Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


ВКАЗІВКИ ЩОДО НАПИСАННЯ РЕФЕРАТІВ
На початку навчального семестру, в якому вивчається дана дисципліна, викладач групи видає кожному студентові завдання для індивідуальної самостійної роботи щодо підготовки реферату з установленням терміну виконання.

Студенти опрацьовують основні нормативні акти, складають їх конспект, готують реферати, виступають з ними на семінарах, рецензують реферати інших студентів.

Приступаючи до виконання роботи, студент повинен підібрати і поглиблено вивчити відповідні міжнародні акти та нормативні акти Уряду України, спеціальну літературу. Після цього потрібно скласти робочий план реферату, що включає розгляд логічно взаємопов'язаних 2—3 питань за темою реферату, основними з яких є розгляд аудиту, підвищення його ефективності, якості.

Розкриваючи зміст питань з аудиту, бажано навести приклади ситуацій з фактами порушень, показати застосування методів і прийомів їх контролю з деталізацією конкретних джерел інформації, окремих показників, які при цьому досліджуються в первинних документах, облікових реєстрах. У кінці роботи треба скласти власні висновки, подати перелік використаної літератури.

Викладач після попередньої позитивної оцінки реферату передає його для рецензування іншим - одному - двом студентам. Рецензування студентами проводиться письмово. Студенти виступають з рефератами на семінарах як доповідачі та як рецензенти.

У кінці семінару викладач узагальнює результати розгляду рефератів на семінарі як доповідачів, так і рецензентів і дає їм оцінку як результат поточного контролю знань студентів.

 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

1. Проблеми та перспективи розвитку аудиту в Україні.

2. Управління аудитом в Україні.

3. Професійна етика та правовий статус аудиторів та аудиторських фірм.

4. Стандарти аудиторської діяльності.

5. Організація аудиторської перевірки та аудиторські процедури.

6. Методика проведення аудиту.

7. Аудиторський ризик.

8. Аудиторські докази.

9. Аудиторські робочі документи.

10. Організація внутрішньогосподарського контролю і аудиту.

11. Аудит у комп’ютерному середовищі.

12. Аудиторські послуги.

13. Аудиторські послуги щодо проведення перспективного аналізу фінансової звітності.

14. Аудиторські послуги щодо визначення фінансової стабільності підприємства.

15. Вплив внутрішнього аудиту і контролю на обсяг зовнішнього аудиту.

16. Структура внутрішнього аудиту і система внутрішнього контролю підприємства.

17. Залучення аудитором до аудиторської перевірки експертів та інших спеціалістів.

18. Планування роботи аудитора та аудиторської фірми.

19. Контроль якості праці та робочого часу аудитора.

20. Міжнародні та європейські професійні організації аудиторів і їх діяльність.

21. Особливості проведення аудиту в комп’ютерному середовищі.

22. Міжнародні нормативи аудиту, їх значення та застосування.
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных