «Биохимия», 5-е изд., М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2009

 

Қосымша әдебиеттер:

Қазақ тілінде:

1. Тапбергенов С.О. Медициналық биохимия.-Павлодар.-2008.

2. Плешкова С.М. және басқалары Биохимияны студенттердің өздігінен оқып-білуіне арналған оқу құралы

1Бөлім. Белоктар, ферменттер, энергия алмасуы, витаминдер.

2Бөлім. Заттар алмасуы және оның реттелуі.

3Бөлім. Адам ағзасындағы сұйықтықтар мен тіндер биохимиясы.– Алматы, 2009 ж.

15. Биохимия пәнінен студенттердің өздігінен дайындалауына арналған тест сұрақтары – Алматы, 2007

16. Сейтембетов Т.С. Биохимия сұрақтары мен жауаптары - Алматы, 2011

 

Орыс тілінде:

  1. Сеитов З.С. «Биохимия», Алматы, 2012 г.

14. Плешкова С.М. и др. Учебное пособие для самостоятельного изучения биохимии

Часть 1. Белки, ферменты, энергетический обмен, витамины.

Часть 2. Обмен веществ и его регуляция.

Часть 3. Биохимия жидкостей и тканей организма. – Алматы, 2009 г.

15. Аблаев Н.Р., Бейсембаева Ш.А. Клинически значимые биохимические показатели и их интерпретация: учеб пособие, Алматы, КазНМУ, 2007

16. Клиническая биохимия учеб.пособие под ред Ткачук В.А. – М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2008

8.Бақылау

1. Энергия алмасуы,түсінік.

2. Энергия алмасуының сатылары.

3. 1сатысы- көмірсулардың, липидтердің, белоктардың арнайы катаболизм жолдары арқылы активті сірке қышқылына дейін ыдырау.

4. Үш карбон қышқылдарының циклі (ҮКЦ), мәні, маңызы, реакциялардың сатылары.

5. Биологиялық тотығу (БТ), түсінік, маңызы. БТ сатылары, сүтегі мен электрондарды тасымалдауға қатысатын ферменттер.

6. Тотығу-тотықсыздану потенциалы (ТТП) дегеніміз не? Ол неге тәуелді?

7.БТ кезінде энергияның бөлінуі. БТ тізбегіндегі ферменттердің белгілі бір ретпен орналасуы немен байланысты?

8. Тотығудан фосфорлану (ТФ), мәні, маңызы, Р/О коэффициенті.

9. БТ мен ТФ қабысу нүктелері.

10. Электрондардың тасымалдану тізбегінің реттелуі. Тыныс алуды бақылау.

11. ТФ мен БТ ажырауы

12. Ферменттік ансамбльдер (немесе ферменттік комплекстер).

13. Оксидазды тотығу, маңызы, осы үрдіске қатысатын ферменттер, соңғы өнімдері.

14. Оксигеназды тотығу, осы үрдіске қатысатын ферменттер, соңғы өнімдері, маңызы.

15. Пероксидазды тотығу, маңызы, осы үрдіске қатысатын ферменттер, соңғы өнімдері.

16. Пероксидті тотығу (бос радикалды тотығу), осы үрдіске қатысатын ферменттер, соңғы өнімдері, маңызы. Оттектің активті түрлерінің түзілуі.

17. Ферментті және ферментті емес антиоксиданттар

ОСӨЖ

1.Тақырыбы:Коферменттер түзілуінде суда еритін витаминдердің ролі. Майда еритін витаминдердің биологиялық ролі.

2. Мақсаты:

Авитаминоздар туралы оқу-ғылыми жағдаяттарды интерпретациялауды және сәйкес ұсыныстарды беруді үйрену.

3.Оқыту міндеттері:

Студенттер осы ОСӨЖ-ден кейін тиіс:

1) Витаминдердің химиялық құрылысын, табиғатта таралуын, тәуліктік дозасын, биологиялық маңызын және суда, майда еритін витаминдердің авитаминоздарының белгілері мен молекулярлық механизмдерін, провитаминдер, антивитаминдер, витамерлерге жалпы сипаттамасын білу.

2) Витаминдер, провитаминдер, витамерлер, антивитаминдер туралы білімдерді ОСӨЖ үшін қолданылу.

3) Тақырып бойынша оқу-ғылыми жағдаяттарды шешу.

 

 

4.Өткізу түрі:

кесте толтыру, тақырып бойынша кеңес беру, жаттығуларды және оқу-ғылыми жағдаяттарды жасау, бейнефильмдерді қарап талқылау.

 

5.Тақырып бойынша тапсырмалар:кестені толтыру, жаттығуларды және жағдайлық есептерді жасау, бейнефильм мен оқу-ғылыми жағдаяттарды талқылау.

6. Таратылатын материал:

кестелер, оқу-ғылыми жағдаяттар, бейнефильмдер, жаттығулар мен жағдайлық есептер, кафедраның оқу құралы, Ітом.

 

№1 кесте «Витаминдер»

Вит Аттары Табиғатта таралуы, провитаминдер Құрылысы, витамерлер Биологиялық маңызы Тәуліктік дозасы Авитаминоздарының белгілері мен негізгі көріністерінің молекулярлық механизмдері
             

№2 кесте «Антивитаминдер»

Антивитамин Аталуы Кездесетін жері Әсер ету механизмі Қабылдағанда пайда болатын белгілер
         

Жаттығулар:

1. а) алиментарлы және ә) екіншілік витамин жетіспеушілігінің пайда болу себептері мен механизмдері.

2. Организмді витаминмен (мөлшеріне байланысты) қамтамасыз етудің бұзылуына қатысты 3 ауру типін атап, оларға сипаттама беріңіздер. «Полиавитаминоз» термині нені білдіреді?

3. Антивитаминдер дегеніміз не? Олардың әсер ету механизмі қандай? Бірнеше антивитаминге мысал келтіріңіз.

4. Суда еритін витаминдер организмде қандай функция атқарады? Олардың ферменттермен байланысын көрсетіңіз.

5. ПЖҚ-ның тотығудан декарбоксилдену реакциясын жазыңыз, берілген реакцияға ПДГ-комплекстің коферменттерінің құрамына кіретін қандай витаминдердің қатысатынын көрсетіңіз.

6. Коферменттерінің құрамында В2 витамині бар ферменттерді атаңыз. Олардың қандай реакцияларға қатысатынын көрсетіңіз.

7. Никотинамидтің формуласын жазыңыз, одан түзілетін коферменттерді атаңыз. Осы коферменттер қатысатын реакцияларды жазыңыз.

8. Всжәне В12авитаминозы қалай аталады? Бұл жағдайда қандай ферменттердің функциялары бұзылады?

9. С витамині қандай биологиялық әсер көрсетеді?

10. Вс авитаминозы кезінде қандай ферменттердің функциясы бұзылады? Осы ферменттердің катализдік функциясы.

11. Триптофанның декарбоксилдену реакциясын жазыңыз, бұл реакцияны қандай ферменттездетеді, оның коферментінің құрамына қандай витамин кіреді?

Жағдайлық есептер:

1. Қан сарысуында пирожүзім қышқылының мөлшері артқан, содан кейін ол зәрде де пайда болған. Бұл жағдай қандай витаминнің авитаминозы кезінде байқалады?

2. Науқаста амин қышқылдарының алмасуы бұзылған, жүйке жүйесінің зақымдануы, РР витаминімен емдеуге келмейтін дерматит. Науқасқа қандай витамин берген жөн?

3. Науқаста перинциозды анемия. Мұны қай витаминдердің жетіспеушілігімен түсіндіруге болады?

4. Науқастың психикасы бұзылған, есте сақтауы нашарлаған, сандырақ, асқа тәбетінің болмауы, жүрек қағысының жиілеуі, жүрек аймағының ауыруы, шеткі жүйке жүйесі бойынша ауырсыну, балтыр бұлшық етінің ауыруы байқалады. Науқасқа диагноз қойыңыз. Оны қандай витаминмен емдеуге болады? Берілген витаминнің химиялық табиғаты, биологиялық әсері, тәуліктік қажеттілігі және табиғатта таралуы.

5. Науқастың тілінің және ернінің кілегей қабықтарында қабыну (ашық қызыл түсті), езуінде сызаттар бар, көздің қасаң қабығында қабыну мен васкуляризация (қан тамырларының тамырлануы), катаракта байқалады. Науқасты қандай витаминмен емдеуге болады? Берілген витаминнің химиялық табиғаты, биологиялық әсері, тәуліктік қажеттілігі және табиғатта таралуы.

6. Науқаста асқазан сөлінің қышқылдығы төмендеген, фоль қышқылымен емдеуге келмейтін анемия (қан аздық). Науқасты қандай витаминмен емдеуге болады? Берілген витаминнің химиялық табиғатын, биологиялық әсерін сипаттаңыз, осы витаминнің тәуліктік қажеттілігі және табиғатта таралуы.

 

Жаттығулар:

1. Е витаминінің тіндік тыныс алуға және липидтер алмасуына әсері қандай?

2. А витаминінің авитаминозы кезінде неліктен ксерофтальмия байқалады?

3. Д3 витаминінің активті алмасу формаларының құрылысын жазыңыз.

4. Қандай витамин жеткіліксіз түссе, қан ұюының бұзылуы байқалады?


Жағдайлық есептер:

1. Науқас сәбидің басы үлкен, еңбегі қатпаған, қарны қампиған, тіс жаруы кешеуілдеген. Ауруға диагноз қойыңыз. Қандай витаминмен емдеуге болады? Осы витаминнің химиялық табиғаты, биологиялық әсері, тәуліктік қажеттігі және табиғатта таралуы.

2. Науқас әйел бұлшық еттерінің әлсіздігіне, бірнеше рет түсік тастағанына шағымданады. Қандай витаминмен емдеуге болады? Берілген витаминнің химиялық табиғаты туралы түсінік, биологиялық әсері, тәуліктік қажеттілігі және табиғатта таралуы.

3. Науқастың танауынан және асқазан-ішегінен қан кету жиі байқалады. Хирургиялық операция кезінде көп қан кетеді. Бұл жағдай қандай витаминнің жетіспеушілігінен болады? Берілген витаминнің химиялық табиғаты туралы түсінік, биологиялық әсері, тәуліктік қажеттілігі және табиғатта таралуы.

4. Науқас сульфаниламидті препараттар мен антибиотиктерді көп қабылдаған, осыдан кейін науқаста дерматит (бүкіл денесі қызарып, қабыршақтанған) дамыды, шашы түсіп, тырнақтары зақымданды. Егер В5және В6витаминдерімен емдеу нәтиже бермесе, қандай витаминмен емдеуге болады? Берілген витаминнің химиялық табиғатын, биологиялық әсерін сипаттаңыз, осы витаминнің тәуліктік қажеттілігі және табиғатта таралуы.

7. Әдебиеттер:

Негізгі әдебиеттер:

Қазақ тілінде:

1.Северин Е.С.(қазақ тіліне аударған және жауапты редакторы А.Ж.Сейтембетова) «Биохимия», Мәскеу, 2014.

2. Сеитов З.С. Биологиялық химия, Алматы, 2012 ж.

3. Сейтембетов Т.С., Төлеуов Б.И., Сейтембетова А.Ж.. Биологиялық химия.-Қарағанды, 2007.

Орыс тілінде:

17. Николаев А.Я. «Биологическая химия», 2007 г.

18. Северин Е,С. «Биохимия», 5-е изд., М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2009

 

Қосымша әдебиеттер:

Қазақ тілінде:

1. Тапбергенов С.О. Медициналық биохимия.-Павлодар.-2008.

2. Плешкова С.М. және басқалары Биохимияны студенттердің өздігінен оқып-білуіне арналған оқу құралы

1Бөлім. Белоктар, ферменттер, энергия алмасуы, витаминдер.

2Бөлім. Заттар алмасуы және оның реттелуі.

3Бөлім. Адам ағзасындағы сұйықтықтар мен тіндер биохимиясы.– Алматы, 2009 ж.

19. Биохимия пәнінен студенттердің өздігінен дайындалауына арналған тест сұрақтары – Алматы, 2007

20. Сейтембетов Т.С. Биохимия сұрақтары мен жауаптары - Алматы, 2011

 

Орыс тілінде:

  1. Сеитов З.С. «Биохимия», Алматы, 2012 г.

18. Плешкова С.М. и др. Учебное пособие для самостоятельного изучения биохимии

Часть 1. Белки, ферменты, энергетический обмен, витамины.

Часть 2. Обмен веществ и его регуляция.

Часть 3. Биохимия жидкостей и тканей организма. – Алматы, 2009 г.

19. Аблаев Н.Р., Бейсембаева Ш.А. Клинически значимые биохимические показатели и их интерпретация: учеб пособие, Алматы, КазНМУ, 2007

20. Клиническая биохимия учеб.пособие под ред Ткачук В.А. – М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2008

Бақылау

Сұрақтар:

Сұрақтар:

1. Витаминдер, гипо-, гипер-, авитаминоздар, антивитаминдер, витамерлер, провитаминдер туралы түсінік

2. Витаминдердің жіктелуі.

3. В1 витаминінің химиялық табиғаты, биологиялық әсері, авитаминозы, тәуліктік қажеттілігі, табиғатта таралуы.

4. В2 витаминінің химиялық табиғаты, биологиялық әсері, авитаминозы, тәуліктік қажеттілігі, табиғатта таралуы.

5. В6 витаминінің химиялық табиғаты, биологиялық әсері, авитаминозы, тәуліктік қажеттілігі, табиғатта таралуы.

6. В12 витаминінің химиялық табиғаты, биологиялық әсері, авитаминозы, тәуліктік қажеттілігі, табиғатта таралуы.

7. Вс витаминінің химиялық табиғаты, биологиялық әсері, авитаминозы, тәуліктік қажеттілігі, табиғатта таралуы.

8. РР витаминінің витаминінің химиялық табиғаты, биологиялық әсері, авитаминозы, тәуліктік қажеттілігі, табиғатта таралуы.

9. Н витаминінің химиялық табиғаты, биологиялық әсері, авитаминозы, тәуліктік қажеттілігі, табиғатта таралуы.

10. С витаминінің химиялық табиғаты, биологиялық әсері, авитаминозы, тәуліктік қажеттілігі, табиғатта таралуы.

11. Р витаминінің химиялық табиғаты, биологиялық әсері, авитаминозы, тәуліктік қажеттілігі, табиғатта таралуы.

12. А витамині, каротиндер, құрылысы, биологиялық ролі, тәуліктік қажеттілігі, табиғатта таралуы, авитаминозы.

13. Д витамині, құрылысы, биологиялық ролі, Д витаминінің активті алмасу формалары, тәуліктік қажеттілігі, табиғатта таралуы, авитаминозы, гипервитаминозы.

14. Е витамині, құрылысы, биологиялық ролі, тәуліктік қажеттілігі, табиғатта таралуы, авитаминозы.

15. К витамині, құрылысы, биологиялық ролі, тәуліктік қажеттілігі, табиғатта таралуы, авитаминозы.

№ 6 ОСӨЖ

1.Тақырыбы: Көмірсулар алмасуы.Глюкозаның тотығу жолдары.Аэробты жағдайда гликолитикалық жолмен глюкозаның тотығуы. Энергетикалық балансы. Глюкозаның пентозофосфатты тотығу жолының кестесі. Көмірсулар алмасуының соңғы өнімдері, олардың бөлінуі.

2. Мақсаты:

1. Ағзадағы көмірсулар алмасуының бұзылыстары кезінде қан мен зәрдің биохимиялық сараптамаларының көрсеткіштерін интерпретациялауды және сәйкес ұсыныстарды беруге үйрену.

3. Оқытудың міндеттері:

Студенттер осы ОСӨЖ-ден кейін тиіс:

1) Глюкозаның әртүрлі тотығу жолдарының молекулярлық механизмдерін, көмірсулар алмасуының соңғы өнімдері түзілетін және пайдаланылатын процестерді және олардың шығарылу жолдарын білу.

2) Аэробты және анаэробты гликолиздің энергия шығымын есептеу.

3) Осы тақырып бойынша алынған білімдерді ОСӨЖ үшін пайдаланылу.

4) Тақырып бойынша оқу-ғылыми жағдаяттарды шешу.

5) Көмірсулар алмасуының бұзылыстыры кезінде және оларды алдын алу үшін өмір салты мен қоректену туралы ұсыныстарды дәлелдеу.

 

4.Өткізу түрі: шағын топтармен жұмыстан кейін тақырыптың сұрақтарын талқылау, жағдайлық есептерді, жаттығуларды, тесттерді шығару, жазбаша сұрау, TBL, оқу-ғылыми жағдаяттарды шешу .

 

5.Тақырып бойынша тапсырмалар: жаттығулар мен жағдайлық есептерді жасау, оқу-ғылыми жағдаяттарды шешу.

 

6.Таратылатын материал:кафедраның оқұ құралы, 2 бөлігі, оқу-ғылыми жағдаяттар.

 

7. Әдебиеттер:

Негізгі әдебиеттер:

Қазақ тілінде:

1.Северин Е.С.(қазақ тіліне аударған және жауапты редакторы А.Ж.Сейтембетова) «Биохимия», Мәскеу, 2014.

2. Сеитов З.С. Биологиялық химия, Алматы, 2012 ж.

3. Сейтембетов Т.С., Төлеуов Б.И., Сейтембетова А.Ж.. Биологиялық химия.-Қарағанды, 2007.

Орыс тілінде:

21. Николаев А.Я. «Биологическая химия», 2007 г.

22. Северин Е,С. «Биохимия», 5-е изд., М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2009

 

Қосымша әдебиеттер:

Қазақ тілінде:

1. Тапбергенов С.О. Медициналық биохимия.-Павлодар.-2008.

2. Плешкова С.М. және басқалары Биохимияны студенттердің өздігінен оқып-білуіне арналған оқу құралы

1Бөлім. Белоктар, ферменттер, энергия алмасуы, витаминдер.

2Бөлім. Заттар алмасуы және оның реттелуі.

3Бөлім. Адам ағзасындағы сұйықтықтар мен тіндер биохимиясы.– Алматы, 2009 ж.

23. Биохимия пәнінен студенттердің өздігінен дайындалауына арналған тест сұрақтары – Алматы, 2007

24. Сейтембетов Т.С. Биохимия сұрақтары мен жауаптары - Алматы, 2011

 

Орыс тілінде:

  1. Сеитов З.С. «Биохимия», Алматы, 2012 г.

22. Плешкова С.М. и др. Учебное пособие для самостоятельного изучения биохимии

Часть 1. Белки, ферменты, энергетический обмен, витамины.

Часть 2. Обмен веществ и его регуляция.

Часть 3. Биохимия жидкостей и тканей организма. – Алматы, 2009 г.

23. Аблаев Н.Р., Бейсембаева Ш.А. Клинически значимые биохимические показатели и их интерпретация: учеб пособие, Алматы, КазНМУ, 2007

24. Клиническая биохимия учеб.пособие под ред Ткачук В.А. – М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2008

1. Бақылау:

Сұрақтар:

 

1. Глюкозаның катаболизмі. Тіндердегі глюкозаның тотығу жолдары.

2. Глюкозаның анаэробты жағдайда ыдырауы. Гликолиз немесе гексозофосфатты жол.

3. Кори циклі, осы процестің маңызы.

4. Глюкозаның анаэробты гликолитикалық тотығуының энергиялық балансы.

5. Глюкозаның аэробты жағдайда гликолитикалық жолмен тотығуы, сатылары, энергиялық балансы.

6. Шөрнек механизмдері.

7. Пастер эффектісі

8. Глюкозаның пентозофосфатты жолмен тотығуы.

9. Глюкозаның пентозофосфатты жолмен тотығуының маңызы.

10. Глюкозаның пентозофосфатты және гликолиз жолымен тотығуының ұқсастығы мен айырмашылығы.

11. Көмірсулар алмасуындағы бауырдың ролі.

12. Көмірсулар алмасуының соңғы өнімдері, олар түзілетін процестер.

Жаттығулар:

1.Тіндердегі глюкозаның ыдырау жолдары: гликолитикалық және пентозофосфатты.

2. Глюкозаның анаэробты ыдырауы (гликолиз), энергия шығымы, маңызы.

3.Глюконеогенез- процестің маңызы. Қандай тіндерде жүреді?

4.Глюконеогенездің айналым жолмен жүретін реакциялары.

5.Глюкозаның аэробты ыдырауы. Сатылары: гликолиз, пируваттың тотығудан декарбоксилденуі, ҮКЦ, БТ, ТФ.

6.Глюкозаның аэробты тотығуы кезіндегі цитозоль мен митохондрияның ферменттерінің өзара әсерлесуі (шөрнек механизмдер-шунттар).

7. Глицерофосфатты және малатты шөрнек механизмдерінің бір бірінен айырмашылықтары.

8.АСҚ-+ның ҮКЦ-да тотығуы. Көмірсулар алмасуындағы ҮКЦ, БТ, ТФ ролі.

9.Глюкозаның аэробты ыдырауының энергетикалық балансы.

10.Пентозофосфатты (гексозомонофосфатты) глюкозаның тотығу жолы, мәні, маңызы.

11.Гликолиз бен глюкозаның пентозды жолмен тотығуының ұқсастықтары мен айырмашылықтары.

12. Көмірсулар алмасуындағы бауырдың ролі.

13.Көмірсулар алмасуының соңғы өнімдері; олар түзілетін процестер, олардың бөлінуі.

14.Гликолизде түзілетін НАДН2 қалай жұмсалынады?

15.Гликолизде түзілетін сүт қышқылы қандай өзгерістерге ұшырауы мүмкін?

16.Пируваттың тотығудан декарбоксилдену реакциясын жазу. Қандай ферменттер бұл реакцияға қатысады? Қандай витаминдер бұл ферменттердің құрамына кіреді?

17.Қанша НАД молекуласы глюкозаның аэробты ыдырауында тотықсызданады? Олардың әрқарай өзгерістері.

18.Қанша АТФ молекуласы глюкозаның аэробты тотығуында және қандай сатыларында түзіледі? УКЦ, БТ, ТФ қатысуынсыз глюкозаның толық тотығуы жүре ма? Неліктен?

19.Пентозды циклдің дегидрогеназаларының құрамына қандай кофермент кіреді? Пентозофосфатты циклдің маңызы.

20.Қандай моносахаридтер бауырдан шығатын қанда болады? Олар қанда тұрақты мөлшерде бола ма?

21.Бауырдағы фосфоролиз процесінің басқа тіндермен мүшелердегі гликогеннің ыдырауынан айырмашылығы неде?

22.Көмірсулар алмасуының соңғы өнімдері, қандай процесте олар түзіледі?

Жағдайлық есептер:

1.Қан құрамындағы глюкозаның мөлшері 1) 2,0 және 2) 8,5 ммоль/л тең. Осы жағдай қалай аталады? Аталған глюкозаның мөлшерінде бауырда қандай үрдіс - гликогеногенез немесе гликогенолиз - күшейеді?

2.Неге лактаза ферментінің активтілігі төмен болатын адамдарда сүт ішкенде іші өтетін болады, ал айран ішсе – өтпейді?

3.Науқаста В1 витаминінің гиповитаминозы байқалады. Көмірсулар алмасуында қандай өзгерістер болады?

4.Науқас үйреншікті емес ауыр жұмыс жасағандықтан, бұлшық еттері ауырады. Неліктен? Ауырсыну сезімін жеңілдету үшін не істеу керек?

5.Шамадан тыс гликолизде бауырдағы глюконеогенез жылдамдығы қалай өзгереді?

6.Гексокиназа тек бұлшық еттерде болады және глюкозо-6-фосфатпен тежеледі, ал бауырда болатын глюкокиназа бұл субстратпен тежелмейді. Бұның маңызы неде?

7. ЛДГ қаңқа бұлшық еттерде активсіз. Бұлшық еттерде анаэробты гликолиз жолымен АТФ көп мөлшерде түзіледі ме? Жауапты дәлелдеңіз.

8.Жүгіргенге дейін лактаттың мөлшері аз болды, жүгіргенде жылдам өседі, жүгіргеннен кейін ақырындап төмендейді. Бұл неліктен болады?

9.Бұлшық еттің жұмысы кезінде лактаттың мөлшері жоғарылайды. Неліктен? Қандай патологиялық жағдайларда лактат көбеюі мүмкін?

ОСӨЖ

1. Тақырыбы: Көмірсулар алмасуы.Көмірсулар алмасуының негізгі сатыларына сипаттама.

 

2. Мақсаты:

1. Тақырып бойынша оқу-ғылыми жағдаяттардың көрсеткіштерін интерпретациялауды және қан мен зәрдегі глюкозаның қалыпты деңгейінің бұзылыстары болатын жағдайлар бойынша ұсыныстарды беруге үйрену.

3. Оқытудың міндеттері:

Студенттер осы сабақтан кейін тиіс:

 

1. Жағдайлық есептерді және оқу-ғылыми жағдаяттарды шешуге (интерпретациялау және ұсыныстар беру) көмірсулар алмасуын талдағанда алынған білімдерді қолдану.

2. Өтілген материал бойынша білімдер мен тәжірибелік дағдыларды көрсету.

 

4.Өткізу түрі:жаттығулар мен жағдайлық есептерді жасау,компьютерлік технологиялар, зертханалық жұмыстарды жасау, оқу-ғылыми жағдаяттарды талқылау, компьютерлік викторина «Көмірсулар еліне саяхат», одан кейін дискуссияны өткізу.

5.Тақырып бойынша тапсырмалар:шағын топтарда және оқытушымен бірге викторинаның нәтижесін және оқу-ғылыми жағдаяттарды талдау.

6.Таратылатын материал:компьютердегі викторина, оқу-ғылыми жағдаяттар.

7. Әдебиеттер:

Негізгі әдебиеттер:

Қазақ тілінде:

1.Северин Е.С.(қазақ тіліне аударған және жауапты редакторы А.Ж.Сейтембетова) «Биохимия», Мәскеу, 2014.

2. Сеитов З.С. Биологиялық химия, Алматы, 2012 ж.

3. Сейтембетов Т.С., Төлеуов Б.И., Сейтембетова А.Ж.. Биологиялық химия.-Қарағанды, 2007.

Орыс тілінде:

25. Николаев А.Я. «Биологическая химия», 2007 г.

26. Северин Е,С. «Биохимия», 5-е изд., М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2009

 

Қосымша әдебиеттер:

Қазақ тілінде:

1. Тапбергенов С.О. Медициналық биохимия.-Павлодар.-2008.

2. Плешкова С.М. және басқалары Биохимияны студенттердің өздігінен оқып-білуіне арналған оқу құралы

1Бөлім. Белоктар, ферменттер, энергия алмасуы, витаминдер.

2Бөлім. Заттар алмасуы және оның реттелуі.

3Бөлім. Адам ағзасындағы сұйықтықтар мен тіндер биохимиясы.– Алматы, 2009 ж.

27. Биохимия пәнінен студенттердің өздігінен дайындалауына арналған тест сұрақтары – Алматы, 2007

28. Сейтембетов Т.С. Биохимия сұрақтары мен жауаптары - Алматы, 2011

 

Орыс тілінде:

  1. Сеитов З.С. «Биохимия», Алматы, 2012 г.

26. Плешкова С.М. и др. Учебное пособие для самостоятельного изучения биохимии

Часть 1. Белки, ферменты, энергетический обмен, витамины.

Часть 2. Обмен веществ и его регуляция.

Часть 3. Биохимия жидкостей и тканей организма. – Алматы, 2009 г.

27. Аблаев Н.Р., Бейсембаева Ш.А. Клинически значимые биохимические показатели и их интерпретация: учеб пособие, Алматы, КазНМУ, 2007

28. Клиническая биохимия учеб.пособие под ред Ткачук В.А. – М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2008

8. Бақылау:

1. Тағам көмірсулары, жіктелуі, маңызы.

2. Көмірсулардың ас қорыту жолдарында қорытылуы, көмірсулардың қорытылуына қатысатын ас қорыту сөлдерінің ферменттері.

3. Моносахаридтердің ащы ішекте сіңірілуі.

4. Гликогеногенез, гликогенолиз, глюконеогенез - түсінік, осы үрдістің маңызы.

5. Глюкозаның тіндердегі өзгерістері.

6. Глюкозаның тіндерде ыдырау жолдары: гликолитикалық және пентозофосфатты жолмен тотығуы.

7. Глюкозаның пентозофосфатты және гликолиз жолымен тотығуының ұқсастығы мен айырмашылығы.

8. Көмірсулар алмасуындағы бауырдың ролі.

9. Көмірсулар алмасуының соңғы өнімдері, олар түзілетін процестер.

10. Қандағы глюкозаны анықтау әдістері (редуктометриялық, колориметриялық, тест-жолақтар және глюкометр арқылы)

11. Қан сарысуындағ глюкоза мөлшерін анықтаудың диагностикалық маңызы.

12. Глюкозаға толеранттылық тестісі, диагностикалық маңызы.

13. Пробиркаларда анаэробты гликолизді модельдеу.

14. Қан сарысуындағы сүт қышқылының қалыпты мөлшері. Қан сарысуындағы сүт қышқылының мөлшерін анықтаудың диагностикалық маңызы.

 


ОСӨЖ

1. Тақырыбы: Липидтер алмасуы. Липидтердің қорытылуы, сіңірілуі. Липидтер алмасуындағы әр түрлі тіндердің ролі. Ағзадағы хиломикрондар мен липопротеиндердің түзілуі мен ролі.

2. Мақсаты:

Ағзадағы липидтер алмасуының бұзылыстары кезінде қан мен зәрдің биохимиялық сараптамаларының нәтижелерін интерпретациялауды және сәйкес ұсыныстарды беруге үйрену.

3. Оқытудың міндеттері:

Студенттер осы ОСӨЖ- ден кейін тиіс:

1) Осы тақырып бойынша алынған білімдерді ОСӨЖ үшін қолданылу.

2)Тақырып бойынша оқу-ғылыми жағдаяттарды шешу.

4.Өткізу түрі:жаттығуларды және жағдайлық есептерді жасау, оқу-ғылыми жағдаяттарды шешу.

5.Тақырып бойынша тапсырмалар:Шағын топтарда және оқытушымен бірге видеофильмді және дискуссия сұрақтарын талдау, жаттығуларды жасау.

6.Таратылатын материал:видеоматериал, кафедраның оқу құралы, 2 болігі.

7. Әдебиеттер:

Негізгі әдебиеттер:

Қазақ тілінде:

1.Северин Е.С.(қазақ тіліне аударған және жауапты редакторы А.Ж.Сейтембетова) «Биохимия», Мәскеу, 2014.

2. Сеитов З.С. Биологиялық химия, Алматы, 2012 ж.

3. Сейтембетов Т.С., Төлеуов Б.И., Сейтембетова А.Ж.. Биологиялық химия.-Қарағанды, 2007.

Орыс тілінде:

29. Николаев А.Я. «Биологическая химия», 2007 г.

30. Северин Е,С. «Биохимия», 5-е изд., М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2009

 

Қосымша әдебиеттер:

Қазақ тілінде:

1. Тапбергенов С.О. Медициналық биохимия.-Павлодар.-2008.

2. Плешкова С.М. және басқалары Биохимияны студенттердің өздігінен оқып-білуіне арналған оқу құралы

1Бөлім. Белоктар, ферменттер, энергия алмасуы, витаминдер.

2Бөлім. Заттар алмасуы және оның реттелуі.

3Бөлім. Адам ағзасындағы сұйықтықтар мен тіндер биохимиясы.– Алматы, 2009 ж.

31. Биохимия пәнінен студенттердің өздігінен дайындалауына арналған тест сұрақтары – Алматы, 2007

32. Сейтембетов Т.С. Биохимия сұрақтары мен жауаптары - Алматы, 2011

 

Орыс тілінде:

  1. Сеитов З.С. «Биохимия», Алматы, 2012 г.

30. Плешкова С.М. и др. Учебное пособие для самостоятельного изучения биохимии

Часть 1. Белки, ферменты, энергетический обмен, витамины.

Часть 2. Обмен веществ и его регуляция.

Часть 3. Биохимия жидкостей и тканей организма. – Алматы, 2009 г.

31. Аблаев Н.Р., Бейсембаева Ш.А. Клинически значимые биохимические показатели и их интерпретация: учеб пособие, Алматы, КазНМУ, 2007
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных