Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Додавання гармонічних коливань
 

Коливання, для котрих зміщення як функція часу може бути описано будь-яким законом, окрім синуса чи косинуса, називають складними (негармонічними).

Відомо, що будь-яке складне коливання можна подати у вигляді суми простих гармонічних коливань. Перш ніж аналізувати складні коливання (а таку задачу медикам дово­диться розв'язувати досить часто), розглянемо, до яких ре­зультатів може призвести додавання гармонічних коливань.

1. Додавання гармонічних коливань, спрямованих вздовж однієї прямої

Нехай тіло бере участь одночасно у двох коливаннях, спрямованих вздовж однієї прямої, причому амплітуди і періоди (частоти) цих коливань однакові, а початкові фази різні

.

Результуюче зміщення х тіла від положення рівноваги до­рівнює алгебраїчній сумі зміщень х1 і х2:

де

Таким чином, результуюче коливання являє собою гармонічне коливання, яке відбувається вздовж тієї ж самої прямої, що і складові коливання, і з періодом (частотою), який дорівнює періоду (частоті) складових коливань. Амплітуда результуючого коливання залежить від різниці початкових фаз складових коливань. Якщо φ12 = 2kπ, де k= 0, 1,2,...,то = ±1 і Арез = 2А (або Арез = А1+A2, якщо A1А2). Якщо φ1- φ2 = (2k + 1)π, то

= 0 і Арез= 0 (або Арез = А1-A2, якщо A1А2).

Якщо складові коливання відрізняються періодами (часто­тами), то результуюче коливання вже не буде гармонічним. Розглянемо, як особливо цікавий, результат додавання двох гармонічних коливань рівних амплітуд і фаз, періоди (частоти) яких відрізняються, тобто

.

Результуюче зміщення дорівнює

де .

Якщо різниця ω12 мала, то амплітуда A(t) змінюється з часом за гармонічним законом, але з частотою Такі коливання називають биттям (мал. 1.27).

Мал. 1.27. Биття.

Період зміни амплітуди коливань називають періодом биття б). Період биття може бути визначений з умови:

.

Отже, частота . Таким чином,

частота зміни амплітуди результуючого коливання дорівнює різниці частот складових коливань.

2. Додавання взаємноперпендикулярних гармонічних коливань

Нехай матеріальна точка водночас бере участь у двох коливаннях, що відбуваються у взаємно перпендикулярних напрямках:

Сукупність координат х і у матеріальної точки у різні моменти часу визначають траєкторію руху матеріальної

точки у площині XY. Форма траєкторії залежить від співвід­ношення частот і різниці фаз складових коливань. Наведемо деякі випадки додавання коливань (мал. 1.28):

1) ,

рівняння траєкторії ;

2) ,

рівняння траєкторії ;

3) , рівняння траєкторії ;

4, 5) , у цьому випадку форма траєкторії залежить від співвідношення частот ω1 і ω2. На мал. 1.28 наве­дено траєкторії для випадків ω1: ω2 = 1:2 і ω1: ω2 = 2:3.

с

Мал. 1.28. Складання взаємно перпендикулярних коливань (фігури Лісажу).

Отримані криві, що їх описує матеріальна точка, називають фігурами Лісажу. Криві, подібні до кривих Лісажу, спостерігають при дослідженні біопотенціалів серця методом векторелектрокардіографії.

МЕХАНІЧНІ ХВИЛІ

Якщо тіло, яке коливається, знаходиться у пружному середовищі, то у ділянках середовища, що прилягають до тіла, виникають періодичні деформації, які зумовлюють появу пружних сил. Завдяки взаємодії частинок середовища деформації будуть розповсюджуватись з деякою швидкістю, яка залежить від фізичних властивостей середовища. При цьому частинки середовища здійснюють коливальний рух навколо положення рівноваги, а від одних ділянок середовища до інших передається лише стан деформації.

Процес розповсюдження коливального руху в середо­вищі називається механічною хвилею. Цей процес можна описати через зміну в часі і просторі положення частинок середовища (зміну величини зміщення 5 (х, і), тиску Р (S, і), або густини ). Залежно від характеру пружних деформацій, що виникають у середовищі, розрізняють поздовжні і поперечні хвилі. У поперечних хвилях частинки середовища здійснюють коливання в напрямку, перпенди­кулярному до напрямку розповсюдження хвилі. Такі хвилі збуджуються в середовищах, в яких пружні сили виникають при деформаціях зсуву. Як відомо, такими середовищами є, в основному, тверді тіла. У поздовжніх хвилях частинки коливаються вздовж лінії розповсюдження коливань. Ці хвилі збуджуються в середовищах, в яких пружні сили виникають при деформаціях стиснення і розтягування, тобто в газах, рідинах, твердих тілах.

 


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2023 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных