Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Завдання до лабораторної роботи
 

Завдання 1. Вивчити будову апарата УВЧ-66 і підготу­вати його до роботи.

Зовнішній вигляд передньої панелі апарата приведено на мал. 3.6:

1 - вмикач електричного кола і регулятор вхідної на­пруги;

2 - кнопка індикації величини вхідної напруги;

3 - регулятор потужності УВЧ-випромінювання;

4 - регулятор налагодження кола пацієнта;

5 — індикатор налагодження з червоним сектором для регулювання вхідної напруги.

Увімкніть апарат у мережу. Натисніть кнопку індикації і регулятором вхідної напруги встановіть стрілку індикато­ра апарата в центрі червоного сектора.

Мал. 3.6. Зовнішня панель УВЧ-66.

Прогрійте апарат протягом 3-5 хвилин. Встановіть по­тужність Спочатку налагодьте апарат за максималь­ним відхиленням стрілки, перевірте налагодження за яскра­вістю розряду неонової лампочки.

Завдання 2. Дослідження зміни температури прогріван­ня дистильованої води і розчину електроліту в УВЧ-пот.

Розташуйте між електродами апарата склянки з дисти­льованою водою і розчином кам'яної солі. Налагодьте апа­рат за максимальним відхиленням стрілки. Через кожні п'ять хвилин вимірюйте температуру води і розчину. Дані занесіть до таблиці.

Примітка. Уважно слідкуйте за положенням стрілки ін­дикатора у процесі прогріву. Резонанс в колі може порушу­ватись і потрібна постійна корекція.

Оформлення роботи. У протоколі повинно бути: а) сти­слий опис фізичної суті лікувального методу УВЧ-терапії; б) спрощена схема УВЧ-апарату з переліком основних бло­ків; в) таблиця вимірювань температури і графік її зміни з часом; г) висновок про механізми прогріву рідин.

 

Контрольні запитання і задачі

 

1. Вкажіть діапазон зміни частот ЕМП для УВЧ-, НВЧ- і КВЧ-тера-пій. Чому дорівнює частота електромагнітних коливань, які гене­руються УВЧ-апаратом?

2. Що таке струм зміщення? Який механізм прогріву струмами змі­щення діелектриків і електролітів? Які з цих речовин прогріва­ються більш ефективно?

3. Чому ефективність прогріву речовини залежить від частоти?

4. Чому дія ультрависокочастотного поля не викликає ефекту по­дразнення, який притаманний НЧ-полю?

5. З яких основних блоків складається УВЧ-апарат?

6. Яким чином змінюється потужність генератора УВЧ-коливань?

7. Що значить "налагодити" УВЧ-аппарат? Чому в момент налагод­ження яскравість неонової лампочки або відхилення стрілки мак­симальні?

 


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2023 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных