Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Основні характеристики ЕМП
 

Напруженість Е - векторна силова характеристика електричного поля; вона чисельно дорівнює силі, яка діє на одиничний точковий позитивний заряд, вміщений у дану точку поля:

При дії ЕП напруженість поля є основним вражаючим (чи лікувальним) фактором, тому що саме сили електрично­го поля змушують рухатися заряди (чи системи зарядів) у БТ (мембранах, клітинах, плазмі тощо), викликаючи широ­кий спектр явищ: слабке подразнення, біль, опік, загибель тощо.

Вектор електричної індукції - характеристика елек­тричного поля, яка визначається кількістю і розташуванням джерел ЕП у просторі:

 

де - вектор поляризації, - діелектрична

проникність, - діелектрична сприйнятливість

Потенціал (р, різниця потенціалів — енергетичні характеристики ЕП; вони визначають роботу сил електричного поля по переміщенню електричного заряду з точки, потенціал якої , в точку з потенціалом

Електричний струм - впорядкований рух заряджених частинок, характеризується силою струму та густиною струму Густина електричного струму характе­ризує величину заряду, котрий переноситься за час через одиничний поперечний переріз провідника:

Густина струму визначається концентрацією вільних носіїв електричного заряду їх зарядом та швидкістю впорядкованого руху

Нагадаємо зв'язок між

Магнітна індукція - векторна силова характеристика магнітного поля; вона може бути визначена через силу що діє з боку МП на рухомий електричний заряд чи на елемент струму Величина вектора визначається також відношенням максимального моменту сил М, які діють на рамку зі струмом у магнітному полі, до магнітного момен­ту рамки зі струмом

У речовині вектор магнітної індукції є сумою двох векторів: напруженості магнітного поля і намагнічуван­ня Вектор визначає той внесок у магнітну індукцію який дають зовнішні джерела струму, - характеризує магнітне поле, котре створене рухомими зарядами в речовині. Напруженість магнітного поля характеризує розподіл джерел МП у просторі. В результаті маємо

де - вектор намагнічування; - магнітна проникність ре­човини — магнітна сприйнятливість речо­вини; - магнітна стала.

Між характеристиками змінного ЕП (векторами ) та характеристиками МП (векторами ) існує зв'язок, який у теорії ЕМП задається рівняннями Максвелла.

 


Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2023 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных