Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Экспериментті орындау тәртібі
АЙНЫМАЛЫ ТОҚТЫҢ ЭЛЕКТР ТІЗБЕГІ

Орындаған: ____________________

Тексерген:_____________________

Орал 2015

ЭКСПЕРИМЕНТТІК ТӘЖІРИБЕЛЕР

Ші эксперимент

Жұмыстың мақсаты: Виртуалды осциллограф экранына жүктемедегі тоқ пен кернеудің синусоидын шығарып, келесі шамаларды анықтау: 1) кернеудің амплитудалық мәні Um, 2) токтың амплитудалық мәні Im, 3) кернеудің әсер етуші мәні U, 4) токтың әсер етуші мәні I, 5) период Т, 6) жиілік f, 7) бұрыштық жиілік w, 8) фазалық ығысу j, 9) t=T/3уақыт моментіндегі кернеудің лездік мәні u.

 

Экспериментті орындау тәртібі

Схема бойынша тізбекті жинап (1.3 сурет), реттелетін синусоидалы кернеу көзін (Um=10 В, f=0,5 кГц) қосамыз.

 

1.3 сурет –Эксперименттің электр схемасы

 

Виртуалды осциллографты іске қосып, жұмыс жағдайына келтіреміз. Тоққа пропорционал кедергісі 100 Ом кернеу осциллографтың бірінші каналға, ал тізбекке келген кернеу –екінші каналға беріледі.

Осциллограф каналының жазу (развёртка) және сезімталдық параметрлерін, экран бетінде кернеу мен тоқтың бір-екі периоды кескінделетіндей орнатамыз.

Экрандағы синусоидалы қисық сызықтардың дәл көшірмесін жазба қағазына түсіреміз.

 

Алынған синусоидалы кернеу мен тоқтың қисық сызықтары бойынша төменде көрсетілген өлшемдерді анықтаймыз.

Кернеудің амплитудалық мәнін:

Um·mU2=…………..…………=……..B

мұнда

А=............бөлік –тор бөлігіндегі қисық кернеудің амплитудасы,

mU2 =........B/бөлік –осциллографтың екінші каналының сезімталдығы.

Индуктивті орауыштағы синусоидалы кернеу мен тоқтың қисықтары

Тоқтың амплитудалық мәні:

Im =B·mU1/R=………………..……=……..А

мұнда

В=……..бөлік –тор бөлігіндегі қисық тоқтың амплитудасы,

mU1=........B/бөлік - осциллографтың бірінші каналының сезімталдығы.

R=100 Ом –тоқтың сигналы алынатын шунттың кедергісі.

Кернеудің әсер етуші кернеуі

U=Um ¤ Ö2 =…………….B

Тоқтың әсер етуші мәні

I=I m ¤ Ö2 =…………….мА

 

Период

T =С×mt, мс

мұнда

С=.............бөлік –осциллографтың тор бөлігіндегі период,

mt=....................мс/бөлік – осциллографтың жазу каналы бойынша сезімталдығы.

Жиілік

f = 1 ¤ T =............Гц.

Бұрыштық жиілік

w = 2 × p × f =.....................=..........1/с.

Фазалық ығысу

j =360 D/C=................…....=……..град.

мұнда

D=……бөлік –осциллографтың тор бөлігіндегі тоқ пен кернеудің ығысуы,

C=……бөлікосциллографтың тор бөлігіндегі период

t = T/3тең уақыт моментіндегіuкернеудің лездік мәні

u = Um × sin wt =...........................=……..В

Ескерту: wt -радианмен өлшенетін бұрыш.

Есептеу және өлшеу нәтижелерін 1.1-ші кестеге толтырамыз.

1.1. –кесте

Өлшеу құралдары Um, В Im, мА U, В I, мА T, мС f, В w, рад/с j, град u(Т/3) В
Осциллограф                  
Мультиметр - -     - - - - -

Мультиметрдің көмегіменU және Iмәндерін өлшеп, нәтижелерін 1.1-ші кестеге түсіріп, осциллографтан алынған нәтижелермен салыстырамыз.

Масштабты белгілеп, тоқ пен кернеудің әсер етуші мәндерінің векторлық диаграммасын тұрғызамыз.

Масштабтар: mU=………В/см, mI=………мА/см

 Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2022 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных