Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Специфічна дія ЕМП на біологічні тканини
 

Дія ЕМП на біологічні тканини може викликати: 1. Зміну структури біологічно активних молекул (біл­ків, ліпідів, нуклеїнових кислот тощо) за рахунок:

а) виділеного тепла і нагріву тканин вище допустимої температури (наприклад, можлива денатурація білків);

б) резонансного поглинання енергії ЕМП (конформацій-ні зміни структури, виникнення вільних радикалів тощо);

в) поляризації (розрив водневих зв'язків, порушення гідрофобних і гідрофільних взаємодій).

Таблиця 3.1

2. Зміну мембранних процесів за рахунок:

а) зміни локальних концентрацій іонів (при об'ємній поляризації);

б) дії зовнішнього ЕП, напруженість якого зрівняна з напруженістю поля мембран, що є причиною порушення роботи іонних насосів, процесів електродифузії.

3. Зміну швидкостей хімічних реакцій (зміна кінетики ферментативних процесів), що в кінцевому результаті при­зводить до порушення процесів біоенергетики, мета­болізму, синтезу біологічно активних молекул та ін.

Виявом специфічної дії ЕМП на БТ є виникнення под­разнення, скорочення, секреції, болю, паралічу; можлива загибель внаслідок спотворень біологічно важливих проце­сів у клітинах і внутрішньоклітинних структурах під дією ЕМП.

На закінчення наведемо сумарні відомості щодо ме­дичних методик, в яких використовуються електричне, маг­нітне та електромагнітне поля (див. табл. 3.1).

Контрольні запитання та задачі

1. Назвіть основні характеристики електричного і магнітного полів та поясніть їх фізичну суть. Поясніть природу лікувального і вра­жаючого фактора при електротравмі або фізіотерапії.

2. Що таке поляризація, які види поляризації найбільш важливі при дії ЕМП на БТ? Яким чином виникають у тканинах струми про­відності, індукційні струми і струми зміщення, від чого залежить їх величина?

3. Чим обумовлене прогрівання БТ при дії ЕМП і від яких факторів (зовнішніх і внутрішніх) залежить кількість виділеної теплоти?

4. У діапазоні яких частот змінного струму (при незмінних інших характеристиках ЕМП) електротравма найбільш небезпечна для організму?

5. Чому резонансне поглинання енергії ЕМП проявляється в області УВЧ і НВЧ?

6. Поясніть особливості специфічної дії ЕМП на БТ.

7. При яких фізіотерапевтичних методиках спостерігається най­більш ефективний прогрів внутрішніх тканин, що мають: а) доб­ру електропровідність; б) незначну електропровідність, а також, які є діелектриками?

8. У скільки разів зміниться питома тепловіддача для мето­дик діатермії, індуктотермії і УВЧ-терапії відповідно, якщо час­тота коливань зросла вдвічі, питомий опір зменшився у п'ять разів, амплітуди векторів магнітної індукції і напруженості елек­тричного поля зменшились у два рази?

3.3. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1 "РОБОТА З ФІЗІО­ТЕРАПЕВТИЧНОЮ АПАРАТУРОЮ"

 

Мета роботи: вивчити основи взаємодії ЕМП з БТ і на­бути навички роботи на деяких фізіотерапевтичних апара­тах.

 

Контрольні питання для підготовки до лабораторної роботи

 

1. Класифікація фізіотерапевтичної електронної медичної апарату­ри.

2. Тепловий ефект, викликаний ВЧ-струмами провідності та індук­ційними ВЧ-струмами. Діатермія. Індуктотермія.

3. Поняття про струми зміщення. Механізм прогріву електролітів і діелектриків. Поняття про діелектричні втрати.

4. Спрощена схема УВЧ-апарата (будова, призначення основних блоків, робочий процес апарата).

5. Дарсонвалізація (фізичний зміст методу, природа лікувального фактора, спрощена схема апарата для місцевої дарсонвалізації. Робочий процес).

6. Специфічна дія УВЧ- і НВЧ- полів на біологічні тканини.

 


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных