Главная | Случайная
Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:


Синусоидалы тоқтың үшфазалы тізбегі
Ш фазалы тізбектер

 

Ші эксперимент

Жұмыстың мақсаты: Үшфазалы қорек кернеуінің фазалы және сызықты кернеулерді және осциллографтың көмегімен фазалық кернеудің бір-біріне салыстырғандағы ығысу бұрыштарын өлшеу.

 

Экспериментті орындау тәртібі:

Үшфазалы генератордың А және В шығыстарын осциллографтың кірістеріне (7.1 сурет) жалғаймыз.

Осциллографты экран бетінде екі кернеудің бір периоды кескінделетіндей келтіреміз.

7.2-ші суреттегі графикке осциллограмма экранындағы UА, UВ кернеу қисықтарын түсіріп, осциллографтың бірінші каналының кірісін С фазасына ауыстырамыз және графикке UС кернеудің қисығын түсіреміз.

Вольтметрмен барлық фазалық және сызықтық кернеулерді өлшеп, өлшеу және есептеу нәтижелерін 7.1-ші кестеге түсіреміз.

 

7.1 сурет

 

7.2 сурет –ЭҚК симметриялы үш фазалы жүйесінің синусоидалы қисықтары

7.1 кесте

Өлшеу Есептік
UA, B   Фазалық кернеудің орташа мәні: UФ=(UА+ UВ+UС)/3=
UB, B  
UC, B   Сызықтық кернеудің орташа мәні: UЛ=(UАВ+ UВС+UСА)/3=
UAB, B  
UBC, B   Қатынасы: UФ / UЛ=
UCA, B  
φA- φB, град   Фазалық кернеулердің арасындағы орташа жылжу бұрышы:
φВ- φС, град  
φС- φА, град  

Ші эксперимент

Жұмыстың мақсаты: «Жұлдызша» жалғанылған үшфазалы тізбек үшін, мультиметрдің көмегімен симметриялық және симметриялық емес жүктеме кезіндегі IЛ және IN тоқтардың, сонымен қатар, UЛ және UФ кернеулердің әсерлесуші мәндерін өлшеп, РФ және ∑РФ қуаттарды есептеу және векторлық диаграммаларды тұрғызу.

 

Экспериментті орындау тәртібі:

7.3-ші суреттегі схемаға сәйкес, симметриялық жүктемесі бар тізбекті (RA, RВ, RС=1 кОм) жинаймыз.

Бейтарап сымы бар схемадағы жүктеменің кернеуі мен тоғын өлшеп, қуаттарды есептеп, өлшеген және есептеген нәтижелерді 7.2-ші кестеге түсіреміз.

Схемадағы бейтарап сымды (N және 0 түктелері арасындағы перемычка) ағытып, тәжірибені қайталаймыз.

7.3 сурет

Масштабты 7.4-ші суретте векторлық диаграммаларды тұрғызамыз.

Симметриялық емес жүктеме Симметриялық жүктеме

а) бейтарапты б) бейтарапсыз а) бейтарапты б) бейтарапсыз

Масштабтары: mU= В/бөлікте; mI= мА/бөлікте

7.4 сурет –Үшфазалы «жұлдызша» жалғанылған тізбектің векторлық диаграммалары

7.2 кесте

«Жұлдызша» схемасы Симметриялық жүктеме Симметриялық емес жүктеме
бейтарапты бейтарапсыз бейтарапты бейтарапсыз
Фазалық тоқтар, бейтарап тоғы, мА IA        
IB        
IC        
IN        
Сызықтық кернеулер, В Uab        
Ubc        
Uca        
Фазалық кернеулер, В Ua        
Ub        
Uc        
Фазалық қуаттар, мВт Pa        
Pb        
Pc        
Жалпы қуат, мВт ∑P        

Бейтарапты және бейтарапсыз сымды (RA= 1кОм, RB=680 Ом, RC=330 Ом) симметриялық жүктеме үшін қайталап өлшеу және есептеу.

Ші эксперимент

Жұмыстың мақсаты: «Үшбұрыштап» жалғанылған үшфазалы тізбек үшін, мультиметрдің көмегімен симметриялық және симметриялық емес активті жүктеме кезіндегі IЛ және IФ тоқтардың, сонымен қатар, UЛ кернеулердің әсерлесуші мәндерін өлшеп, РФ және ∑Р қуаттарды есептеу және векторлық диаграммаларды тұрғызу.

 

Экспериментті орындау тәртібі:

7.5-ші суретте схемаға сәйкес, симметриялық жүктемесі бар (RAB=RBC=RCA=1 кОм) тізбекті жинаймыз. Алты тоқты өлшеу үшін (үшеуі фазалық және үшеуі сызықтық), тізбекке перемычкаларды қосамыз. 7.3-ші кестеге сәйкес, мультиметрмен кернеу мен тоқтарды өлшеп, қуаттарды есептейміз.

 

7.5 сурет

7.3 кесте

«Үшбұрыш» схемасы Симметриялық жүктеме Симметриялық емес жүктеме
Сызықтық тоқтар, мА IA    
IB    
IC    
     
Фазалық тоқтар, мА Iab    
Ibc    
Ica    
Фазалық және сызықтық кернеулер, В Uab    
Ubc    
Uca    
Фазалық қуаттар, мВт Pab    
Pbc    
Pca    
Жалпы қуат, мВт ∑P    

Симметриялық емес жүктемелер (RAB=1кОм, RBC=680 Ом, RCA=330Ом) үшін, өлшеу мен есептеулерді қайталаймыз.

Масштабта 7.6-шы суретке векторлық диаграммаларды тұрғызамыз.

 

 

Тоқтар диаграммасы

Кернеулер диаграммасы а) симметриялық жүктеме б) симметриялық емес жүктеме

Масштабтары: mU= В/бөлікте; mI= мА/бөлікте

 

7.6 сурет –Үшфазалы «үшбұрыштап» жалғанылған тізбектің векторлық диаграммалары

 

 

Ші эксперимент

Жұмыстың мақсаты: Жүктемелер «жұлдызша» жалғанылған кездегі үшфазалы тізбектің апаттық режимдерін экспериментті зерттеу.

 

Экспериментті орындау тәртібі:

7.7-ші суретке сәйкес фазалардың RA=RB=RC=1 кОм кедергілері бар тізбекті жинап, схеманың сәйкес тармақтарына тоқтарды өлшеу үшін перемычкаларды қосамыз.

7.7 сурет

Бейтарап сымның үзігі (ажырауы) фазалық тоқтың өзгерісіне әкелмейтіндігін анықтау.

Нөлдік сымы бар схемада жүктеме фазаларында, сол сияқты сызықтық сымдар арасында қысқа тұйықталу кезінде қорғаныс арқылы қорек көзінің ажырауы жүретіндігін анықтау.

Нөлдік сымы жоқ схема, жүктеме фазаларында қысқа тұйықталу болғанда қондырғыны ажырататынын, ал сызықтық сымдар арасындағы қысқа тұйықталуда қондырғының ажырамайтындығын анықтау.

7.4-ші кестеде көрсетілгендей, түрлі режимдерде барлық шамаларға тоқтар мен кернеулерге өлшеу жүргізіп, эксперименттік мәндер бойынша таңдалған масштабта әр режим үшін векторлық диаграммаларды тұрғызамыз.

7.4 кесте

Режимдер UAO, B UBO, B UCO, B UON, B IA, мА IВ, мА IС, мА IN, мА
RA=1 кОм RВ=680 Ом RС=330 Ом Бейтарап сымы үзілгенде                
RA=RB=RC=1 кОм Бейтарап сымды схема А фазасы үзілгенде                
RA=RB=RC=1 кОм Бейтарап сымсыз схема А фазасы үзілгенде                
RA=RB=RC=1 кОм Бейтарап сымсыз схема А фазасы қысқа тұйық-талғанда                

 

 

Векторлық диаграммалар

1. RA=1 кОм, RВ=680 Ом, RС=330 Ом. Бейтарап сымы үзілгенде

Масштабтары: mU= В/см; mI= мА/см

 

2. RA=RB=RC=1 кОм, Бейтарап сымды схема, А фазасы үзілгенде

Масштабтары: mU= В/см; mI= мА/см

3. RA=RB=RC=1 кОм, Бейтарап сымсыз схема, А фазасы үзілгенде

Масштабтары: mU= В/см; mI= мА/см

4. RA=RB=RC=1 кОм, Бейтарап сымсыз схема, А фазасы қысқа тұйықталғанда

Масштабтары: mU= В/см; mI= мА/см

Ші эксперимент

Жұмыстың мақсаты: Жүктемелер «үшбұрыштап» жалғанылған кездегі үшфазалы тізбектің апаттық режимдерін экспериментті зерттеу.

 

Экспериментті орындау тәртібі:

7.8-ші суретке сәйкес, фазалардың RA=RB=RC=1 кОм кедергілері бар тізбекті жинап, фазалық және сызықтық тоқтарды ыңғайлы өлшеу жүргізу үшін тізбекке перемычкаларды қосамыз.

7.5-ші кестеде көрсетілген барлық режимдердегі фазалық және сызықтық тоқтарды өлшейміз.

Эксперименттік нәтижелер бойынша, таңдалған масштабта әр апаттық жағдай үшін векторлық диаграммаларды тұрғызамыз.

7.5 кесте

Режимдер IAВ, мА IВС, мА IСА, мА IA, мА IВ, мА IС, мА
Симметриялық режим, RФ=1кОм            
Жүктеменің АВ фазасының үзілуі            
А сызықтық сымның үзілуі            
АВ фазалық және С сызықтық сымның үзілуі            
АВ фазалық және А сызықтық сымның үзілуі            

 

Векторлық диаграммалар

1. Жүктеменің АВ фазаларының үзілуі

Масштабтары: mU= В/см; mI= мА/см

2. А сызықтық сымның үзілуі

Масштабтары: mU= В/см; mI= мА/см

3. С сызықтық және АВ фазалық сымның үзілуі

Масштабтары: mU= В/см; mI= мА/см

4. А сызықтық және АВ фазалық сымның үзілуі

Масштабтары: mU= В/см; mI= мА/см

Синусоидалы тоқтың үшфазалы тізбегіне тұжырым:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2021 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных