Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Україна в умовах незалежності (2 год).
План лекції

1. Державне будівництво і суспільно-політичне життя в незалежній Україні.

2. Соціально-економічне становище.

3. Зовнішня політика України.

4. Національно-культурне будівництво.

У результаті вивчення й засвоєння теми курсант (студент) повинен:

визначати хронологічну послідовність головних подій періоду розбудови незалежної держави;

пояснювати на основі карти співвідношення політичних сил в Україні, показує на карті території України, навколо яких періодично виникає напруженість у відносинах із сусідніми державами.

На основі різних джерел інформації:

характеризувати внутрішньополітичне та соціально-економічне становище України в 90-х роках XX — на початку XXI ст.;

зіставляти різні точки зору щодо процесів розбудови незалежної, демократичної, соціальної, правової держави та давати їм власну оцінку;

визначати та характеризувати основні напрямки зовнішньої політики України в умовах загальноєвропейських та світових процесів інтеграції;

описувати зміни в повсякденному житті та свідомості населення, визначає їх взаємозв’язок з перетвореннями суспільного життя;

визначати власну позицію щодо суперечливих процесів розбудови незалежної держави в Україні, зв’язки між ними та особливостями політичного й економічного життя;

характеризувати і пояснювати основні чинники, особливості й тенденції розвитку українського суспільства кінця XX — початку XXI ст.;

висловлювати і аргументувати власну точку зору щодо перспектив економічного, політичного і соціального розвитку України.

Ключові дати до теми:

24 серпня 1991р. – ухвалення Верховною Радою Акту проголошення незалежності України.

Жовтень 1990 р. – скасування статті 6 Конституції УРСР (про керівну та спрямовуючу роль КПУ в суспільстві).

1 грудня 1991 р. – всеукраїнський референдум на підтвердження Акту проголошення незалежності і вибори Президента України (Президентом України обрано Леоніда Кравчука).

6 грудня 1991 р. – заснування Збройних Сил України.

1994 р. – пік інфляції в Україні.

Липень 1994 р. – обрання Леоніда Кучми Президентом України.

1995 р.– Україна стає членом Ради Європи.

28 червня 1996 р. – ухвалення Конституції України.

Вересень 1996 р. – грошова реформа в Україні.

1999 р. – Леонід Кучма переобраний Президентом України.

Листопад – грудень 2004 р. – Помаранчева революція.

26 грудня 2004 р. – обрання Президентом України Віктора Ющенка.

2008 р.– прийняття України до Світової організації торгівлі (СОТ).

7 лютого 2010 р. – обрання Президентом України Віктора Януковича.

Листопад 1913 – кінець лютого 2014 – Євромайдан.

25 травня 2014 р. – обрання Президентом України Петра Порошенка.

Словник історичних термінів і понять до теми:

 

Гіперінфляція швидке зростання товарних цін і грошової маси в обігу, що веде до різкого знецінення грошової одиниці, порушення платіжного обігу і нормальних господарських зв’язків.

Грошова емісія – додатковий випуск в обіг грошових знаків.

Девальвація – пониження курсу національної чи міжнародної (регіональної) грошової одиниці щодо валют інших країн або дорогоцінних металів.

Дефіцит бюджету – перевищення видатків бюджету над доходами.

Дефіцит – перевищення попиту над пропозицією (відсутність певних товарів на ринку). Особливо дефіцит на всі групи товарів був за часів «Застою» та «Перебудови».

Дефолт – нездатність країни сплачувати за своїми борговими зобов’язаннями.

Інфляція– зростання цін внаслідок додаткового випуск грошових знаків.

Конституційний договір – політико-правова угода між Верховною Радою України та Президентом України про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України.

Мажоритарна виборча система – виборча система, за якою враховуються голоси виборців, подані за кандидата, який одержав більшість голосів у конкретних виборчих округах.

Мажоритарно-пропорційна виборча система – це виборча система, за якою половина депутатів обиралася одномандатними виборчими округами, інша половина – за списками кандидатів у депутати від політичних партій на основі пропорційного представництва.

Тіньова економіка – господарська діяльність, яка розвивається поза державним обліком та контролем, а тому не відображається в офіційній статистиці (несплата податків, приховування доходів, доходи від заборонених видів діяльності тощо).

Завдання для самоперевірки:

1) Пояснити терміни та поняття:

референдум, демократизація, волюнтаризм, путч, кооперація, субкультури, гласність, багатопартійність, патріотизм, національна ідея, суверенітет, незалежність, демократичне суспільство, конституційний процес, Конституція України, "революція на граніті" (фото), громадянство, виборча система, інфляція, бідність, приватизація, національна валюта, національні символи, купоно-карбованець, приватизаційний сертифікат, державне будівництво, "оксамитова революція", дефолт, "чорний вівторок", "Канівська четвірка", ГУУАМ, "касетний скандал", Вибори-2004, "Помаранчева революція", ЦВК України, дострокові вибори ВРУ, Адміністрація Президента, Секретаріат Президента, Євробачення, СОТ, економічна криза 2008–2009 рр., Вибори-2010, ЄС, НАТО, ЄЕП, нафтопровід "Одеса-Броди".

2). Скласти словник персоналій та дати їм характеристику:

М. Горбачов, О. Яковлев, С. Шушкевич, Л. Кравчук, Л. Кучма, І. Плющ, В. Фокін, О. Мороз, П. Симоменко, А. Кінах, П. Лазаренко, І. Драч, В. Чорновіл, Л. Лук’яненко, Митрополит Володимир (Сабодан), Патріах Володимир, Патріарх Філарет (Денисенко), Л. Гузар, В. Ющенко, В. Янукович, Ю. Тимошенко, А. Яценюк, П. Порошенко.

3). Встановіть відповідність:

а) сепаратизм;

б) популізм;

в) суверенітет;

1) цілковита незалежність держави від інших держав у внутрішній та зовнішній політиці;

2) дії, спрямовані на здобуття політичної підтримки народу, обіцянки і рішення, що задовольняють психологічні потреби і життєві бажання населення;

3) прагнення окремих груп населення до відокремлення від конкретної держави.

Б. Хмельницького до Києва.

4). У вигляді історичної таблиці висвітлити життя й діяльність української діаспори у світі, її зв’язки з Україною.

5). Розкрити напрями зовнішньої політики України починаючи з 2000 р. Визначити причини частої зміни зовнішньополітичних векторів.

6). Українсько-російські міждержавні відносини протягом останнього десятиліття.

7). Заява глав Республіки Білорусь, РРФСР, України про вихід зі складу Союзу РСР та утворення Співдружності Незалежних Держав.

Ми, керівники Республіки Білорусь, РРФСР, України, відзначаючи, що переговори про підготовку нового Союзного договору зайшли в глухий кут, об'єктивний процес виходу республік із складу Союзу РСР і утворення незалежних держав став реальним фактом;

констатуючи, що недалекоглядна політика центру призвела до глибокої економічної і політичної кризи, до розвалу виробництва, катастрофічного зниження життєвого рівня практично всіх верств суспільства;

беручи до уваги зростання соціальної напруженості в багатьох регіонах колишнього Союзу РСР, що призвело до міжнаціональних конфліктів з численними людськими жертвами;

усвідомлюючи відповідальність перед своїми народами і світовим товариством та назрілу потребу в практичному здійсненні політичних і економічних реформ, заявляємо про утворення Співдружності Незалежних Держав, про що сторонами 8 грудня 1991 року підписано угоду.

Співдружність Незалежних Держав у складі Республіки Білорусь, РРФСР, України є відкритою для приєднання всіх держав – членів Союзу РСР,а також для інших держав, які поділяють цілі і принципи цієї угоди.

Держави – члени Співдружності мають намір проводити курс на зміцнення міжнародного миру та безпеки. Вони гарантують виконання міжнародних зобов'язань, які випливають для них з договорів і угод колишнього Союзу РСР, забезпечують єдиний контроль за ядерною зброєю та її нерозповсюдження.

Запитання до документа:

Як глави трьох республік аргументували необхідність створення СНД? Які завдання, судячи з тексту документа, мала виконувати Співдружність?

8). З’ясувати причини економічної кризи в Україні на поч. 90-х рр. ХХ ст. та її прояви.

9). Встановіть відповідність між політичними партіями та їхніми лідерами.

А. Партія регіонів 1. О. Мороз;

Б. «Наша Україна» 2. П. Симоненко;

В. СПУ 3. В. Янукович;

Г. КПУ 4. В. Ющенко;

10). Скласти політичний портрет одного з президентів України.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Історія України мовою документів: Навчальний посібник / За загал. ред. проф. Є. Безпалова. – Донецьк : ТОВ “Юго-Восток ЛТД”, 2006.

2. Бойко О. Д. Історія України / О. Д. Бойко. – К. : Академія, 2002.

3. Мицик Ю. А. Історія України : Навч.посібник / Ю. А. Мицик, О. Г. Бажан, В. С. Власов. – К. : Києво-Могилянська академія, 2005.

4. Новітня історія України (1900–2000) : Підручник / А. Г. Слюсаренко, В. І. Гусєв, В. М. Литвин та ін. – К. : Вища школа, 2002.

5. Світлична В. В. Історія України. Навч. посібник, 4-е вид. / В. В. Світлична. – К., 2006.

 

Розділ ІІІ.
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2019 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных